Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng UBND Thành phố (20:21 04/01/2019)


HNP - Chiều 04/01, Văn phòng UBND Thành phố tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và tổng kết công tác cơ quan năm 2018. Đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung trao bằng khen của UBND TP cho các cá nhân


Năm 2018, Văn phòng UBND Thành phố đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm, rà soát, tham mưu, tổng hợp, xây dựng và trình UBND Thành phố ban hành Chương trình công tác số 15/CTr-UBND gồm 285 báo cáo chuyên đề, đề án, tờ trình, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và những vấn đề thuộc phạm vi, thẩm quyền của UBND Thành phố; Chương trình số 34/CTr-UBND với 188 nhiệm vụ cụ thể để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2018. Đồng thời thường xuyên theo dõi, đôn đốc các sở, UBND các quận, huyện, thị xã, các cơ quan liên quan thực hiện chương trình, kế hoạch công tác đảm bảo tiến độ, chất lượng. 
 
Tham mưu cho UBND Thành phố tổ chức 734 cuộc họp; tổ chức tổng hợp, rà soát, kiểm soát các đơn vị trên địa bàn Thành phố trong việc thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố giao; phối hợp, đôn đốc các sở, ban, ngành, cơ quan chuyên môn Thành phố tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri để nắm tình hình cơ sở, tiếp thu và giải đáp kiến nghị của cử tri thuộc trách nhiệm, thẩm quyền các ngành, các cấp. Ngoài ra, Văn phòng UBND Thành phố đã chủ động tham mưu, giúp việc UBND Thành phố phối hợp với các cơ quan Trung ương tổ chức thành công nhiều hội nghị, sự kiện chính trị lớn diễn ra trên địa bàn.
 
Công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn Thành phố; công tác tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo; công tác tổ chức bộ máy, quản lý, bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức; áp dụng công nghệ thông tin trong công tác văn phòng... đều được thực hiện tốt, đạt hiệu quả cao. 
 
Với những kết quả đạt được, năm 2018, Văn phòng UBND Thành phố đã được Chủ tịch UBND Thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc phong trào thi đua, tặng Bằng khen có thành tích trong tổ chức các hoạt động kỷ niệm 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15/2008/NQ-QH của Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính Thủ đô; Bằng khen tổ chức Hội nghị Hà Nội 2018 - Hợp tác đầu tư và phát triển, bằng khen trong thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2018”. Nhiều cán bộ, công chức cơ quan được Trung ương và Thành phố tặng nhiều Bằng khen và danh hiệu cao quý.
 
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND Thành phố nhận định: Năm 2018 với những kết quả toàn diện về KT-XH của Thành phố đã đạt được, trong nỗ lực chung của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, của cộng đồng doanh nghiệp, có một phần đóng góp của CBCCVCNLĐ của Văn phòng UBND Thành phố - cơ quan tham mưu, trực tiếp giúp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND Thành phố để thực hiện hoàn thành những nhiệm vụ, chức trách của mình cũng như hoàn thành các công việc của UBND Thành phố.
 
Thay mặt tập thể lãnh đạo Ban cán sự Đảng UBND Thành phố, lãnh đạo Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung chúc mừng, ghi nhận những kết quả, sự nỗ lực, cố gắng của tập thể CBCCVCNLĐ Văn phòng UBND Thành phố, đặc biệt biểu dương các tập thể, cá nhân đã được khen thưởng tại hội nghị cũng như các tập thể, cá nhân được khen thưởng đột xuất trong năm 2018.
 

Về nhiệm vụ năm 2019, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Văn phòng UBND Thành phố tiếp tục thực hiện công tác đào tạo, nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho CBCCVCNLĐ trong cơ quan; Nâng cao trình độ chuyên môn của CBCCVC trong ứng xử với các cơ quan Trung ương, các sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã, đặc biệt là đối với người dân, doanh nghiệp. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách TTHC, rà soát, rút ngắn quy trình, cắt giảm bớt thời gian và những TTHC không cần thiết. Tăng tốc việc đưa tin học hóa vào xây dựng Chính phủ điện tử, phấn đấu đến hết năm 2019, 100% các dịch vụ công của Thành phố, các sở ban ngành, quận, huyện, thị xã phải được chuyển sang thực hiện ở mức độ 3,4, trong đó, mức độ 4 đạt trên 80%. 

 
Nhấn mạnh năm 2019 Thành phố tiếp tục thực hiện “Năm dân vận chính quyền”, trong đó, sẽ tập trung vào việc giải quyết các khiếu nại, khiếu kiện, bức xúc của người dân, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Ban Tiếp công dân Thành phố rà soát lại từng vụ việc, trên cơ sở đó trình tập thể Ban cán sự, Chủ tịch UBND Thành phố để xem xét, giải quyết triệt để. Đồng thời, phải tăng cường phối hợp với Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Thành phố để tập huấn nghiệp vụ tiếp công dân cho các văn phòng, bộ phận tiếp công dân của các sở ngành, UBND các quận huyện. Bên cạnh đó, Văn phòng UBND Thành phố cần thực hiện tốt hơn nữa quy chế phát ngôn với các cơ quan báo chí. Định kỳ hàng tuần, hàng tháng tổng hợp các kết quả phát triển KT-XH, những điểm nổi bật của Thành phố, tập hợp thành tài liệu gửi Ban Tuyên giáo Thành ủy; UBND các quận, huyện, Thị xã gửi các tổ dân phố tuyên truyền để người dân nắm được các chủ trương, chính sách mới của Thành phố, cũng như các công việc mà Thành phố đang triển khai thực hiện…
 
Chủ tịch UBND Thành phố cũng yêu cầu Văn phòng UBND Thành phố tiếp tục thực hiện tốt các chế độ chính sách cho CBCCVCNLĐ, kịp thời khen thưởng, động viên CBCCVCNLĐ có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Lê Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t