Kinh tế Thủ đô tiếp tục tăng trưởng khá, chuyển dịch đúng hướng (16:20 28/12/2018)


HNP - Chiều 28/12, tham luận tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định, sự quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, trong việc tiếp tục củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, nâng cao năng lực nội tại và tính tự chủ của nền kinh tế; Cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp,…là động lực, chỗ dựa vững chắc cho Thành phố triển khai mạnh mẽ, quyết liệt toàn diện các giải pháp, biện pháp để phát triển KT-XH, đảm bảo AN-QP của Thủ đô.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại Hội nghị


Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho biết, năm 2018, kinh tế Thủ đô tiếp tục tăng trưởng khá, chuyển dịch đúng hướng. Vai trò của TP trong việc liên kết, động lực cho phát triển kinh tế vùng và toàn quốc được thể hiện rõ nét. TP hoàn thành 20/20 chỉ tiêu phát triển KT-XH, trong đó 09 chỉ tiêu vượt kế hoạch; Có 03/17 chỉ tiêu hoàn thành trước 02 năm so với Kế hoạch 5 năm 2016-2020.
 
Các nhiệm vụ về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và phát triển doanh nghiệp; xây dựng Chính phủ điện tử được thực hiện quyết liệt. TP đã chỉ đạo rà soát, đơn giản hóa được 61 TTHC; đưa vào vận hành chính thức hệ thống phần mềm một cửa điện tử dùng chung 3 cấp. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đạt 55%. Đăng ký thành lập doanh nghiệp qua mạng đạt tỷ lệ 100%; các lĩnh vực kê khai thuế điện tử và bảo hiểm xã hội trên 98%. Tỷ lệ hồ sơ đăng ký tuyển sinh đầu cấp trực tuyến đạt 86,5%. Thiết lập được 6,325 triệu hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân, đạt 82,2%.
 
Môi trường đầu tư - kinh doanh tiếp tục được cải thiện, thu hút đầu tư đạt kết quả nổi bật, nhất là vốn đăng ký FDI ước đạt 7,5 tỷ USD, gấp 2,3 lần so với năm 2017. Tổng vốn đầu tư xã hội ước đạt 340,8 nghìn tỷ đồng, tăng 10,6%.
 
Chương trình trồng mới 1 triệu cây xanh đã hoàn thành sớm 2 năm so với mục tiêu. Đã có thêm 3 huyện cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới; thêm 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới (tỷ lệ đạt 83,9%) vượt mục tiêu cả nhiệm kỳ. 
 
Các chính sách xã hội được thực hiện kịp thời, đầy đủ, đặc biệt đối với người có công, hộ gia đình chính sách, hộ nghèo. Hoàn thành hỗ trợ sửa chữa, xây dựng 4.162 nhà ở cho hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,16% - hoàn thành sớm 2 năm mục tiêu nhiệm kỳ (1,2%).
 
An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; bảo vệ an toàn trên 2.000 lượt sự kiện quan trọng của Đảng, Nhà nước và TP. Giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được quan tâm; công tác đối ngoại đạt nhiều kết qu