Thành ủy Hà Nội triển khai công tác kiểm tra, giám sát năm 2019 (21:26 11/01/2019)


HNP - Chiều 11/01, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trao Cờ thi đua xuất sắc cho các tập thể ngành Kiểm tra Đảng bộ Thành phố


Tham dự hội nghị có đồng chí Tô Quang Thu, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương; Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện, thị xã. 
 
Báo cáo do đồng chí Đỗ Bá Ly, Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy trình bày tại hội nghị cho thấy, trong năm qua, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và UBKT Thành ủy tiếp tục đối mới phương thức lãnh đạo, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm; đổi mới phương châm, phương thức triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; kịp thời ban hành hệ thống các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát, đồng thời, quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện để UBKT các cấp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao.
 
Trong năm qua, các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ Thành phố đã kiểm tra theo Điều 30 Điều lệ Đảng đối với 762 đảng viên và 1.979 tổ chức Đảng; giám sát 498 đảng viên và 1.126 tổ chức Đảng. Riêng Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức 3 đoàn giám sát, 6 đoàn kiểm tra tại 36 lượt Ban Thường vụ cấp ủy trực thuộc.
 
Công tác kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm được UBKT các cấp xác định là một nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Năm 2018, UBKT các cấp đã kiểm tra đối với 128 tổ chức đảng và 395 đảng viên, qua kiểm tra đã kết luận 67 tổ chức đảng và 292 đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 5 tổ chức đảng và 172 đảng viên.
 
Trong công tác thi hành kỷ luật đảng viên và tổ chức đảng, trong năm qua, cấp ủy và UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 18 tổ chức đảng và 1.114 đảng viên, trong đó khiển trách 838 trường hợp, cảnh cáo 147 trường hợp, cách chức 22 trường hợp và khai trừ 107 trường hợp.
 
Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho các tập thể, cá nhân
 
Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng biểu dương, đánh giá cao kết quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Thành phố, khẳng định những kết quả trên đã góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô hoàn thành toàn diện 20/20 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.
 
Nhấn mạnh 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2019, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các cấp ủy, UBKT các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc, nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, coi đây là phương thức bảo đảm chức năng lãnh đạo của Đảng. “Công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành thường xuyên, công khai, dân chủ, thận trọng, chặt chẽ, lấy phòng ngừa là chính”, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng yêu cầu.
 
Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên trên các lĩnh vực chuyên môn và địa bàn được phân công phụ trách; chú trọng việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, nắm bắt tình hình công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Thành phố khóa XVII, nhất là tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn để kịp thời chỉ đạo và giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc, phức tạp của cơ sở.
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng yêu cầu cấp ủy, UBKT các cấp tập trung kiểm tra, giám sát những địa bàn, lĩnh vực còn hạn chế, yếu kém ở cơ sở, như công tác quản lý và sử dụng đất công, đất nông nghiệp, quản lý trật tự xây dựng, đầu tư xây dựng cơ bản, công tác cán bộ, quản lý kinh tế, tài chính… gắn trách nhiệm lãnh đạo của cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy và tổ chức thực hiện của cơ quan các cấp.
 
Đặc biệt, tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xử lý nghiêm những tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; phát huy mạnh mẽ tinh thần chỉ đạo của Trung ương đối với công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng là “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu.
 
Đồng chí cũng lưu ý ngành Kiểm tra Đảng bộ Thành phố phải tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, am hiểu về công tác xây dựng Đảng, nghiệp vụ kiểm tra, giám sát; có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức cách mạng, công tâm, khách quan. 
 
Muốn vậy, phải tiếp tục chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng, tuyển chọn cán bộ, đặc biệt, coi trọng chất lượng cán bộ; kết hợp tự học tập, tự nghiên cứu để cập nhật kiến thức với việc tăng cường tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác. Đồng thời, quan tâm đổi mới phương pháp, phong cách làm việc, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Thành phố.
 
Nhân dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy đã tặng Bằng khen cho 9 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát. UBND TP cũng tặng Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua cho 6 đơn vị ngành Kiểm tra Đảng bộ Thành phố, tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân...

Trọng Toàn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật