Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn hệ thống chính trị ở cơ sở (15:15 30/11/2018)


HNP - Sáng 30/11, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Đề án số 06, ngày 24/9/2013, về “Kiện toàn, sắp xếp tổ chức đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị trên địa bàn dân cư, tổ dân phố, thôn, xóm ở xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội”.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu kết luận hội nghị


Các đồng chí: Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã.
 
Theo Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, trước khi có Đề án số 06, mô hình tổ chức của hệ thống chính trị trên địa bàn dân cư của Thành phố đa dạng, nhiều nơi không đồng bộ; có những tổ dân phố có số hộ dân dưới 50 hộ, có những thôn quy mô trên 1 nghìn hộ; cũng có những thôn có tới 13 chi bộ cùng lãnh đạo... thực tiễn đó đã phát sinh những bất cập trong hoạt động, chưa phát huy được tối ưu sự lãnh đạo của tổ chức đảng đối với hệ thống chính trị trên địa bàn dân cư.
 
Ngay sau khi ban hành, Đề án số đã được các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội từ Thành phố đến cơ sở quan tâm, tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt, nghiêm túc và có hiệu quả. Đến nay, về cơ bản tổ chức đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn Thành phố đã được kiện toàn và sắp xếp đồng bộ, khắc phục được tình trạng chồng chéo, bất cập, hạn chế trước đây.
 
Quy mô thôn, tổ dân phố, tổ chức Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị trên địa bàn dân cư của Thành phố đã được sắp xếp một bước theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối. Sau 5 năm thực hiện Đề án 06, toàn Thành phố đã sắp xếp 9.988 thôn, tổ dân phố còn 7.970 (giảm 20,1%); sắp xếp 5.638 Chi bộ còn 5.236 (giảm 7,1%); 5.198 Ban Công tác Mặt trận còn 4.956 (giảm 4,6%); 7.598 Chi hội Phụ nữ còn 4.718 (giảm 37%); 5.253 Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh còn 4.951 (giảm 5,7%); 5.762 Chi hội Cựu chiến binh còn 4.914 (còn 14,7%); 3.498 Chi hội Nông dân còn 2.647 (giảm 24,3%).
 
Đặc biệt, đã thống nhất được mô hình tổ chức 1 chi bộ lãnh đạo 1 thôn, 1 tổ dân phố (hoặc một số tổ dân phố), 1 ban công tác Mặt trận và chi hội đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn dân cư. Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ thôn, tổ dân phố đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị trên địa bàn được nâng lên, hiệu quả hoạt động tốt hơn, góp phần quan trọng vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng xã, phường, thị trấn của Đảng bộ Thành phố trong những năm qua.
 
Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đánh giá cao những kết quả sau 5 năm thực hiện Đề án 06. Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy cũng chỉ ra một số vấn đề cần tiếp tục quan t