Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn hệ thống chính trị ở cơ sở (15:15 30/11/2018)


HNP - Sáng 30/11, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Đề án số 06, ngày 24/9/2013, về “Kiện toàn, sắp xếp tổ chức đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị trên địa bàn dân cư, tổ dân phố, thôn, xóm ở xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội”.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu kết luận hội nghị


Các đồng chí: Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã.
 
Theo Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, trước khi có Đề án số 06, mô hình tổ chức của hệ thống chính trị trên địa bàn dân cư của Thành phố đa dạng, nhiều nơi không đồng bộ; có những tổ dân phố có số hộ dân dưới 50 hộ, có những thôn quy mô trên 1 nghìn hộ; cũng có những thôn có tới 13 chi bộ cùng lãnh đạo... thực tiễn đó đã phát sinh những bất cập trong hoạt động, chưa phát huy được tối ưu sự lãnh đạo của tổ chức đảng đối với hệ thống chính trị trên địa bàn dân cư.
 
Ngay sau khi ban hành, Đề án số đã được các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội từ Thành phố đến cơ sở quan tâm, tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt, nghiêm túc và có hiệu quả. Đến nay, về cơ bản tổ chức đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn Thành phố đã được kiện toàn và sắp xếp đồng bộ, khắc phục được tình trạng chồng chéo, bất cập, hạn chế trước đây.
 
Quy mô thôn, tổ dân phố, tổ chức Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị trên địa bàn dân cư của Thành phố đã được sắp xếp một bước theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối. Sau 5 năm thực hiện Đề án 06, toàn Thành phố đã sắp xếp 9.988 thôn, tổ dân phố còn 7.970 (giảm 20,1%); sắp xếp 5.638 Chi bộ còn 5.236 (giảm 7,1%); 5.198 Ban Công tác Mặt trận còn 4.956 (giảm 4,6%); 7.598 Chi hội Phụ nữ còn 4.718 (giảm 37%); 5.253 Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh còn 4.951 (giảm 5,7%); 5.762 Chi hội Cựu chiến binh còn 4.914 (còn 14,7%); 3.498 Chi hội Nông dân còn 2.647 (giảm 24,3%).
 
Đặc biệt, đã thống nhất được mô hình tổ chức 1 chi bộ lãnh đạo 1 thôn, 1 tổ dân phố (hoặc một số tổ dân phố), 1 ban công tác Mặt trận và chi hội đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn dân cư. Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ thôn, tổ dân phố đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị trên địa bàn được nâng lên, hiệu quả hoạt động tốt hơn, góp phần quan trọng vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng xã, phường, thị trấn của Đảng bộ Thành phố trong những năm qua.
 
Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đánh giá cao những kết quả sau 5 năm thực hiện Đề án 06. Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy cũng chỉ ra một số vấn đề cần tiếp tục quan tâm khắc phục, như một số nơi quy mô thôn, tổ dân phố chưa phù hợp, có nơi quy mô nhỏ hơn nhiều so với quy định, nhưng cũng có nơi quá lớn, tới trên 2.000 hộ. Một số thôn, tổ dân phố chưa có đủ các chi hội đoàn thể chính trị-xã hội. Đặc biệt, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố còn rất lớn, với trên 102 nghìn người, hằng năm ngân sách hỗ trợ trên 1 nghìn tỷ đồng.
 
Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, nhiệm vụ thời gian tới đòi hỏi phải tiếp tục tập trung hơn và sáng tạo hơn trong thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU, gắn với thực hiện đồng bộ các nội dung của Kế hoạch số 70 ngày 25/01/2018 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 18 của Trung ương; Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội và các giải pháp trong Nghị quyết số 15 ngày 04/7/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về củng cố tổ chức đảng, gắn với bảo đảm trật tự an toàn xã hội.
 
Đồng chí yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố chỉ đạo xây dựng Đề án sắp xếp các thôn, tổ dân phố theo quy định mới của Bộ Nội vụ. Trong quá trình đó, phải xác định các tiêu chí hết sức cụ thể; việc sắp xếp các thôn, tổ dân phố phải chú ý đến các điều kiện về lịch sử, tập quán, văn hóa, sinh hoạt cộng đồng dân cư, đảm bảo khoa học và hạn chế tối đa việc xáo trộn gây lãng phí nguồn lực và ảnh hưởng dân sinh. Đặc biệt, phải chủ động dự báo và nắm chắc tình hình di biến động dân cư, đặt trong bối cảnh Thành phố đang đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, Thành phố thông minh, trên cơ sở đó xác định đúng chức năng, nhiệm vụ của các thôn, tổ dân phố để quá trình sắp xếp, kiện toàn mang tính bền vững, tránh phải làm đi làm lại nhiều lần.
 
Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu thực hiện chủ trương trưởng thôn, tổ trưởng dân phố là đảng viên, phấn đấu đến năm 2023 thực hiện 95% trở lên, trưởng thôn, tổ trưởng dân phố là đảng viên; từng bước thực hiện mô hình kiêm nhiệm bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố và thực hiện ngay ở những nơi có điều kiện; hằng năm đánh giá rút kinh nghiệm để nhân rộng mô hình này.
 
Về Đề án thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng (khóa XII) của Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Hoàng Trung Hải đề nghị Ban Thường vụ quận, huyện, thị ủy bám sát nội dung Đề án của Thành ủy, xây dựng Đề án tổ chức thí điểm các chức danh kiêm nhiệm ở những nơi có đủ điều kiện; báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy phê duyệt từng đơn vị trước khi thực hiện. Quá trình thực hiện, các đơn vị liên quan cấp Thành phố cần có sự phối hợp, hướng dẫn sâu sát, giúp đỡ các quận, huyện, thị xây dựng và thực hiện Đề án ở địa phương, bảo đảm đúng quy định, phù hợp, hiệu quả, khả thi.
 
Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, việc đổi mới mô hình tổ chức và kiêm nhiệm các chức danh lãnh đạo không chỉ nhằm tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và người lao động, mà quan trọng là phải phát huy hiệu quả hoạt động của tổ chức, bộ máy.
 
Đồng chí lưu ý, khi triển khai thực hiện những nội dung mới của Đề án, các cấp ủy cần coi trọng và làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt nhằm nâng cao nhận thức, thống nhất tư tưởng và hành động, tạo sự đồng thuận cao trong cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.


Trọng Toàn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t