Lắng nghe ý kiến phản biện để giải quyết tốt hơn những vấn đề dân sinh bức xúc (14:24 29/11/2018)


HNP - Sáng 29/11, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và “Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải trao Bằng khen cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc sau 5 năm thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW


Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì hội nghị. Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh; Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Nguyễn Lam; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện, thị xã của Thành phố.
 
Báo cáo tại hội nghị, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương cho biết, sau 5 năm thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW và các quyết định của Thành ủy, nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đã được nâng cao. Các cấp ủy Đảng, chính quyền nghiêm túc, chủ động tổ chức triển khai thực hiện bài bản, sáng tạo, ban hành văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp, tạo điều kiện để MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
 
Trong 5 năm qua, UB MTTQ Thành phố đã chủ trì, phối hợp với các ban, ngành Trung ương và Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND TP tổ chức 148 cuộc giám sát và khảo sát tại các địa phương; chỉ đạo MTTQ các cấp phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp thành lập 609 đoàn giám sát ở cấp quận, huyện, thị xã... Cùng với đó, Ban thanh tra nhân dân đã tổ chức trên 32 nghìn cuộc giám sát, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tổ chức gần 25 nghìn cuộc giám sát các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn, thông qua đó kiến nghị thu hồi trên 252 nghìn m2 đất và trên 15 tỷ đồng...
 
Hoạt động giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội cũng được triển khai toàn diện. Liên đoàn Lao động TP phối hợp tổ chức trên 1 nghìn cuộc giám sát tại các doanh nghiệp trong việc thực hiện Luật Lao động, Luật Công đoàn và các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động, qua đó truy thu trên 450 tỷ đồng nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; công đoàn cấp trên cơ sở trên địa bàn Thành phố cũng đã phối hợp, tổ chức trên 5,6 nghìn cuộc kiểm tra, giám sát tại doanh nghiệp...
 
Thành ủy Hà Nội đánh giá: Qua hoạt động giám sát, UB MTTQ Thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội đã có sự phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, chính quyền các cấp trong quá trình giám sát. Sau mỗi cuộc giám sát đều có thông báo kết luận, chỉ ra những mặt còn hạn chế, tồn tại, đồng thời kiến nghị với cấp ủy, chính quyền, các đơn vị liên quan đề ra những giải pháp để khắc phục.
 
Việc góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được các cấp ủy đảng, chính quyền Thành phố coi trọng, luôn tạo điều kiện để MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng bộ, chính quyền Thành phố trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt, việc tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan đơn vị với các tầng lớp nhân dân Thủ đô được tổ chức nghiêm túc, bài bản, đúng quy trình. Tính chung trong 5 năm, cấp Thành phố tổ chức 18 hội nghị tiếp xúc, đối thoại; cấp quận, huyện, thị xã tổ chức 96 hội nghị đối thoại định kỳ, 1.041 hội nghị đối thoại đột xuất; cấp xã, phường, thị trấn tổ chức 1.454 hội nghị đối thoại định kỳ, 1.641 hội nghị đối thoại đột xuất...
 
Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải ghi nhận, đánh giá cao những kết quả sau 5 năm thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW và các quyết định của Thành ủy. “Các cấp ủy đảng từ Thành phố đến cơ sở đã kịp thời xây dựng kế hoạch, văn bản chỉ đạo thực hiện; nghiêm túc phổ biến, quán triệt nội dung Quy chế, Quy định của Trung ương và Kế hoạch của Thành ủy tới cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp. Qua đó, đã nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”, đồng chí Hoàng Trung Hải đánh giá.
 
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu kết luận hội nghị
 
Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy cũng chỉ ra một số điểm còn tồn tại, hạn chế, như: Nhận thức của một số cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về nội dung các quyết định nêu trên còn hạn chế, công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở một số nơi còn chung chung, hời hợt, chưa phát huy trách nhiệm; công tác giám sát của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội ở một số địa phương chưa được tổ chức thường xuyên...
 
Trên cơ sở đó, Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng về quan điểm, nội dung Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị (khóa XI); Quyết định số 6525, 2200 và Hướng dẫn số 02 ngày 09/8/2018 của Thành ủy, gắn với thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII), góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân về việc giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
 
Bên cạnh đó, cần nâng cao hơn nữa chất lượng và số lượng các cuộc đối thoại định kỳ, đột xuất giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc, những nội dung phản ánh, kiến nghị của nhân dân. Bí thư Thành ủy cho rằng, thực tế qua các buổi tiếp xúc, cử tri phản ánh còn nhiều kiến nghị chưa được quan tâm giải quyết. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp phải rà soát, kiên trì đeo bám và giải quyết đến cùng, dứt điểm những kiến nghị của nhân dân ngay từ cơ sở, không để những vấn đề nhỏ tích tụ thành bức xúc lớn.
 
Bí thư Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền nghiêm túc, cầu thị trong tiếp thu các ý kiến góp ý, kết luận giám sát, phản biện của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân nhằm cải tiến và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
 
Đồng chí cũng lưu ý MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò trong công tác giám sát và phản biện xã hội, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền, “Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất tổ chức và giám sát chặt chẽ việc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới, quản lý đô thị, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm…”, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.
 
Nhân dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy đã trao Bằng khen cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc sau 5 năm thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW.

Nguyễn Văn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t