Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2018 (12:07 22/12/2018)


HNP - Ngày 22/12, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tiến hành Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân về công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2018, gắn với kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì hội nghị. 

Toàn cảnh hội nghị


Dự thảo Báo cáo kiểm điểm tập thể về các mặt công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy năm 2018 được trình bày tại Hội nghị được chuẩn bị công phu, chi tiết trên tinh thần phát huy dân chủ, trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, với thái độ nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật. Các nội dung kiểm điểm bám sát quy định, hướng dẫn của Trung ương, Quy chế làm việc, Chương trình công tác của Thành ủy, đề cập toàn diện và gắn với Báo cáo xây dựng Đảng, Báo cáo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 cũng như các báo cáo của Đảng đoàn HĐND, Ban cán sự đảng UBND Thành phố, tiếp thu nghiêm túc kết luận, ý kiến thảo luận tại Hội nghị lần thứ 15, 16 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố vừa diễn ra. 
 
Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung đánh giá, kiểm điểm kết quả lãnh đạo, chỉ đạo trong việc quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trong xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch và giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị; Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Làm rõ trách nhiệm trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; các quy định, quy chế làm việc; công tác tổ chức cán bộ; quản lý và phát triển đảng viên; các biện pháp đấu tranh, phòng, chống tham nhũng; kết quả xử lý sai phạm đối với tổ chức và cá nhân. 
 
Sau phần kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ Thành ủy, hội nghị sẽ lần lượt kiểm điểm đối với các cá nhân trong Ban Thường vụ Thành ủy và các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND Thành phố và Phó Chủ tịch UBND Thành phố. Nội dung kiểm điểm tập trung vào kết quả lãnh đạo, quản lý, điều hành, trách nhiệm của cá nhân trong tham gia cùng tập thể lãnh đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, quan hệ, phối hợp với cấp ủy và tập thể lãnh đạo, quản lý; Ý thức đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý.
 
Trên cơ sở Báo cáo kiểm điểm của tập thể, tự kiểm điểm của cá nhân, Hội nghị đã thẳng thắn thảo luận, góp ý những ưu điểm đạt được cũng như những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo chỉ đạo của Ban thường vụ Thành ủy trong thời gian tới. Hội nghị cũng tiến hành bỏ phiếu biểu quyết nhận xét, đánh giá và phân loại cán bộ năm 2018 đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.  
 
Hội nghị sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 22 đến 24/12.

Trọng Toàn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật