20 chỉ tiêu kinh tế-xã hội đạt và vượt kế hoạch (10:16 04/12/2018)


HNP - Tại kỳ họp thứ 7, HĐND TP khóa XV, thay mặt UBND TP, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Doãn Toản đã trình bày báo cáo tình hình, kết quả phát triển kinh tế-xã hội năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Doãn Toản báo cáo tại kỳ họp


Kinh tế duy trì năm sau cao hơn năm trước
 
Báo cáo do Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Doãn Toản trình bày cho thấy, tất cả 20/20 chỉ tiêu KT-XH năm 2018 của TP đều đạt và vượt kế hoạch, trong đó, thu ngân sách vượt dự toán, 8 chỉ tiêu kinh tế - xã hội vượt kế hoạch. Đối với 17 chỉ tiêu kế hoạch 5 năm (2016-2020), dự kiến, 3 chỉ tiêu đạt sớm 2 năm; 12 chỉ tiêu tiếp tục thực hiện và dự kiến hoàn thành kế hoạch; 2 chỉ tiêu cần tập trung phấn đấu để thực hiện hoàn thành là tỷ lệ đô thị hóa và tỷ lệ vận chuyển hành khách công cộng.
 
Theo Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Doãn Toản, trong năm 2018, kinh tế Thủ đô tiếp tục phát triển, GRDP tăng 8,56% (cách tính mới là 7,37%) và duy trì năm sau tăng cao hơn năm trước (2017 tăng 8,48%, 2016 tăng 8,20%). Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng ngành dịch vụ, công nghiệp, xây dựng và giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp. GRDP bình quân đầu người năm 2018 của Thành phố đạt 4.080 USD/người, gấp 1,12 lần năm 2015.
 
Tổng thu ngân sách của Thành phố năm 2018 ước đạt 238,8 nghìn tỷ đồng, bằng 100,2% dự toán (tăng 12,6% so với cùng kỳ). Chi ngân sách được thực hiện đúng quy định, tiếp tục tái cơ cấu các khoản chi theo hướng tiết kiệm chi thường xuyên để dành nguồn cho đầu tư phát triển. Năm 2018, tỷ trọng chi thường xuyên giảm còn 50,8% (năm 2016 còn 55,5%; Năm 2017 còn 53,5%).
 
Tổng vốn đầu tư xã hội năm 2018 của Thành phố ước thực hiện 340,8 nghìn tỷ đồng, tăng 10,6%. Thu hút đầu tư nước ngoài ước đạt 6,5 tỷ USD - là năm đầu tiên đứng đầu cả nước. Kết quả 3 năm (2016-2018), Thành phố thu hút được gần 13,25 tỷ USD, bằng 2,12 lần của cả giai đoạn 2011-2015 và bằng 48,6% của giai đoạn 1986-2015. Kim ngạch xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng mạnh, với 21,6% (kế hoạch là 7,5-8%) và vượt xa so với tốc độ tăng trưởng nhập khẩu là 8,2%. Trung bình 3 năm (2016-2018), kim ngạch xuất khẩu của Thành phố tăng 10,76% - cao hơn giai đoạn 2011-2015 (5,5%). 
 
Ngành du lịch Thủ đô tiếp tục được tập trung phát triển, với việc đưa vào hoạt động nhiều sản phẩm, dịch vụ như Lễ hội văn hóa, ẩm thực tại khu vực không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm và phụ cận; Không gian biểu diễn nghệ thuật, ẩm thực đường phố quận Tây Hồ; Tuyến buýt du lịch 2 tầng; Không gian bích họa phố Phùng Hưng; Chương trình biểu diễn nghệ thuật thực cảnh “Tinh hoa Bắc Bộ”