Thông qua Nghị quyết về Tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2019 (10:00 05/12/2018)


HNP - Sáng 5/12, tại kỳ họp thứ 7, HĐND TP khóa XV, với 97/97 đại biểu bỏ phiếu tán thành, HĐND TP đã chính thức thông qua Nghị quyết về Tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2019.

Giám đốc Sở Nội vụ Trần Huy Sáng trình bày tờ trình tại Kỳ họp


Trình bày tờ trình tại Kỳ họp, Giám đốc Sở Nội vụ Trần Huy Sáng cho biết, xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ của Thành phố trong năm 2019 và thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; thực hiện tinh giản biên chế đến năm 2021 tối thiểu 10%, UBND Thành phố báo cáo HĐND Thành phố xem xét về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp của Thành phố năm 2019 cụ thể như sau: 
 
Biên chế hành chính có 9.906 biên chế, trong đ,ó có 8.227 biên chế công chức (trong đó dự phòng 17 biên chế), giảm 664 biên chế so với năm 2018. Số giao đúng theo biên chế của Bộ Nội vụ giao năm 2019 và giảm trừ biên chế của Chi cục quản lý thị trường thuộc Sở Công thưong do đã bàn giao về Bộ Công thương.
 
Lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP có 1.437 chỉ tiêu, tăng 79 chỉ tiêu so với năm 2018 (do điều chuyển 170 chỉ tiêu định mức lực lượng giao thông, giảm 08 chỉ tiêu từ cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo GPMB giải thể, giảm 83 chỉ tiêu từ Chi cục Quản lý thị trường trực thuộc Sở Công thương).
 
Lao động hợp đồng theo định mức có 242 chỉ tiêu (giữ nguyên chỉ tiêu định mức lực lượng thanh tra xây dựng).
 
Về biên chế sự nghiệp có 143.969 biên chế, trong đó, có 123.765 biên chế viên chức (dự phòng 36 biên chế) giảm 3.692 biên chế so với năm 2018. Cụ thể: Biên chế sự nghiệp lĩnh vực y tế, giáo dục tăng thêm 1.340 biên chế. Trong đó, tăng 1.115 biên chế giáo dục, gồm: Tăng 735 biên chế khối THCS, tăng 1.260 biên chế khối tiểu học, giảm 818 biên chế khối mầm non, giảm 56 biên chế khối đại học và cao đẳng, giảm 6 biên chế khối THPT; tăng 225 biên chế khối Bệnh viện chưa tự chủ do tăng giường bệnh.
 
Giảm 5.032 biên chế sự nghiệp, gồm: Giảm 240 biên chế theo tỷ lệ giảm 2% đơn vị sự nghiệp khác và do chuyển biên chế viên chức sang định mức/hợp đồng 68; Giảm 4.792 biên chế do chuyển đơn vị sang tự chủ chi thường xuyên khối bệnh viện thuộc Sở Y tế.
 
UBND Thành phố sẽ phê duyệt danh sách các đơn vị thực hiện tự chủ theo đúng Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về cơ chế tự chủ trong đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có điều chỉnh một số cơ quan đơn vị để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ và theo vị trí việc làm.
 
Lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP có 11.274 chỉ tiêu, giảm 294 chỉ tiêu so với năm 2018, do chuyển chỉ tiêu theo các đơn vị tự chủ và giảm do sắp xếp tổ chức bộ máy.
 
Lao động hợp đồng theo định mức có 8.930 chỉ tiêu. Giảm 391 chỉ tiêu nhân viên nuôi dưỡng tương ứng theo số giảm học sinh khối mầm non năm 2019.
 
Trưởng ban Pháp chế Nguyễn Hoài Nam trình bày báo cáo thẩm tra tại kỳ họp
 
Trình bày báo cáo Thẩm tra, Trưởng ban Pháp chế Nguyễn Hoài Nam UBND Thành phố chỉ đạo các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các đơn vị thực hiện nghiêm và không được tự ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, kiên quyết chấm dứt theo Nghị quyết của HĐND Thành phố; xây dựng kế hoạch, báo cáo UBND Thành phố để tổ chức thi tuyển; nếu thi tuyển không được dứt khoát chấm dứt hợp đồng. Trong năm 2019, phải xây dựng kế hoạch để xử lý xong dứt điểm 242 lao động hợp đồng theo chỉ tiêu của lực lượng Thanh tra xây dựng cũ, nay đã chuyển giao về UBND các quận, huyện, thị xã. Tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đổi mới nội dung, hình thức thi tuyển, nghiên cứu cơ chế xét tuyển đối với một số đối tượng đặc thù để đảm bảo thu hút người có đức, có tài phục vụ cho các cơ quan của Thành phố.

Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật