Kinh tế - xã hội Thủ đô phát triển toàn diện, bền vững (10:08 06/02/2019)


HNP - Năm 2018 là năm "bản lề" trong thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2020, trong bối cảnh có những thuận lợi và cũng không ít khó khăn, song, thành phố Hà Nội đã xây dựng và triển khai đồng bộ các giải pháp, biện pháp về điều hành các chương trình, kế hoạch phát triển KT-XH và đã đạt được kết quả toàn diện, tích cực.

Hà Nội hiện đại và phát triển


Nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội vượt kế hoạch
 
Năm 2018, kinh tế Thủ đô tiếp tục tăng trưởng khá, chuyển dịch đúng hướng; vai trò của Thành phố trong việc liên kết, động lực cho phát triển kinh tế vùng và toàn quốc được thể hiện rõ nét. Thành phố đã hoàn thành 20/20 chỉ tiêu phát triển KT-XH, trong đó, 09 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Có 03 chỉ tiêu hoàn thành trước 02 năm so với Kế hoạch 5 năm 2016-2020. GRDP tăng 7,61% (cách tính cũ 8,73%), trong đó, dịch vụ tăng 7,58%; Kim ngạch xuất tăng 21,6% vượt khá xa so với tốc độ tăng nhập khẩu (8,2%) và các năm trước. 
 
Thành phố đã triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển KT-XH gắn với các giải pháp phát triển văn hóa, du lịch. Nhiều sản phẩm du lịch được hoàn chỉnh đưa vào phục vụ nhân dân và du khách. Khách du lịch đạt 26,4 triệu lượt (tăng 10,4%), trong đó, khách quốc tế đạt 6 triệu lượt (tăng 21,3).
 
Các cân đối lớn về kinh tế được đảm bảo, tạo nguồn lực cho phát triển. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 244.375 tỷ đồng, vượt 2,5% dự toán, tăng 15% so với năm 2017. Thành phố tiếp tục thực hiện tái cơ cấu các khoản chi theo hướng tiếp kiệm chi thường xuyên để dành nguồn đầu tư cho y tế, giáo dục, phát triển hệ thống hạ tầng đô thị; tỷ trọng chi thường xuyên giảm còn 50,8% (trong 03 năm 2016-2018, Thành phố tiết kiệm từ chi thường xuyên 9.200 tỷ đồng). 
 
Thành phố đã đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng CNTT trong cung cấp dịch vụ công để giảm thời gian và chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Đã đưa vào vận hành chính thức hệ thống phần mềm một cửa điện tử dùng chung 3 cấp; Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đạt 55%, phấn đấu hết năm 2019 đạt 100%. Đến nay, đăng ký thành lập doanh nghiệp qua mạng đạt tỷ lệ 100%; hải quan điện tử 100%; kê khai thuế điện tử và bảo hiểm xã hội trên 98%; Tỷ lệ hồ sơ đăng ký tuyển sinh đầu cấp trực tuyến đạt 86,5%; Doanh nghiệp thành lập mới tăng 5% về số lượng, 31% về vốn. Lũy kế 3 năm 2016-2018, có 72.944 doanh nghiệp thành lập mới, bằng 92,5% so với giai đoạn 2011-2015. Đầu tư nước ngoài đạt 7,5 tỷ USD, gấp 2,3 lần so với năm 2017, lần đầu tiên đứng đầu cả nước sau hơn 30 năm mở cửa và hội nhập.
 
Diện mạo đô thị, nông thôn khởi sắc hơn. Nhiều công trình giao thông trọng điểm, cấp bách đã hoàn thành. Đã khánh thành 02 nhà máy cấp nước sạch; Tỷ lệ người dân khu vực nông thôn được cấp nước sạch theo tiêu chuẩn đô thị đến cuối năm 2018 đạt 55,5%. Đã xử lý ô nhiễm môi trường, cải thiện môi trường nước tại 129 hồ; đưa vào vận hành 11 trạm quan trắc không khí, 06 trạm quan trắc nước tự động; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu xử lý chất thải rắn bằng công nghệ tiên tiến. Chương trình trồng mới 1 triệu cây xanh đã hoàn thành sớm 2 năm so với mục tiêu. Đã có thêm 03 huyện cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới; thêm 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 324/386 xã (tỷ lệ đạt 83,9%) vượt mục tiêu cả nhiệm kỳ.
 
