Ban Dân vận Thành uỷ Hà Nội triển khai nhiệm vụ năm 2019 (13:00 11/01/2019)


HNP - Sáng 11/01, Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho các tập thể ngành Dân vận


Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã.
 
Báo cáo tổng kết của Ban Dân vận Thành ủy nêu rõ: Năm 2018, công tác dân vận của hệ thống chính trị thành phố đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và nhiệm vụ chính trị trọng tâm của thành phố; đã tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hành động số 03-CTr/BDVTU ngày 22/7/2016 của Ban Dân vận Thành ủy về “Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI về công tác dân vận”; thực hiện “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, “Năm dân vận chính quyền”...
 
Việc xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở được mở rộng và chỉ đạo quyết liệt, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Việc nắm bắt, theo dõi, kiểm tra tình hình công tác dân vận ở cơ sở được đổi mới. Trong năm qua, công tác đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn được coi trọng, trở thành nền nếp và hiệu quả cao. Ở cấp Thành phố đã tổ chức 4 cuộc tiếp xúc, đối thoại; 30/30 quận, huyện, thị xã tổ chức 217 hội nghị và 584/584 xã, phường, thị trấn 1.056 hội nghị. Qua các hội nghị, những kiến nghị, đề xuất của nhân dân đã được người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp thu, chỉ đạo giải quyết kịp thời, qua đó tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.
 
Ban Dân vận Thành ủy cũng đánh giá, trong năm qua, việc phối hợp công tác giữa khối dân vận với các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị được tăng cường, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng công tác dân vận và củng cố mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Công tác giám sát, phản biện xã hội tiếp tục được nâng cao chất lượng, hiệu quả. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã tổ chức trên 8.300 cuộc, tập trung giám sát cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các Ban thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đã phối hợp thực hiện 13.419 cuộc giám sát, phát hiện 1.749 vụ vi phạm, kiến nghị thu hồi trên 83 nghìn m2 đất và gần 500 triệu đồng...
 
Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc khen thưởng các tập thể, cá nhân ngành Dân vận
 
Bên cạnh những kết quả trên, Ban Dân vận Thành ủy cũng thẳng thắn chỉ ra một số việc còn tồn tại, hạn chế, như việc triển khai thực hiện QCDC trong các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp tư nhân còn nhiều hạn chế; việc xây dựng và thực hiện quy ước, hương ước trong cộng đồng dân cư ở một số nơi còn hình thức, chậm được sửa đổi; công tác phối hợp giữa MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp ở một số địa phương chậm đổi mới; việc đăng ký, triển khai mô hình “Dân vận khéo” ở một số đơn vị còn hạn chế...
 
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà hệ thống dân vận Đảng bộ Thành phố đạt được trong năm qua. Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu trong năm 2019, công tác dân vận phải trở thành động lực quan trọng để huy động mọi nguồn lực xã hội, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của năm 2019. “Mỗi cán bộ dân vận phải sâu sát cơ sở, nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của nhân dân, nhất là khi thành phố triển khai các nhiệm vụ chính trị quan trọng", Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn nhấn mạnh.
 
Theo Phó Bí thư Thành ủy, việc nắm bắt tư tưởng của nhân dân đóng vai trò đặc biệt quan trọng để từ đó tham mưu cho cấp ủy các cấp đề ra những quyết sách lãnh đạo, chỉ đạo sát với thực tế. Đồng chí nêu rõ, mỗi chủ trương, chính sách của Đảng, Thành phố có đi vào cuộc sống hay không thì việc nắm thông tin, tạo sự đồng tình ủng hộ của nhân dân có ý nghĩa quan trọng, chính vì thế công tác dân vận phải làm tốt công tác này.
 
Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn phát biểu chỉ đạo hội nghị
 
Lưu ý việc tập trung giải quyết bức xúc của nhân dân ngay từ cơ sở, không để phát sinh thành “điểm nóng”, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn cũng yêu cầu công tác dân vận cần bám sát việc thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU và Chỉ thị số 15-CT/TU về xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng và tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng chí Đào Đức Toàn cũng yêu cầu hệ thống dân vận các cấp tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, làm tốt công tác dân vận chính quyền để từ đó phát huy nguồn lực của người dân, vai trò của các tổ chức chính trị xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh hơn.
 
Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn cũng cho rằng, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019 còn có ý nghĩa chuẩn bị tốt hơn cho Đại hội Đảng các cấp; làm tốt hơn công tác vận động đồng bào có đạo; không để thế lực phản động gây chia sẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Bên cạnh đó, cần nỗ lực thực hiện tốt quy chế đối thoại với nhân dân, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của thành phố.
 
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương đề nghị hệ thống dân vận toàn thành phố tập trung bám sát chủ đề công tác Ban Dân vận Trung ương, chủ đề công tác năm của thành phố. Bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tăng tốc thực hiện các mục tiêu của nhiệm kỳ; cần nỗ lực đổi mới phong trào thi đua “dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục thực hiện tốt năm dân vận chính quyền 2019 để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
 
Dịp này, Ban Dân vận Thành ủy, các tập thể, cá nhân có thành tích cao trong công tác dân vận đã được trao tặng Cờ thi đua, Bằng khen của Trung ương và thành phố. 

Trọng Toàn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật