Triển khai nhiệm vụ công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc năm 2018 (16:19 28/12/2018)


HNP - Ngày 28/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Toàn cảnh hội nghị


Hội nghị có sự tham gia của hơn 450 đại biểu đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các đoàn thể chính trị - xã hội; các Tỉnh ủy, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước và một số cơ quan thông tấn báo chí. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương chủ trì hội nghị. Đại diện lãnh đạo TP Hà Nội có đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tham dự hội nghị.
 
Theo báo cáo tổng kết tại hội nghị, năm 2018, công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền được triển khai đồng bộ, toàn diện, gắn kết với thông tin đối nội, góp phần giữ vững môi trường hòa bình gắn với kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, thúc đẩy hội nhập quốc tế và thu hút các nguồn lực phục vụ phát triển đất nước. 
 
Công tác tuyên truyền biển, đảo và biên giới trên đất liền được thực hiện thường xuyên, liên tục, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về các vấn đề liên quan đến biên giới, biển, đảo, tạo điều kiện để tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác với các quốc gia có chung đường biên giới trên đất liền, cũng như có yêu sách trên Biển Đông, bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng biểu dương những cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị, đồng thời, chỉ ra những hạn chế cần tập trung khắc phục, như: Nhận thức của một bộ phận cấp ủy, cán bộ quản lý chưa đầy đủ, chưa xác định việc triển khai các nội dung công tác này chưa tương xứng với tầm quan trọng vốn có. Công tác nghiên cứu, dự báo, phối hợp hành động, nhất là xử lý các vấn đề đột xuất, phức tạp, nhạy cảm có lúc còn bị động...
 
Ngoài ra, còn chưa khai thác được hết lợi thế của CNTT truyền thông; các hoạt động quảng bá tiềm năng, thế mạnh của đất nước ra nước ngoài còn hạn chế, do đó chưa thu hút được sự quan tâm và đầu tư của các đối tác lớn, quan trọng. Lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại ở cả trung ương và địa phương còn mỏng, trình độ ngoại ngữ và nghiệp vụ còn hạn chế...
 
Nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần tập trung làm tốt trong năm 2019, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng yêu cầu cần tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và những thách thức của công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới. Quán triệt sâu sắc các quan điểm và nhiệm vụ đối ngoại mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và các Nghị quyết Trung ương đã chỉ rõ; tiếp tục triển khai hiệu quả các nhóm nhiệm vụ và giải pháp thông tin đối ngoại theo Kết luận 16, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.
 
Tiếp tục tập trung vào các phương thức thông tin nhanh, kịp thời, sinh động, có sức lan tỏa, bao phủ rộng; tăng cường sự gắn kết giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, giữa thông tin đối nội và thông tin đối ngoại, phát huy sức mạnh tổng hợp của quốc gia trong quá trình mở rộng hợp tác và hội nhập quốc tế; thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức thông tin đối ngoại, tăng cường thông tin tích cực về văn hóa, đất nước, con người Việt Nam, tranh thủ cao nhất sự ủng hộ của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, của nhân dân thế giới, bạn bè quốc tế; huy động các nguồn lực phục vụ hiệu quả công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
Cùng với đó, nâng cao năng lực phân tích, dự báo, theo dõi sát diễn biến tình hình quốc tế, trong nước; xây dựng các kịch bản cụ thể và các phương án định hướng thông tin tuyên truyền ở từng cấp độ, chủ động phòng ngừa và xử lý khi vụ việc xảy ra, đấu tranh ngăn chặn làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động - bảo đảm giữ vững môi trường hòa bình cho phát triển, gắn với công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ; nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam.
 
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cũng lưu ý, cần đẩy mạnh ứng dụng CNTT, truyền thông hiện đại; đa dạng hóa các kênh thông tin sử dụng internet, mạng xã hội. Sớm đưa trang thông tin điện tử về thông tin đối ngoại của Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại vào hoạt động; tăng cường thông tin bằng tiếng nước ngoài, tính thuyết phục, phù hợp về ngôn ngữ, phong tục tập quán để phát huy hiệu quả công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền.
 
Đồng thời, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại; phát huy vai trò của các cơ quan báo chí đối ngoại chủ lực; coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị và ngoại ngữ; có chính sách quan tâm đúng mức tới lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền, đáp ứng yêu cầu của công tác thông tin đối ngoại trong giai đoạn hiện nay.

Trọng Toàn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t