Phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 (12:08 10/12/2018)


HNP - Sáng 10/12, UBND TP Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2018; triển khai kế hoạch kinh tế - xã hội, dự toán thu chi ngân sách, tổng biên chế hành chính, sự nghiệp và phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 của thành phố Hà Nội. 

Bí thư Thành ủy và Trưởng Ban Thi đua khen thưởng Trung ương trao cờ thi đua của Chính phủ cho các đơn vị


Dự hội nghị, về phía Trung ương có đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Thi đua Khen thưởng Trung ương. Về phía Hà Nội có các đồng chí: Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP; Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy.
 
Năm 2018, tất cả 20/20 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của TP Hà Nội đều đạt và vượt kế hoạch, trong đó, có 8 chỉ tiêu kinh tế - xã hội vượt kế hoạch: kim ngạch xuất khẩu tăng 21,6%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng giảm 0,3%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 63,18%; số trường công lập đạt chuẩn quốc gia tăng thêm 90 trường; tỷ lệ dân số được cung cấp nước sạch khu vực nông thôn đạt 55,5%; số xã được công nhận đạt chuẩn NTM tăng thêm 30 xã; giảm tỷ lệ hộ nghèo so với năm trước 0,5%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 86,5%.
 
Với kết quả thực hiện 03 năm (2016-2018), dự kiến, 17 chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2016-2020 đạt kế hoạch, trong đó, 03 chỉ tiêu đạt sớm 2 năm: Tỷ lệ số xã đạt chuẩn NTM 83,9%; tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia 66,2%; tỷ lệ hộ nghèo cuối kỳ 1,16%.
 
Năm 2018, kinh tế Thủ đô tiếp tục phát triển toàn diện, các cân đối lớn được đảm bảo, đáp ứng nguồn lực cho phát triển. Hà Nội thu hút đầu tư nước ngoài đứng đầu cả nước. Tăng trưởng kinh tế đạt khá, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng. Môi trường đầu tư, kinh doanh, các chỉ số PCI Index được cải thiện rõ nét; công tác quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị được tăng cường. 
 
An sinh xã hội được bảo đảm. Sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục phát triển. Việc thực hiện năm chủ đề "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị" có nhiều chuyển biến rõ nét. Quản lý đô thị, chỉnh trang đường phố được đẩy mạnh. Quốc phòng được củng cố. An ninh chính trị, trật tự xã hội được bảo đảm.
 
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn
trao Cờ thi đua xuất sắc của Thành phố cho các đơn vị
 
Năm 2019 cũng là năm TP Hà Nội tiếp tục thực hiện Chủ đề năm "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị" và Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước. Những nhiệm vụ này sẽ được triển khai ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2019... Thành phố sẽ tiếp tục khắc phục các tồn tại, hạn chế, tập trung thực hiện các giải pháp hướng tới hoàn thành các chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ, đặc biệt là các chỉ tiêu về giường bệnh/vạn dân, nước sạch nông thôn... Việc giải quyết những bức xúc về ô nhiễm môi trường, thiếu trường học, lớp học cũng được chú trọng giải quyết...
 
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu tại Hội nghị
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đánh giá cao tinh thần của Thành phố trong việc giao kế hoạch sớm để các cấp, ngành triển khai thực hiện. Đồng thời, ghi nhận và chúc mừng những thành tích mà các tập thể và cá nhân đã đạt được trong năm 2018.
 
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cho biết, năm 2019, tình hình kinh tế, chính trị thế giới tiếp tục có nhiều biến động khó lường, đây vừa là thách thức cũng vừa là thời cơ khi Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng ngày càng hội nhập sâu với nền kinh tế thế giới. “Nếu chúng ta không thường xuyên bám sát vào những biến động và đưa những giải pháp phù hợp thì sẽ gặp nhiều khó khăn trong khi mục tiêu đặt ra là rất lớn”, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.
 
Do đó, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đề nghị UBND Thành phố, các sở, ban, ngành Thành phố tập trung triển khai tốt kế hoạch đề ra. Năm 2019 được tiếp tục xác định là năm thứ 2 chọn chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của cả hệ thống chính trị”, Thành phố cần đưa ra chương trình hành động cho kế hoạch này, cần nỗ lực hơn nữa trong việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu. Đồng thời, tăng cường đẩy mạnh hơn nữa kết quả của công tác đẩy mạnh CCHC.
 
Đồng chí đề nghị Thành phố cần quyết liệt, đồng bộ, cụ thể hơn nữa, hướng về cơ sở, tạo điều kiện và tháo gỡ khó khăn cho cơ sở; thực hiện tốt hơn việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế; tăng cường đầu tư, thu hút các dự án để tạo việc làm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân Thủ đô; Quyết liệt hơn trong chỉ đạo các đơn vị kiểm soát nguồn thu ngân sách; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để thúc đẩy sản xuất kinh doanh tốt, từ đó tạo nguồn thu cho NSNN.
 
Song song với đó, cần quan tâm đến việc phát triển văn hóa xã hội. Tiếp tục triển khai tốt 02 bộ Quy tắc ứng xử; thực hiện tốt giải quyết khiếu nại tố cáo, đối thoại với người dân, những vấn đề dân sinh bức xúc; tiếp tục củng cố quốc phòng, an ninh; tăng cường công tác bảo đảm ANTT, ATXH, phòng chống tội phạm,…
 
Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

Tiếp thu, quán triệt ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh thêm một số nội dung về chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ năm 2019 của thành phố.
 
Năm 2019, Thành phố đã giao 24 chỉ tiêu phát triển KT-XH. Đề nghị các sở, ngành, quận huyện triển khai giao kế hoạch tới các đơn vị với tinh thần giao đủ, giao đúng và không thấp hơn các chỉ tiêu Thành phố giao. Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019, UBND Thành phố sẽ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Yêu cầu các đồng chí khẩn trương, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ngay từ ngày đầu, tháng đầu năm 2019. Đồng thời khẩn trương khắc phục các tồn tại, hạn chế sau đánh giá giữa kỳ thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020. Tập trung chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu để hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu cuối nhiệm kỳ, đặc biệt là các chỉ tiêu dự báo còn khó khăn như: Tỷ lệ đô thị hóa, tỷ lệ vận chuyển hành khách công cộng. Tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; tăng cường thu hút nước ngoài, đầu tư tư nhân trong nước, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công để tăng quy mô vốn đầu tư xã hội. 
 
Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2019 với một số nội dung trọng tâm: Tiếp tục thực hiện tốt chủ đề năm 2019 là “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. Kiên định phương châm “lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm để phục vụ”. Tiếp tục triển khai quyết liệt, có hiệu quả Nghị quyết TW6 khóa XII của Đảng về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết TW7 khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp. Yêu cầu giám đốc các sở, ban, ngành, thủ trưởng các đơn vị thuộc Thành phố, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã cần cụ thể hóa ngay các chỉ tiêu, nhiệm vụ và nội dung chủ đề công tác năm của Thành phố bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể. 
 
Đổi mới và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn Thành phố, tạo khí thế thi đua sôi nổi với tinh thần “Quyết liệt, khẩn trương, chắc chắn và hiệu quả” nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển KY-XH của Thành phố năm 2019. Tập trung vào các mục tiêu: Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế; khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng; thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, xây dựng đô thị gắn với quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; tiếp tục đẩy mạnh CCHC, ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế; đảm bảo an sinh xã hội và cải thiện đời sống nhân dân; quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí; tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật; củng cố quốc phòng, an ninh và đảm bảo trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật