Khai mạc Hội nghị lần thứ 17, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội (10:03 09/01/2019)


HNP - Sáng 09/01, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội (số 219 Trần Phú, Hà Đông), Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố tổ chức Hội nghị lần thứ 17 để thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 và nhiều nội dung quan trọng khác.

Quang cảnh phiên khai mạc hội nghị


Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy cùng các đồng chí: Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị.
 
Tại hội nghị lần này, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố cũng thảo luận, cho ý kiến vào báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2018 của Ban Thường vụ Thành ủy; báo cáo cáo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019; kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019 của Thành ủy; chương trình công tác năm 2019 của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy; báo cáo công tác tài chính Đảng năm 2018, nhiệm vụ năm 2019; thực hiện nhiệm vụ công tác cán bộ và lấy phiếu tín nhiệm các chức danh theo quy định của Trung ương.
 
Triển khai toàn diện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng
 
Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo cho biết, năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố, với khối lượng công việc lớn, lại thực hiện trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức. Song, được sự quan tâm của Trung ương, Đảng bộ Hà Nội đã nỗ lực, phấn đấu, vận dụng sáng tạo, triển khai toàn diện các chương trình, kế hoạch công tác về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đồng thời giải quyết tốt các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh.
 
Nổi bật là, Thành ủy Hà Nội đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 15 của Quốc hội về mở rộng địa giới hành chính Thủ đô, nêu bật những thành quả, khẳng định tính đúng đắng trong chủ trương mở rộng địa giới hành chính; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô trong giai đoạn tiếp theo, tạo không khí phấn khởi trong nhân dân, tiếp tục vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và sự phát triển của Thủ đô. Bên cạnh đó, Thành ủy Hà Nội cũng chỉ đạo, hoàn thành sơ kết, kiểm điểm giữa nhiệm kỳ; chủ động triển khai Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm Thành phố và triển khai xây dựng Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị, đảm bảo tiến độ, chất lượng.
 
Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo trình bày báo cáo tại hội nghị
 
Thành ủy Hà Nội cũng tập trung chỉ đạo, quán triệt và triển khai kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Trong năm qua, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; gợi ý kiểm điểm sâu đối với 15 đơn vị trực thuộc để tạo chuyển biến, nhất là những bức xúc nổi cộm, các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm.
 
Cùng với đó, Thành ủy Hà Nội tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đồng bộ trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, tư tưởng, tổ chức, kiểm tra, giám sát… Trong năm qua, Thành ủy đã đổi mới công tác học tập, quán triệt và triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, nhất là từ sau Nghị quyết Trung ương 7, 8 (khóa XII), việc học tập, quán triệt Nghị quyết đã được triển khai bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu Trung ương xuống Thành phố, các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn, với hàng chục nghìn cán bộ, đảng viên tham dự, qua đó giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả, đồng thời tiết kiệm thời gian, kinh phí…
 
Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 39 và Nghị quyết số 18, 19 Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) được Thành ủy chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, với cách làm chủ động, sáng tạo. Trong năm qua, Ban Thường vụ Thành ủy đã quyết định sáp nhập, chuyển giao 7 tổ chức đảng, giảm từ 59 xuống còn 52 đảng bộ trực thuộc Thành ủy; toàn Thành phố cũng kiện toàn, sắp xếp giảm 5/17 Ban Chỉ đạo; kiện toàn, sắp xếp giảm 74/102 Ban Chỉ đạo trực thuộc UBND TP; giảm 4 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các tổ chức chính trị - xã hội, giảm 121 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các sở, ngành (từ 401 xuống 280), giảm 110 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND cấp huyện (từ 206 xuống 96), đồng thời, thực hiện kiêm nhiệm một số chức danh lãnh đạo chủ chốt theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương…
 
Trong công tác kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức 3 đoàn giám sát, 6 đoàn kiểm tra đối với 36 lượt Ban Thường vụ Đảng ủy trực thuộc. Ủy ban Kiểm tra các cấp tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 128 tổ chức đảng và 395 đảng viên, kết luận 67 tổ chức đảng và 292 đảng viên có vi phạm; phải thi hành kỷ luật 5 tổ chức đảng và 172 đảng viên. Trong năm qua, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật 18 tổ chức đảng, 1.114 đảng viên.
 
Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị
 
Báo cáo đánh giá của Thành ủy cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, như công tác định hướng dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân, thông tin tình hình cơ sở, nhất là các vụ việc có tính chất phức tạp ở một số cấp ủy chưa kịp thời; sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong giải quyết các vụ việc hiệu quả chưa cao. Công tác kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm kết quả chưa cao, một số cuộc kiểm tra chất lượng còn hạn chế, chưa tập trung vào những vấn đề bức xúc, nổi cộm; một số nơi còn biểu hiện né tránh, ngại va chạm…
 
Năm 2019, Thành ủy Hà Nội đề ra 2 phương hướng, 12 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, chỉ đạo các cấp, các ngành từ Thành phố đến cơ sở tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2019 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị đảm bảo thiết thực, hiệu quả; xây dựng hệ thống chính trị Thành phố tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng chính quyền Thành phố theo hướng chính quyền điện tử, phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại…
 
Cùng với đó, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, đảm bảo khoa học, hiệu quả, thiết thực. Làm tốt công tác dự báo, nắm bắt tình hình cơ sở; định hướng tư tưởng, tăng cường đối thoại, lắng nghe, tiếp thu ý kiến của tổ chức, đảng viên và nhân dân… Đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của cấp ủy các cấp; chống bệnh quan liêu, giấy tờ, giảm hội họp và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật