Tập trung thực hiện các nhiệm vụ của năm nước rút 2019 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu (14:43 09/01/2019)


HNP - Phát biểu kết luận Hội nghị lần thứ 17, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, ngày 09/01, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội cần chủ động tăng tốc thực hiện để hoàn thành, hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019, tạo tiền đề vững chắc thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu kết luận hội nghị


Đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Thành phố trong năm 2018, Bí thư Thành ủy cho rằng, những kết quả quan trọng mà Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thủ đô đạt được trong năm qua là do sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Trung ương; sự phối hợp, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương trong nước; là kết tinh của sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân Thủ đô.
 
“Thành ủy đánh giá cao Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và từng đồng chí đã luôn đoàn kết, trách nhiệm, sâu sát, dân chủ, trí tuệ, thực hiện đúng Quy chế làm việc; xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền, tinh thần thẳng thắn, cầu thị lắng nghe, tiếp thu ý kiến phản ánh, tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của cán bộ, đảng viên và nhân dân để chỉ đạo giải quyết kịp thời”, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.
 
Nêu bật yêu cầu năm 2019 là năm nước rút thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung thực hiện tốt 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết, chỉ đạo quyết liệt chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” gắn với thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7 khóa XII về tiếp tục tinh gọn tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”, Quy định số 08 của Bộ Chính trị về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.
 
Cùng với đó, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nhất là những nơi còn yếu kém, hoặc có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ. Hoàn thiện và trình Bộ Chính trị thông qua Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị, trên cơ sở đó trình Đảng đoàn Quốc hội, Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ và Chính phủ thông qua các cơ chế, chính sách đặc thù cần thiết cho Thủ đô trong thời gian tới.
 
Bí thư Thành ủy nhấn mạnh yêu cầu phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nắm chắc tình hình; chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng để tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố; Đại hội lần thứ XIII của Đảng theo hướng dẫn của Trung ương, đảm bảo chất lượng, tiến độ quy định. Chú trọng rà soát, đánh giá cán bộ và thực hiện tốt công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội, đảm bảo chất lượng, dân chủ, công tâm, khách quan, lựa chọn, bố trí những cán bộ thực sự có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết, thật sự vì Đảng, vì dân vào các vị trí lãnh đạo. Chủ động công tác xây dựng Văn kiện Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố đảm bảo chất lượng, tiến độ theo kế hoạch đề ra.
 
Bí thư Thành ủy cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường đối thoại, lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý, phản biện tích cực của tổ chức, đảng viên và nhân dân để lãnh đạo, chỉ đạo, sâu sát, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp phát sinh, không để trở thành điểm nóng. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, các vấn đề còn hạn chế, chậm chuyển biến, khắc phục.
 
“Trước mắt từ nay đến Tết nguyên đán, Thành ủy yêu cầu các cấp, các ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức chăm lo, phục vụ nhân dân đón Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, an toàn, tiết kiệm. Tập trung chỉ đạo tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi tạo không khí phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô”, đồng chí Hoàng Trung Hải yêu cầu.
 
* Chiều nay, theo chương trình, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tiến hành lấy phiếu tín nhiệm các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVI.

Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật