HĐND thành phố quy định 8 nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền (15:19 05/12/2018)


HNP - Sáng 5/12, tại Kỳ họp thứ 7, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về việc quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND với 95 đại biểu, tương đương 93,1% các đại biểu HĐND thành phố tham dự kỳ họp biểu quyết nhất trí thông qua.

HĐND TP tiến hành thảo luận, thông qua Nghị quyết về việc quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền


Theo đó, HĐND thành phố quy định 8 nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền. Về nội dung chi đảm bảo hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Ban tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, huyện, thị xã, kinh phí dự kiến thực hiện là 970 triệu đồng, nguồn kinh phí được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của UB MTTQ TP và quận, huyện, thị xã.
 
Với chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng khác, Nghị quyết quy định đầy đủ các nội dung chi đào tạo, bồi dưỡng theo quy định tại Thông tư số 36/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính. Ngoài ra, bổ sung 3 nội dung chi thực tế đang triển khai là: Chi hỗ trợ một phần tiền ăn cho các đối tượng là những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố trong những ngày đi học tập trung tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ một phần tiền ăn, chi phí đi lại từ cơ quan đến nơi học tập, chi hỗ trợ tiền thuê chỗ nghỉ cho các đối tượng bổ sung theo đặc thù của thành phố trong những ngày đi tập trung học tại cơ sở đào tạo; chi trả tiền phương tiện đưa, đón và hỗ trợ một phần tiền ăn, tiền nghỉ cho giáo viên chủ nhiệm, giáo viên đồng chủ nhiệm, cán bộ quản lý lớp học trong những ngày đi khảo sát, thực tế. Dự kiến, kinh phí thực hiện hàng năm là 284 tỷ đồng, trong đó, ngân sách cấp thành phố là 191 tỷ đồng, ngân sách cấp huyện là 93 tỷ đồng.
 
Với các kỳ thi có sự tham gia của học sinh quốc tế do thành phố Hà Nội đăng cai tổ chức, mức chi vận dụng bằng mức chi tối đa quy định tại Thông tư số 21/2018/TT-BTC ngày 12/2/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với kỳ thi Vật lý Châu Á lần thứ 19 năm 2018 tại Việt Nam và các văn bản có liên quan. Kinh phí tổ chức kỳ thi HOMC có sự tham gia của học sinh quốc tế năm 2019 dự kiến 10 tỷ đồng, kinh phí tổ chức kỳ thi IMSO 2019 dự kiến là 32 tỷ đồng, nguồn kinh phí thực hiện do ngân sách nhà nước cấp; nguồn thu từ các quan sát viên quốc tế, đoàn đi thêm (nếu có) và các khoản đóng góp, ủng hộ tài trợ của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước.
 
Trong hỗ trợ hàng năm cho các Ban liên lạc tù chính trị trên địa bàn thành phố, quyết định giữ nguyên 2 mức hỗ trợ tại Quyết định số 1537/QĐ-UBND ngày 1/4/2011 của UBND thành phố, gồm kinh phí hoạt động của đại diện các Ban liên lạc tù chính trị Hà Nội (30 triệu đồng/năm) và kinh phí hoạt động của các Ban liên lạc tù chính trị tổ chức kỷ niệm vào các năm chẵn và năm tròn (100.000 đồng/hội viên), đồng thời, tăng mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của các Ban liên lạc tù chính trị Hà Nội từ 300.000 đồng/hội viên/năm lên 500.000 đồng/hội viên/năm. Kinh phí dự kiến thực hiện là 945 triệu đồng từ ngân sách thành phố hàng năm.
 
Về chế độ điều dưỡng đối với người có công với cách mạng từ 80 tuổi trở lên hai năm một lần, trong năm, không thực hiện chính sách điều dưỡng của Trung ương, mức chi điều dưỡng tại nhà là 1.110.000 đồng/người/lần, mức chi điều dưỡng tập trung là 2.490.000 đồng/người/lần. Dự kiến kinh phí thực hiện hàng năm là 13,86 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố hàng năm.

Trong chi tặng quà của thành phố cho các đối tượng nhân dịp Tết Nguyên Đán, kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7 và Quốc khánh 2/9, nguồn kinh phí thực hiện trích từ ngân sách thành phố và ngân sách quận, huyện, thị xã, dự kiến tổng kinh phí thực hiện hàng năm gần 487 tỷ đồng.
 
Cũng theo quy định, chế độ hỗ trợ với công chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP làm việc tại Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội bằng 0,7 lần mức lương cơ sở/người/tháng; mức hỗ trợ đối với công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP làm việc tại Bệnh viện 09 và Khoa truyền nhiễm Bệnh viện đa khoa Đống Đa bằng 1,25 lần mức lương cơ sở/người/tháng. Kinh phí thực hiện dự kiến là 4,27 tỷ đồng/năm từ ngân sách thành phố.
 
Nguồn kinh phí chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao của các đội tuyển cấp thành phố được bố trí trong dự toán chi sự nghiệp thể dục thể thao giao hàng năm của Sở Văn hóa và Thể thao; đội tuyển năng khiếu cấp quận, huyện, thị xã được bố trí trong dự toán chi sự nghiệp thể dục thể thao cấp quận, huyện, thị xã hàng năm. Dự kiến, tổng kinh phí thực hiện hàng năm gần 294 tỷ đồng.

Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật