Ban Cán sự đảng UBND thành phố kiểm điểm, đánh giá kết quả công tác năm 2018 (19:04 15/12/2018)


HNP - "Bên cạnh việc nhìn lại những kết quả tích cực đạt được, thì điều quan trọng hơn là phải tập trung tìm ra những giải pháp, biện pháp khắc phục tồn tại, hạn chế của từng đơn vị, cá nhân, góp ý những vấn đề trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để đoàn kết, thống nhất phấn đấu đạt các mục tiêu trong 2 năm còn lại của Kế hoạch phát triển KT-XH của Thành phố" - đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư thành ủy Hà Nội quán triệt tại Hội nghị kiểm điểm công tác lãnh đạo chỉ đạo của Ban cán sự Đảng UBND Thành phố năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, sáng 15/12.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị


Dưới sự điều hành của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung, Bí thư Ban cán sự đảng, Hội nghị kiểm điểm đã tập trung làm rõ các kết quả, nhiều vấn đề trên toàn diện các mặt công tác lãnh đạo, chỉ đạo theo chức năng, nhiệm vụ của UBND Thành phố: việc quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương và Thành ủy, thực hiện 8 chương trình công tác lớn của Thành ủy gắn với 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá; các mặt công tác, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; việc thực hiện các quy định, quy chế làm việc, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; việc đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành; về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với Quy định 101, Quy định 55 về trách nhiệm nêu gương ở địa phương, cơ quan, đơn vị;
 
​Quán triệt tinh thần chỉ đạo, các ý kiến phát biểu tại Hội nghị tập trung đánh giá, góp ý, kiểm điểm sâu những vấn đề lớn, các mặt tồn tại, hạn chế trong Báo cáo, đóng góp những giải pháp, biện pháp khắc phục; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 cùng các giải pháp thực hiện; các vấn đề tồn tại, hạn chế, nguyên nhân tình trạng chậm giải ngân trong đầu tư xây dựng cơ bản; Các kết quả tích cực, các mặt còn tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND TP và cá nhân đồng chí Chủ tịch, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố; Kết quả khắc phục các hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau Hội nghị kiểm điểm công tác năm 2016, 2017 của Ban cán sự Đảng UBND Thành phố.
 
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm của Ban cán sự đảng và Tập thể lãnh đạo UBND Thành phố trong công tác kiểm điểm năm, ghi nhận việc nghiêm túc nhận diện những khuyết điểm, hạn chế trong công tác. Đồng chí nhấn mạnh, toàn Thành phố đang trong giai đoạn quan trọng, chuẩn bị bước sang 2019 là năm tăng tốc để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đảng bộ Thành phố đã đề ra. Vì vậy, đây là dịp để làm rõ hơn, từ đó, đạt thống nhất cao hơn trong quyết tâm thực hiện các giải pháp, biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế mà công tác kiểm điểm đã chỉ ra. Đặc biệt là các vấn đề còn chưa đạt như mong muốn: tốc độ tăng trưởng kinh tế, quản lý quy hoạch đô thị, phát huy bản sắc văn hóa, năng lực, hiệu quả quản lý, trách nhiệm của chính quyền...
 
Đồng chí Bí thư Thành ủy nêu rõ, với tính chất quan trọng là năm tăng tốc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh dự báo tình hình tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức, vì vậy, trong chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ năm 2019, Ban cán sự đảng UBND Thành phố cần phải quyết liệt, đồng bộ, cụ thể; hướng về và tạo điều kiện cho cơ sở; tăng cường phân cấp, ủy quyền đi đối với tăng cường kiểm tra, giám sát, có trọng tâm, trọng điểm và tập trung vào các mục tiêu, khâu đột phá, các nhiệm vụ chủ yếu đã nêu tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 16. Trong phát triển kinh tế, trong quản lý tài chính, ngân sách và đầu tư công, quản lý quy hoạch, phát triển đô thị, quản lý đất đai, môi trường, phát triển văn hóa,... phải có tinh thần "tập trung và cụ thể" trong các giải pháp để đạt mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.
 
Đối với các đồng chí ủy viên Ban cán sự đảng UBND Thành phố, Bí thư Thành ủy mong muốn mỗi cá nhân lãnh đạo cần phát huy tinh thần nêu gương, khẳng định tư duy đổi mới, ý chí, bản lĩnh chính trị với tinh thần dân chủ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để có những đóng góp hiệu quả, chất lượng hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là đối với những việc mới, việc khó, các vấn đề dân sinh bức xúc.

Lê Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t