Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị (20:16 28/11/2018)


HNP - Năm 2019, Hà Nội tiếp tục thực hiện chủ đề công tác là năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” gắn với đề cao vai trò, trách nhiệm và sự gương mẫu của người đứng đầu ở tất cả các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu kết luận hội nghị


Đó là một trong những phát biểu chỉ đạo của đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội kết luận Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, diễn ra trong 1 ngày 28/11.
 
Ghi nhận và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân Thủ đô đã nỗ lực phấn đấu, đạt được kết quả toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh Thành phố năm 2018, Bí thư Thành ủy cũng chỉ ra những vấn đề còn tồn tại để cả hệ thống chính trị Thành phố cùng tập trung khắc phục, như việc phát huy lợi thế, tiềm năng, huy động nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương còn chưa đạt yêu cầu, nhất là trong thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ.
 
Tình trạng ùn tắc giao thông, úng ngập còn xảy ra ở một số nơi; việc thu gom, xử lý chất thải rắn, nước thải còn hạn chế, nhất là tại một số làng nghề, khu, cụm công nghiệp; vi phạm trật tự xây dựng, lấn chiếm và xây dựng trên đất nông nghiệp, đất rừng còn xảy ra, chưa được ngăn chặn và xử lý hiệu quả gây bức xúc trong dư luận xã hội; tiến độ xây dựng các công trình trọng điểm còn chậm và nhiều vướng mắc; giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản tiếp tục khó khăn và có xu hướng chậm dần qua các năm.
 
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, Thành phố tiếp tục thực hiện chủ đề công tác năm 2019 là năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; đề cao vai trò, trách nhiệm và sự gương mẫu của người đứng đầu ở tất cả các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị; chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, trọng tâm, trọng điểm, gắn với kiểm tra, giám sát thường xuyên. 
 
Trên cơ sở đó, Bí thư Thành ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội từ Thành phố đến cơ sở cần tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, trọng tâm là các lĩnh vực: Quy hoạch, đầu tư, đất đai, xây dựng, cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh…
 
“Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, phát triển công nghiệp dựa trên đổi mới công nghệ, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Thúc đẩy phát triển làng nghề theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển thương mại - dịch vụ, đẩy mạnh xuất khẩu, quảng bá và phát triển du lịch. Tái cơ cấu và phát triển nông nghiệp theo chiều sâu; khuyến khích ứng dụng công nghệ cao, nâng cao chất lượng, kiểm soát an toàn thực phẩm và tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị”, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.
 
Phấn đấu thực hiện tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 7,5% trở lên; trong đó, dịch vụ tăng 7,1-7,3%; công nghiệp - xây dựng 8,5-8,7%, nông nghiệp 2,5-3%. Tốc độ tăng vốn đầu tư xã hội trên địa bàn 10,5-11%, tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu 7,5-8%.
 
Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, các công trình trọng điểm, nhất là các tuyến đường sắt, đường vành đai. Tăng cường kiểm tra, giám sát trật tự xây dựng theo quy hoạch; ngăn chặn hiệu quả, xử lý nghiêm tình trạng xây dựng không phép, trái phép trên đất nông nghiệp, đất rừng, đất công.
 
Bí thư Thành ủy cũng lưu ý phải tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thái độ, trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; phát huy trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, đồng thời, phát huy vai trò của các cơ quan kiểm tra, giám sát trong phòng chống tham nhũng, lãng phí.
 
Cùng với phát triển kinh tế, Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu phải phát triển văn hóa - xã hội cho tương xứng; giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của Thủ đô, chú trọng xây dựng nếp sống văn minh, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; tiếp tục thực hiện có hiệu quả 2 bộ quy tắc ứng xử tại cơ quan và nơi công cộng…
 
Người đứng đầu Thành phố cũng nhấn mạnh nhiệm vụ phải đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, văn hóa, hoạt động đối ngoại trên địa bàn Thủ đô; giữ vững trật tự đô thị, trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông. Đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, các loại tội phạm về tham nhũng, buôn lậu, hàng giả, chống người thi hành công vụ, vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.
 
 
* Cũng trong chiều nay, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đã thống nhất thành lập 3 tiểu ban chuẩn bị Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố, đó là Tiểu ban Nhân sự, gồm 7 đồng chí, do Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải làm Trưởng ban; Tiểu ban Văn kiện gồm 28 đồng chí, do Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải làm Trưởng ban và Tiểu ban Tổ chức phục vụ, gồm 19 đồng chí, do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng làm Trưởng ban.

Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t