Sở NN&PTNT thành phố Hà Nội tổng kết công tác năm 2018 (21:42 17/01/2019)


HNP - Chiều 17/01, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2019. Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu đã đến dự.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu trao Huân chương Lao động Hạng Ba cho 2 cá nhân


Năm 2018, giá trị gia tăng ngành nông nghiệp tăng trưởng khá, ước đạt 3,6% so với năm 2017, đánh dấu một bước phát triển mới trong kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Ước giá trị  sản xuất nông, lâm, thủy sản (Giá cố định 36.374 tỷ đồng) và ước đạt 43.708 tỷ đồng (giá thực tế), bằng 104,71% so với năm 2017. Về cơ cấu giá trị sản xuất: Trồng trọt, lâm nghiệp 42,7%; chăn nuôi, thủy sản 52,86%; dịch vụ 4,44%. 
 
Tổng diện tích gieo trồng 179.546ha, bằng 94,57% so với năm 2017, năng suất trung bình 57,29 tạ/ha, bằng 99,97% so với năm 2017, sản lượng đạt 1.028,54 ngàn tấn, bằng 94,53% so với năm 2017. 
 
Tình hình chăn nuôi từ đầu năm đến nay nhìn chung ổn định, quy mô và sản lượng chăn nuôi đều tăng, giá sản phẩm đầu ra tăng so với cùng kỳ năm trước, trong khi chi phí đầu vào cơ bản ổn định đã tạo điều kiện duy trì và mở rộng sản xuất; các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm không xảy ra. Toàn thành phố hiện có 4.276 trại/trang trại, trong đó, có: 31 trại chăn nuôi bò sữa/677 con; 98 trại chăn nuôi bò thịt, bò sinh sản/2.466 con; 1.171 trại chăn nuôi lợn/462.977 con; 2.976 trại chăn nuôi gia cầm/8.167.889 con. So với cùng kỳ năm 2017, trại bò sữa giảm 20 trại; bò thịt giảm 6 trại; Trại lợn tăng 85 trại; gia cầm tăng 276 trại.
 
Về phát triển thủy sản, ước tính năm 2018 diện tích nuôi trồng thủy sản 22.200ha, bằng 104,72% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng thủy sản đạt 115.000 tấn, bằng 122,84% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng thủy sản khai thác 1.500 tấn, bằng 90,53% so với cùng kỳ năm trước. 
 
Đồng chí Nguyễn Văn Sửu trao cờ đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua cho các tập thể