Ban Dân vận Trung ương triển khai nhiệm vụ năm 2019 (14:39 10/01/2019)


HNP - Sáng 10/01, Ban Cán sự đảng Chính phủ, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị


Tham dự tại điểm cầu Trung ương (Hội trường Trung tâm hội nghị quốc tế - 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội) có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải.
 
Tăng cường gắn bó giữa Đảng với dân
 
Tại điểm cầu thành phố Hà Nội, tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung; các đồng chí đại diện các ban, ngành của thành phố. 
 
Báo cáo do Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Nguyễn Lam trình bày tại hội nghị cho thấy, năm 2018, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác dân vận đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, đối ngoại, cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân. Các cấp ủy, tổ chức Đảng tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thông qua việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý.
 
Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Hà Nội
 
MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình trong nhân dân, hoạt động giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các văn bản của Đảng về công tác dân vận được quan tâm...
 
Cấp ủy, chính quyền các cấp cũng quan tâm đến lợi ích thiết thực và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tăng cường chỉ đạo, triển khai “Năm dân vận chính quyền”, tập trung công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao đạo đức công vụ; tiếp dân, đối thoại, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân. Các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” có nhiều đổi mới và lan tỏa trong các lĩnh vực đời sống xã hội.
 
Những kết quả quan trọng này đã góp phần tạo sự đồng thuận, động viên nhân dân tích cực tham gia thực hiện chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy dân chủ và tăng cường sức mạnh của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị, xây dựng quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân. 
 
Làm tốt hơn công tác dân vận, phục vụ nhân dân
 
Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trân trọng cảm ơn Ban Dân vận Trung ương và hệ thống dân vận các cấp trong những năm qua đã sát cánh, đồng hành cùng Chính phủ, chính quyền các cấp thực hiện công tác dân vận, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. 
 
Bên cạnh những kết quả tích cực của công tác dân vận cũng như “Năm dân vận chính quyền 2018”, Thủ tướng Chính phủ cũng cho rằng, còn một số vấn đề tồn tại, hạn chế phải khắc phục, như thủ tục hành chính nhìn chung còn rườm rà; một bộ phận cán bộ còn đùn đẩy, né tránh trong tiếp công dân; giải quyết khiếu nại tố cáo thiếu kiên trì, dứt điểm, nhất là trong quản lý đất đai, GPMB; công tác dân vận chính quyền chưa đáp ứng được nhu cầu của nhân dân; còn tình trạng phiền hà, sách nhiễu...
 
Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, năm 2019 và những năm tiếp theo, hành trang lớn nhất không chỉ là những kết quả đạt được trong năm 2018, mà là niềm tin, sự đoàn kết; sức mạnh của sự chung sức, đồng lòng của nhân dân, của toàn bộ hệ thống chính trị. Mục tiêu cuối cùng là phát huy tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần khát vọng.
 
Trên cơ sở đó, Thủ tướng nhấn mạnh, công tác dân vận nói chung và công tác dân vận chính quyền có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tất cả cán bộ chính quyền, đoàn thể, hội viên... đều phải quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận, các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác dân vận; cùng nhau thực hiện thật hiệu quả công tác dân vận.
 
Thủ tướng nhấn mạnh, mục tiêu cao nhất của Đảng, Nhà nước ta là xây dựng đất nước phồn vinh, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ, văn minh, nhân dân được sống trong hòa bình, ấm no, hạnh phúc, vì vậy, công tác dân vận chính quyền phải hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Các cấp chính quyền phải tập trung thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội theo chủ trương của Đảng, nghị quyết của Quốc hội và Nghị quyết 01, 02 của Chính phủ.
 
Cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với tinh giản biên chế, sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để người dân và doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ công thuận lợi, giảm chi phí, phiền hà.
 
Lãnh đạo Chính phủ và Ban Dân vận Trung ương ký chương trình phối hợp thực hiện "Năm dân vận chính quyền 2019"
 
Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đánh giá, nhìn lại năm 2019, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác dân vận chính quyền đã đạt được những kết quả rõ nét, phát huy hiệu quả quyền làm chủ của nhân dân. Những yêu cầu thực tiễn về công tác dân vận chính là thực tiễn sinh động để hoàn thành những mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Đảng, Nhà nước ta đã đặt ra. Muốn thực hiện được điều này, công tác dân vận của Đảng thời gian tới phải được thực hiện tích cực, mạnh mẽ hơn, tạo điều kiện để xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin nhân dân vào vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng.
 
Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa  Bình và Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đã ký kế hoạch phối hợp thực hiện tiếp tục thực hiện năm “Dân vận chính quyền 2019”.

Trọng Toàn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem




Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật