Kỳ họp thứ 7 HĐND TP khóa XV: Lấy phiếu tín nhiệm đối với 36 đồng chí (08:35 06/12/2018)


HNP - Sáng nay, 6/12, tại kỳ họp thứ 7, HĐND TP Hà Nội khóa XV, các đại biểu tiến hành thảo luận, bỏ phiếu tín nhiệm đối với 36 đồng chí giữ chức vụ do HĐND TP bầu hoặc phê chuẩn.


Phát biểu mở đầu phiên thảo luận bỏ phiếu tín nhiệm, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh: mục đích của việc lấy phiếu tín nhiệm là nâng cao hiệu lực hiệu quả của hoạt động giám sát của HĐND, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước. Đặc biệt, thông qua việc lấy phiếu tín nhiệm giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, đồng thời, làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét đánh giá cán bộ.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, đối tượng được lấy phiếu tín nhiệm là các chức danh do HĐND TP bầu hoặc phê chuẩn, đó là Thường trực HĐND TP, Chủ tịch UBND TP, các Phó Chủ tịch UBND TP và các Ủy viên UBND TP. Trước kỳ họp này, Thường trực HĐND TP, Đảng đoàn HĐND TP đã chuẩn bị các bước theo đúng quy định, đảm bảo chặt chẽ và đủ điều kiện để tiến hành lấy phiếu tín nhiệm.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu tại phiên họp

Danh sách 36 đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm:
Khối HĐND thành phố:

1.    Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Chủ tịch HĐND TP

2.    Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP

3.    Bà Phùng Thị Hồng Hà - Phó Chủ tịch HĐND TP

4.    Ông Trần Thế Cương - Trưởng ban Văn hóa Xã hội

5.    Ông Lê Minh Đức - Chánh Văn phòng HĐND TP

6.    Bà Phạm Thị Thanh Mai - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách

7.    Ông Nguyễn Hoài Nam - Trưởng ban Pháp chế

8.    Ông Nguyễn Nguyên Quân - Trưởng ban Đô thị.
Khối UBND thành phố:

1.    Ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP

2.    Ông Nguyễn Văn Sửu - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP

3.    Ông Nguyễn Quốc Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP

4.    Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP

5.    Ông Ngô Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND TP

6.    Ông Lê Hồng Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP

7.    Ông Nguyễn Doãn Toản - Phó Chủ tịch UBND TP

8.    Ông Lê Ngọc Anh - Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ

9.    Ông Lê Văn Dục - Giám đốc Sở Xây dựng

10.    Ông Chử Xuân Dũng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

11.    Ông Vũ Đăng Định - Giám đốc Sở Ngoại vụ

12.    Ông Nguyễn Trọng Đông - Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường

13.    Ông Tô Văn