Năm 2019 phấn đấu có thêm 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới (05:24 17/01/2019)


HNP - Chiều 16/01, Ban Chỉ đạo Chương trình 02 của Thành ủy tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Sửu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP, Phó trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu trao Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 cho các xã


Trong năm 2018, Ban Chỉ đạo Chương trình 02 của Thành ủy tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống nông dân; tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình tại các đơn vị, đặc biệt là sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình 02 của Thành ủy, từ đó, đánh giá kết quả đạt được cũng như những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, đề ra giải pháp trong thời gian tới.
 
Về một số kết quả cụ thể, trong năm 2018, giá trị gia tăng ngành nông nghiệp đạt 3,6%, đánh dấu một bước phát triển mới trong thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp khi cơ cấu chăn nuôi, thủy sản chiếm 52,86%; trồng trọt, lâm nghiệp chiếm 42,7%. Hiện nay, toàn Thành phố có 127 mô hình ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, tăng 21 mô hình so với năm 2017; giá trị sản xuất nông nghiệp công nghệ cao hiện chiếm 25% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra, toàn Thành phố có 130 mô hình liên kết trong sản xuất nông nghiệp, tăng 59 mô hình so với năm 2017.
 
Về kết quả xây dựng nông thôn mới, đến nay, toàn Thành phố có 4 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 2 huyện Gia Lâm và Phúc Thọ đã được thẩm tra, đang hoàn thiện hồ sơ báo cáo UBND TP để trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, thẩm định. Toàn Thành phố cũng có 323/386 xã (chiếm 83,68%) được UBND TP công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, về đích trước 2 năm so với mục tiêu đề ra. Đời sống nông dân không ngừng được cải thiện và nâng cao, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2018 ước đạt 46,4 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm từ 3,65% (năm 2016) xuống 1,81% (cuối năm 2018). Cũng trong năm qua, toàn Thành phố hỗ trợ trên 423 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa 4.166 nhà cho hộ nghèo...
 
Từ năm 2016 đến nay, tổng kinh phí huy động thực hiện Chương trình 02 là 28.863,7 tỷ đồng, trong đó, riêng năm 2018 là 11.752,7 tỷ đồng; trong đó, vốn huy động xã hội hóa là 3.211,6 tỷ đồng (riêng năm 2018 là 1.655,2 tỷ đồng). Cũng trong 2 năm qua, toàn bộ 12 quận của Thành phố hỗ trợ các huyện xây dựng nông thôn mới với tổng kinh phí trên 421 tỷ đồng.
 
Bên cạnh những kết quả trên, Ban Chỉ đạo Chương trình 02 cũng đánh giá, sản xuất nông nghiệp của Thành phố nhìn chung còn manh mún, nhỏ lẻ; việc thu hút đầu tư của doanh nghiệp vào sản xuất nông nghiệp còn thấp; công tác nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp còn hạn chế; nguồn lực đầu tư cho xây dựng nông thôn mới chủ yếu vẫn là ngân sách; công tác môi trường chưa được quan tâm đúng mức; đời sống và thu nhập của một bộ phận nông dân vùng xa, thuần nông, vùng đồng bào dân tộc còn thấp, chưa ổn định...
 
Năm 2019, Ban Chỉ đạo Chương trình 02 đề ra 2 mục tiêu, 3 nhóm nhiệm vụ và 3 nhóm giải pháp. Trong đó, tiếp tục phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, chuyên canh tập trung, giá trị cao và bền vững, an toàn thực phẩm, phấn đấu mức độ tăng trưởng từ 2,5-3%; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, nâng tỷ trọng nông nghiệp công nghệ cao lên 35%; phấn đấu có thêm 30 xã và 4 huyện đạt chuẩn nông thôn mới; 60 trường học đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm còn 1,5%; tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn đô thị đạt 87,5%...
 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu phát biểu kết luận hội nghị
 
Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu yêu cầu các địa phương ưu tiên đầu tư cho các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch duy trì, nâng chất các tiêu chí nông thôn mới ở các huyện và xã đã đạt chuẩn. Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu cũng nhấn mạnh, nâng cao đời sống cho người nông dân là mục tiêu xuyên suốt của Chương trình 02-CTr/TU. Do đó, các địa phương cần tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác khuyến nông, khuyến công, đào tạo nghề. Phát triển và mở rộng các khu, cụm công nghiệp và làng nghề để giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho nông dân, thúc đẩy chuyển dịch lao động nông thôn. Đồng thời, phát triển hệ thống dịch vụ nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp.
 
Tại hội nghị, UBND TP đã trao Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 cho 26 xã.

Nguyễn Văn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem




Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật