Bí thư Thành ủy: Đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm cơ chế xin - cho (13:04 19/12/2018)


HNP - Sáng 19/12, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình 07-CTr/TU về "Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2020" chủ trì phiên họp Ban chỉ đạo để đánh giá kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chủ trì hội nghị


Thay mặt Ban chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Quang Huy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 07-CTr/TU. Theo đó, năm vừa qua công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (PCTN, THTKCLP) có những chuyển biến tích cực, đi vào chiều sâu hơn, đồng bộ hơn. Ban chỉ đạo Chương trình 07-CTr/TU có nhiều đổi mới trong hoạt động, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo chương trình, kế hoạch, chỉ đạo các cơ quan, đảng ủy trực thuộc nghiên cứu, đề xuất các giải pháp PCTN, lãng phí đối với các lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ tham nhũng; thành lập 2 đoàn kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo THTKCLP trong quản lý đầu tư một số dự án, công trình trọng điểm, tiến hành kiểm tra 4 dự án; Chủ động trong làm việc, báo cáo với 2 Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN về nhiều nội dung quan trọng trên địa bàn Thành phố.
 
Do được chỉ đạo nghiêm túc, chặt chẽ, nên kết quả PCTN, THTKCLP trên địa bàn Thành phố đạt được một số kết quả quan trọng, thể hiện ở kết quả triển khai cũng như kết luận các cuộc kiểm tra của UBKT các cấp trong toàn Đảng bộ, các cuộc thanh tra tập trung vào các lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, quản lý, sử dụng vốn, thực hiện kết luận thanh tra về tiếp công dân, giải quyết KNTC và PCTN; kết quả công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng. Trong công tác THTKCLP, ngay từ đầu năm, Thành phố đã giao chỉ tiêu Kế hoạch, trong đó số tiết kiệm, tiết giảm năm 2018 ngay từ khâu xây dựng, giao dự toán hơn 3.500 tỷ đồng, tiết kiệm trong thẩm định quyết toán, trong quyết toán với số tiền hằng trăm tỷ đồng.
 
Hội nghị cũng tập trung đánh giá, thảo luận về thực hiện 13 chuyên đề khác nhau nhằm nâng cao hiệu quả công tác PCTN, THTKCLP, báo cáo về kết quả, giải quyết các vụ việc, vụ án kinh tế, tham nhũng nghiêm trọng, một số vấn đề nổi cộm trong công tác tổ chức, triển khai các nhiệm vụ, kế hoạch.
 
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác PCTN, THTKCLP trong năm qua. Đồng chí chỉ rõ: Năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 12, Nghị quyết Đại hội lần thứ 16 của Đảng bộ Thành phố, trong đó, công tác PCTN, THTKCLP là một trong những mặt công tác, lãnh đạo chỉ đạo quan trọng, thu được những kết quả được Trung ương và nhân dân ghi nhận. Tuy nhiên, cũng cần phải thẳng thắn nhìn nhận những vấn đề hạn chế, thiếu sót để định hướng, quyết tâm triển khai khắc phục trong thời gian tiếp theo. 
 
Tán thành với các ý kiến xây dựng, đóng góp tại Hội nghị, đồng chí Trưởng ban chỉ đạo quán triệt tới các thành viên Ban Chỉ đạo một số nội dung cần tập trung thực hiện: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác PCTN, THTKCLP; tăng cường phối hợp giữa cơ quan nội chính đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng xác minh, điều tra, truy tố, xét xử đối với các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, kéo dài trên địa bàn Thành phố. Ban Nội chính phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành khảo sát xây dựng và triển khai đề án đẩy mạnh việc phát hiện xử lý những lĩnh vực có nhiều nguy cơ xảy ra tham nhũng, nhũng nhiễu trên địa bàn, cải cách hành chính hướng tới giảm tối đa việc tiếp xúc của cán bộ với công dân, giảm mạnh cơ chế xin - cho.
 
Năm 2019, Thành phố tập trung làm tốt công tác sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 115-KH/TU của Thành ủy về Tăng cường số lãnh đạo của Đảng đối với kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản"; Sơ kết 3 năm Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 09-KH/TU của Thành ủy về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện có hiệu quả các kết luận của các Đoàn công tác của Ban chỉ đạo TW về PCTN về kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm và về kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế cũng như thực hiện các kết luận của các đoàn kiểm tra, thanh tra của Thành phố.
 
Đồng chí Trưởng ban chỉ đạo cũng lưu ý vấn đề tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là quy chế tiếp xúc đối thoại trực tiếp, trách nhiệm của người đứng đầu, gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 15 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém, giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn xã, phường, thị trấn. Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, trách nhiệm của các cơ quan báo chí, truyền thông và cán bộ, công chức, viên chức trong PCTN, THTKCLP. 

Nguyễn Văn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t