Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 36 chức danh do HĐND TP bầu (13:33 06/12/2018)


HNP - Sáng 6/12, HĐND TP Hà Nội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 36 chức danh do HĐND TP bầu. Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội đăng kết quả lấy phiếu tín nhiệm.

Đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm


STT

Họ và tên

Chức danh

Mức độ tín nhiệm

Ghi chú

Số phiếu tín nhiệm cao

Số phiếu tín nhiệm

Số phiếu tín nhiệm thấp

I

Thường trực HĐND TP

 

 

 

 

 

1

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Chủ tịch HĐND TP

100 (98,04%)

01 (0,98%)

01 (0,98%)

 

2

Nguyễn Ngọc Tuấn

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP

86 (84,31%)

06 (5,88%)

10 (9,8%)

 

3

Phùng Thị Hồng Hà

Phó Chủ tịch HĐND TP

82 (80,39%)

16 (15,69%)

04 (3,92%)

 

4

Trần Thế Cương

Trưởng ban Văn hóa Xã hội

85 (83,33%)

13 (12,75%)

03 (2,94%)

1 phiếu trắng

5

Lê Minh Đức

Chánh Văn phòng HĐND TP

81 (79,41%)

16 (15,69%)

03 (2,94%)

2 phiếu trắng

6

Phạm Thị Thanh Mai

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách

90 (88,24%)

07 (6,86%)

04 (3,92%)

1 phiếu trắng

7

Nguyễn Hoài Nam

Trưởng ban Pháp chế

87 (85,29%)

09 (8,82%)

05 (4,9%)

1 phiếu trắng

8

Nguyễn Nguyên Quân

Trưởng ban Đô thị

85 (85,29%)

12 (11,76%)

02 (1,96%)

1 phiếu trắng

II

Chủ tịch UBND TP, Phó Chủ tịch UBND TP và các Ủy viên UBND TP

 

 

 

 

 

1

Nguyễn Đức Chung

Chủ tịch UBND TP

84 (82,35%)

14 (13,73%)

04 (3,92%)

 

2

Nguyễn Văn Sửu

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP

76 (74,51%)

20 (19,61%)

05 (4,9%)

1 phiếu trắng

3

Nguyễn Quốc Hùng

Phó Chủ tịch UBND TP

61 (59,8%)

27 (26,4%)

12 (11,76%)

2 phiếu trắng

4

Nguyễn Thế Hùng

Phó Chủ tịch UBND TP

67 (65,69%)

31 (30,39%)

02 (1,96%)

2 phiếu trắng

5

Ngô Văn Quý

Phó Chủ tịch UBND TP

58 (56,86%)

33 (32,35%)

10 (9,8%)

1 phiếu trắng

6

Lê Hồng Sơn

Phó Chủ tịch UBND TP

45 (44,12%)

42 (41,18%)

13 (12,75%)

2 phiếu trắng

7

Nguyễn Doãn Toản

Phó Chủ tịch UBND TP

74 (72,55%)

17 (16,67%)

10 (9,8%)

1 phiếu trắng

8

Lê Ngọc Anh

Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ

52 (50,98%)

45 (44,12%)

05 (4,9%)

 

9

Lê Văn Dục

Giám đốc Sở Xây dựng

43 (42,16%)

45 (44,12%)

14 (13,73%)

 

10

Chử Xuân Dũng

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

40 (39,22%)

49 (48,04%)

13 (12,75%)

 

11

Vũ Đăng Định

Giám đốc Sở Ngoại vụ Thành phố

65 (63,73%)

33 (32,35%)

04 (3,92%)

 

12

Nguyễn Trọng Đông

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố

41 (40,20%)

45 (44,12%)

16 (15,69%)

 

13

Tô Văn Động

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố

50 (49,02%)

40 (39,22%)

12 (11,76%)

 

14

Hà Minh Hải

Giám đốc Sở Tài chính Thành phố

88 (86,27%)

13 (12,75%)

01 (0,98%)

 

15

Trần Đức Hải

Giám đốc Sở Du lịch Thành phố

49 (48,04%)

46 (45,1%)

07 (6,86%)

 

16

Nguyễn Khắc Hiền

Giám đốc Sở Y tế Thành phố

69 (67,65%)

29 (28,43%)

04 (3,92%)

 

17

Nguyễn An Huy

Chánh Thanh tra Thành phố

76 (74,51%)

22 (21,57%)

04 (3,92%)

 

18

Đoàn Duy Khương

Thiếu tướng, Giám đốc Công an Thành phố

65 (63,73%)

27 (26,77%)

10 (9,8%)

 

19

Chu Phú Mỹ

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố

49 (48,04%)

35 (34,31%)

18 (17,67%)

 

20

Nguyễn Mạnh Quyền

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố

74 (72,55%)

17 (16,6%)

11 (10,78%)

 

21

Trần Huy Sáng

Giám đốc Sở Nội vụ

79 (77,45%)

20 (19,61%)

03 (2,94%)

 

22

Khuất Văn Thành

Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố

81 (79,41%)

17 (16,6%)

04 (3,92%)

 

23

Lê Hồng Thăng

Giám đốc Sở Công thương Thành phố

59 (57,84%)

38 (37,25%)

05 (4,9%)

 

24

Phạm Quý Tiên

Chánh Văn phòng UBND Thành phố

70 (68,63%)

28 (27,45%)

04 (3,92%)

 

25

Ngô Anh Tuấn

Giám đốc Sở Tư pháp Thành phố

57 (55,88%)

42 (41,18%)

03 (2,94%)

 

26

Vũ Văn Viện

Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thành phố

69 (67,65%)

29 (28,43%)

04 (3,92%)

 

27

Lê Vinh

Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Thành phố

49 (48,04%)

43 (42,16%)

10 (9,8%)

 

28

Nguyễn Tất Vinh

Trưởng ban Dân tộc Thành phố

41 (40,2%)

51 (50%)

10 (9,8%)

 

 


Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật