Kỳ họp thứ 7 HĐND TP Hà Nội khóa XV: Thông qua các nội dung quan trọng (06:50 05/12/2018)


HNP - Chiều 4/12, tại kỳ họp thứ 7, HĐND TP Hà Nội khóa XV, đại biểu đã xem xét, thông qua các nội dung quan trọng: Tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 của thành phố Hà Nội; Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2016-2020) cấp thành phố; Nghị quyết về danh mục các dự án thu hồi đất năm 2019; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019.

Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà điều hành phiên họp


Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Hà Nội năm 2017

Theo đó, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là hơn 212,5 nghìn tỷ đồng, đạt 103,8% so với dự toán; thu ngân sách địa phương đạt hơn 138,5 nghìn tỷ đồng; tổng chi ngân sách địa phương là hơn 107 nghìn tỷ đồng, trong đó, chi chuyển nguồn ngân sách địa phương năm 2017 sang năm 2018 là trên 35,2 nghìn tỷ đồng.

Trong năm 2017, có 12/17 khoản thu hoàn thành và tăng so với dự toán. Tuy nhiên, có 5/17 khoản thu không đạt dự toán. Trong đó, thu từ kinh tế quốc doanh là hơn 44,3 nghìn tỷ đồng, đạt 75% dự toán. Nguyên nhân chủ yếu do dự toán được giao cao so với khả năng thực hiện.

Giám đốc Sở Tài chính Hà Minh Hải báo cáo tổng quyết toán ngân sách năm 2017

Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh chưa hiệu quả, vẫn phải bù lỗ của các năm trước; các ngân hàng thương mại cổ phần tăng trích lập dự phòng đối với nợ xấu dẫn đến lợi nhuận tính thuế thu nhập doanh nghiệp giảm; nhiều doanh nghiệp đang trong quá trình cổ phần hóa, cơ cấu lại doanh nghiệp nên ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh. Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt hơn 22,7 nghìn tỷ đồng, đạt 92,3% dự toán. Nguyên nhân được chỉ ra là do một số đơn vị có sản lượng tiêu thụ và số thuế phát sinh giảm lớn so với năm 2016. Thu từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh đạt hơn 33,6 nghìn tỷ đồng, đạt 96,4%; thu thuế thu nhập cá nhân là hơn 17,4 nghìn tỷ đồng, đạt 90,7% dự toán.

Ngoài ra, khoản thu khác ngân sách đạt gần 6,5 nghìn tỷ đồng, đạt 92,5% dự toán. Đây là các khoản thu bất thường, không xác định được chính xác từ khâu lập dự toán. Khoản thu này chưa đạt dự toán chủ yếu do năm 2017 không phát sinh số thu chênh lệch tỷ giá ngoại tệ của ngân sách.

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn

HĐND thành phố Hà Nội chấp thuận tăng tổng mức vốn đầu tư công cấp thành phố từ 104.723 tỷ đồng lên 119.225 tỷ đồng. Nguồn vốn bổ sung từ kết dư ngân sách, từ vay bù đắp bội chi ngân sách địa phương.

Theo tờ trình của UBND thành phố, sau 3 năm triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2016-2020), UBND thành phố đã hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng 569 công trình, gồm 205 công trình cấp thành phố, còn lại là công trình cấp huyện được ngân sách thành phố hỗ trợ v