An sinh xã hội được đảm bảo
 
Công tác xây dựng nếp sống văn hóa, gia đình, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững tiếp tục được đẩy mạnh. Văn hóa đọc tiếp tục được triển khai hiệu quả với nhiều hoạt động phong phú trong và ngoài nước. Công tác quản lý lễ hội chuyển biến tích cực, nếp sống văn hóa tiếp tục được củng cố, nhân rộng. Tổ chức 122 sự kiện văn hóa, lễ hội tại khu vực không gian tuyến phố đi bộ. Thể thao thành tích cao tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu trong các giải thi đấu trong nước và quốc tế. 
 
Giáo dục và đào tạo tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu về chất lượng; hội nhập quốc tế được đẩy mạnh. Số trường đạt chuẩn quốc gia tăng, đạt 120 trường, vượt 33% so với kế hoạch. Việc thiếu trường, lớp cục bộ được quan tâm chỉ đạo, khắc phục. Công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được cải thiện; đưa nhiều kỹ thuật cao vào chẩn đoán và chữa bệnh. Dịch bệnh được kiểm soát. An sinh xã hội được đảm bảo; thất nghiệp được duy trì ở mức thấp; các chính sách xã hội được thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng. Hoàn thành hỗ trợ sửa chữa, xây dựng 4.162 nhà ở cho hộ nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, còn 1,16% - hoàn thành sớm 02 năm mục tiêu nhiệm kỳ (1,2%). 
 
Công tác quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đã đảm bảo an toàn tuyệt đối các địa bàn trọng điểm, bảo vệ an toàn trên 2.000 lượt sự kiện quan trọng của Đảng, Nhà nước và Thành phố. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí tiếp tục được quan tâm. Công tác đối ngoại đạt nhiều kết quả nổi bật và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực mở ra nhiều cơ hội hợp tác kinh tế, văn hóa, thương mại, đầu tư và du lịch.
 
Quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
 
Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức cần tập trung thực hiện trong thời gian tới như: Việc phát huy lợi thế, huy động nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội ở Thủ đô còn chưa đạt yêu cầu. Trật tự xây dựng đô thị có chuyển biến tích cực nhưng kết quả chưa vững chắc. Hiện tượng ùn tắc giao thông, úng ngập khi mưa to; Tiến độ xây dựng công trình trọng điểm còn chậm; Xếp hạng chỉ số PAPI còn ở vị trí thấp. Tình hình ANTT tại một số khu chung cư và khu vực nông thôn, tội phạm về ma túy, tín dụng đen, tội phạm cưỡng đoạt tài sản tại các chợ, bến xe còn tiềm ẩn phức tạp, công tác phòng cháy, chữa cháy hiệu quả chưa cao.
 
Năm 2019 là năm bứt phá của Kế hoạch 5 năm 2016-2020, thực hiện nghiêm túc phương châm chỉ đạo của Chính phủ “Kỷ cương, liêm chính, hành động, bứt phá, sáng tạo, hiệu quả”, Thành phố quyết tâm phấn đấu triển khai có hiệu quả Chương trình hành động số 12 ngày 10/1/2019 về các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 với 22 chỉ tiêu, 119 nhiệm vụ chủ yếu, hoàn thành 266 nội dung, đề án theo chương trình công tác số 240, ngày 26/12/2018, gắn với việc thực hiện Kế hoạch số 12 ngày 10/01/2019 của UBND TP về việc tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ đề của năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, trọng tâm là: Thúc đẩy tăng trưởng, cơ cấu lại ngân sách gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, thắt chặt chi tiêu thường xuyên. Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao các chỉ số PCI, PAPI; xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo; đẩy mạnh chương trình chính phủ điện tử; từng bước hình thành các điều kiện để phát triển thành phố thông minh.
 
Bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa của Thủ đô; tập trung các nguồn lực cho phát triển giáo dục; quyết liệt chỉ đạo giảm tỷ lệ nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đảm bảo an sinh xã hội, phấn đấu đến hết năm 2019 tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn Thành phố giảm xuống còn 0,3%. 
 
Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Tập trung phát triển đô thị hạt nhân và 5 đô thị vệ tinh; triển khai mạnh mẽ các giải pháp để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
 
Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, giữ vững danh hiệu Thủ đô vì hòa bình. Tập trung rà soát, khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong các kết luận của đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban kiểm tra Trung ương, Thanh tra Chính phủ, kiểm toán Nhà nước.

Lê Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật