Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng dự tổng kết công tác xây dựng Đảng quận Ba Đình (14:15 08/01/2019)


HNP - Sáng 08/01, Quận ủy Ba Đình tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị


Năm 2018, toàn quận Ba Đình có 50/55 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ (đạt 91%), trong đó 10/50 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (đạt 20%), 05 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ (đạt 9%), không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ. Trong năm, đã kết nạp mới 190 đảng viên, tổ chức trao tặng, truy tặng huy hiệu Đảng cho 1.874 đảng viên… 
 
Đáng chú ý, Quận ủy Ba Đình là đơn vị đầu tiên trong toàn Đảng bộ Thành phố sớm chủ động tổ chức đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ; sau sơ kết đã kịp thời xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại hạn chế trong nửa nhiệm kỳ qua. Quận cũng đã xây dựng và triển khai hiệu quả mô hình "Đổi mới công tác học tập, quán triệt, triển khai các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, quận và công tác tổ chức các hội nghị bằng hình thức trực tuyến"; là đơn vị đầu tiên trong Thành phố thực hiện giao ban trực tuyến tới cấp phường, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí tổ chức Hội nghị, tạo sự thống nhất nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị trong triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng. 
 
Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển điều động và thực hiện các chính sách cán bộ tiếp tục duy trì nền nếp và đóng góp vào củng cố đoàn kết trong Đảng bộ. Công tác dân vận tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức theo hướng tăng cường đối thoại, vận động, thuyết phục, gắn với xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. 
 
MTTQ và các đoàn thể nhân dân từ quận đến cơ sở thực hiện tốt công tác giá sát và phản biện xã hội, tích cực vận động hội viên, đoàn viên tham gia các phong trào thi đua yêu nước phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kinh tế xã hội. Năm qua, kinh tế - xã hội của quận tiếp tục ổn định và có bước phát triển. Tốc độ tăng giá trị sản xuất chung ước đạt 61.809 tỷ đồng (tăng 11,4%). Thu ngân sách vượt dự toán giao (đạt 110,28%). Hoàn thành 27 chỉ tiêu, trong đó có 9 chỉ tiêu vượt kế hoạch. An sinh xã hội được đảm bảo. Trên địa bàn quận không còn hộ nghèo, về đích trước 02 năm so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXV đề ra.
 
10 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được khen thưởng tại Hội nghị
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những thành tích, kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Ba Đình đã đạt được trong năm qua, đặc biệt là 10 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018 được khen thưởng tại hội nghị.
 
Năm 2019, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Quận ủy Ba Đình tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong quận phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khai thác tốt mọi tiềm năng lợi thế của Quận, tổ chức thực hiện hoàn thành thắng lợi 32 chỉ tiêu xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội và 08 mục tiêu phấn đấu năm 2019; phấn đấu cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu của năm và cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ qua đó tạo đà thuận lợi, khí thế sôi nổi và không khí tích cực để bước vào đại hội nhiệm kỳ tới.
 
Tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện của cấp ủy, các tổ chức Đảng; tập trung thực hiện các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế được đã chỉ ra nhằm nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo, điều hành của chính quyền theo hướng quyết liệt, khoa học, chủ động, thiết thực, hiệu quả. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị theo chuyên đề 2019 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân”, thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người. Đặc biệt, Chủ động công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nhất là trong việc tổ chức học tập, quán triệt, sơ kết, tổng kết, xây dựng các văn bản cụ thể hóa triển khai hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Thành phố; đảm bảo phù hợp với thực tế của địa phương, đơn vị; Thực hiện các kế hoạch của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương “về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” gắn với Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đặc biệt quan tâm thực hiện tốt hơn nữa Nghị quyết số 15 của Thành ủy về củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, gắn với giải quyết tình hình an ninh, trật tự tại xã, phường, thị trấn. Nghị quyết số 09-NQ/TU của Thành ủy về công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước thuộc thành phố Hà Nội. Quan tâm công tác phát triển đảng, chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. 
 
Với vị trí đặc biệt là Trung tâm chính trị - hành chính của Thủ đô và cả nước, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu đối với quận là phải giữ vững tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là trong thời gian diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của Thủ đô và đất nước…Trước mắt, từ nay đến Tết nguyên đán Kỷ Hợi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu Đảng bộ Quận cần quan tâm lãnh đạo, chuẩn bị tốt các điều kiện về vật chất, tinh thần phục vụ cho nhân dân vui đón Tết nguyên đán của dân tộc, đảm bảo an toàn, kỷ cương, nghĩa tình, tiết kiệm, mọi người, mọi nhà đều có tết, đặc biệt quan tâm chăm lo cho các hộ nghèo, các gia đình khó khăn, gia đình chính sách, cán bộ lão thành cách mạng, người có công; kiểm tra xử lý các trường hợp tàng trữ, buôn bán, đốt pháo nổ, tăng cường kiểm tra phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm, ngăn chặn phòng ngừa dịch bệnh, đảm bảo cho nhân dân đón tết đầm ấm và hạnh phúc.

Lê Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t