Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải: Kỳ họp thứ 7 HĐND TP có ý nghĩa quan trọng (10:22 04/12/2018)


HNP - Phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 7 HĐND TP Hà Nội khóa XV, sáng 4/12, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, đây là một Kỳ họp rất đặc biệt của HĐND TP và có nhiều ý nghĩa quan trọng đối với Thành phố.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu tại kỳ họp


Theo Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải, kỳ họp của HĐND Thành phố lần này có nhiều nội dung quan trọng, với trọng tâm không chỉ là xem xét, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, tài chính - ngân sách, đầu tư công và các nhiệm vụ khác trong năm 2018, trên cơ sở đó quyết định các mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho năm 2019 mà còn tập trung đánh giá toàn diện kết quả thực hiện các nhiệm vụ trên trong nửa nhiệm kỳ và từ đó xác định một số điều chỉnh, bổ sung cần thiết, kịp thời về mặt định hướng kế hoạch cho các nhiệm vụ lớn của Thành phố trong giai đoạn từ nay đến hết nhiệm kỳ.

Ngoài ra, tại Kỳ họp này, HĐND Thành phố còn thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với những đồng chí giữ chức vụ do HĐND TP bầu theo quy định. Kỳ họp được tổ chức vào thời điểm Thành phố đã tổ chức một cách nghiêm túc việc thực hiện sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020; đánh giá kết quả và kỷ niệm 10 năm thực hiện nghị quyết của Quốc hội (khóa XII) về việc mở rộng địa giới hành chính Thành phố Hà Nội.

Để kỳ họp đặc biệt này được tổ chức thành công, đồng chí Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đề nghị các vị đại biểu HĐND Thành phố quan tâm tới một số nội dung sau: Một là, cần phát huy cao độ tinh thần khách quan, dân chủ, trách nhiệm trước cử tri, thảo luận kỹ lưỡng để làm rõ hơn, sâu sắc và toàn diện hơn nữa tình hình, những kết quả tích cực đã đạt được và những hạn chế, tồn tại trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, tài chính-ngân sách và đầu tư, các nhiệm vụ khác trong nửa đầu nhiệm kỳ và năm 2018; từ đó chỉ ra các nguyên nhân, nhất là các nguyên nhân chủ quan và các bài học kinh nghiệm thực tiễn cần thiết cho thời gian tới.

Hai là, căn cứ vào các chỉ tiêu đã đề ra, căn cứ vào tình hình thực tiễn của thành phố, ý kiến, nguyện vọng của cử tri, và dự báo tình hình trong thời gian tới, cần xem xét và quyết định cụ thể các mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, tài chính - ngân sách, đầu tư công trong năm 2019 và đến hết nhiệm kỳ.

Ba là, để các Nghị quyết của HĐND sớm đi vào cuộc sống, HĐND TP cần thông qua đồng bộ và kịp thời các cơ chế, chính sách và phân bổ nguồn lực hợp lý. Chú ý đến các cơ chế, chính sách góp phần khai thác nhanh và hiệu quả các tiềm năng, lợi thế to lớn của Thủ đô về nguồn lực con người, khoa học công nghệ, giải phóng các nút thắt về cơ sở hạ tầng, về thiết chế và phát huy tính năng động, sáng tạo, tự chủ của cơ sở.

Bốn là, HĐND Thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn các hoạt động kiểm tra, giám sát, chất vấn, giải trình để đảm bảo các nghị quyết, các cơ chế, chính sách của HĐND về phát triển kinh tế - xã hội, văn hoá-giáo dục, KHCN, tài chính - ngân sách và đầu tư... được thực hiện nghiêm túc và hiệu quả.

Năm là, tại Kỳ họp này, HĐND Thành phố sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu. Đây là công việc rất quan trọng, đòi hỏi mỗi đại biểu HĐND cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, công tâm, khách quan và căn cứ trên những tiêu chí cơ bản, là: năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, gắn với kết quả hoàn thành nhiệm vụ được giao và phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cá nhân cán bộ. Đối với cán bộ được đánh giá, việc lấy phiếu tín nhiệm giúp cho mỗi người hiểu rõ hơn về uy tín, trách nhiệm của mình trước công việc và lĩnh vực mình phụ trách. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm chính là sự ghi nhận, động viên, khích lệ những việc làm tốt, có lợi cho sự nghiệp chung; đồng thời cũng là đánh giá, nhắc nhở đối với những cán bộ có khuyết điểm hoặc còn hạn chế về năng lực để kịp thời sửa chữa, khắc phục.

Đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, nhiệm vụ năm 2019 và đến hết nhiệm kỳ còn hết sức nặng nề và đầy thách thức. Đảng bộ và Nhân dân Thủ đô mong đợi HĐND Thành phố tiếp tục có những đổi mới, đóng góp to lớn và không ngừng nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đi sâu nắm chắc tình hình, thảo luận và quyết định những chủ trương, giải pháp khả thi, kịp thời, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.


Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật