Cần đầu tư nguồn lực để xây dựng sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam (15:31 12/12/2018)


HNP - Sáng 12/12, Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam tổ chức Hội thảo "Sức mạnh mềm văn hóa trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập Quốc tế". Tham dự Hội thảo có Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Khoan; Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; Ngài Michael Croft, Trưởng đại diện Văn phòng Unesco Hà Nội cùng nhiều học giả đến từ các viện nghiên cứu, các trường Đại học trong và ngoài nước.

Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan phát biểu tại Hội thảo


Hội thảo có 3 phiên thảo luận gồm: “Cơ sở lý luận và thực tiễn về sức mạnh mềm văn hóa”, “Kinh nghiệm quốc gia, địa phương và giải pháp gia tăng sức mạnh mềm văn hóa thông qua các phương thức”; “Xây dựng thương hiệu Quốc gia, thương hiệu Thành phố và tiềm năng, tầm nhìn xây dựng Hà Nội thành thành phố sáng tạo”. 
 
3 phiên thảo luận đã có 40 ý kiến của các học giả, qua đó, chỉ ra các tiềm năng, thế mạnh trong văn hóa dân tộc Việt Nam và khẳng định Việt Nam hoàn toàn có khả năng phát triển sức mạnh mềm văn hóa, để từ đó, nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam trên trường Quốc tế cũng như đóng góp cho sự phát triển kinh tế của đất nước.
 
Trao đổi tại Hội thảo, nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan nhấn mạnh Việt Nam có vị trí địa lý hấp dẫn, có nhân tố văn hóa vật thể và phi vật thể đa dạng, phong phú, nền văn hóa kết tinh hàng ngàn năm tạo ra những bản sắc riêng được quốc tế đánh giá cao. Hiện nay, để phát triển văn hóa chúng ta cần tìm ra những nét riêng, những nét độc đáo trong văn hóa người Việt, bên cạnh đó, chỉ ra được điểm mạnh, điểm yếu để có sự phát huy và khắc phục để làm cho nền văn hóa ngày càng phát triển, tiến bộ. Ví dụ như việc đất nước chúng ta đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh và sau mỗi thắng lợi, chúng ta luôn thể hiện sự rộng lượng đối với kẻ thù, từ đó đã hình thành nên tính cách cao thượng của con người Việt Nam trong lòng bạn bè và du khách Quốc tế. Tuy nhiên, hiện nay, cũng còn có một số người trong đời sống thường ngày không thể hiện điều đó và làm ảnh hưởng đến cộng đồng, do vậy, cần có sự bồi đắp về văn hóa… Nguyên Phó Thủ tướng nhấn mạnh, để phát triển văn hóa mang sức mạnh mềm cần phải có sự vào cuộc của Chính phủ, các cấp, ngành, các nhà khoa học và toàn thể nhân dân, phải có sự đầu tư nguồn lực để nghiên cứu, tuyên truyền, xây dựng được các giá trị văn hóa cốt lõi mang bản sắc Việt Nam.
 
Tham luận tại Hội thảo với chủ đề “Hà Nội hướng tới xây dựng “Thủ đô sáng tạo” trong quá trình hội nhập và phát triển, Tiến sỹ Nguyễn Văn Phong, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy nhấn mạnh: Hà Nội là nơi hội tụ, kết tinh và lan tỏa tinh hoa văn hóa ngàn năm. Trong quá trình đ