Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố (20:34 26/11/2018)


HNP - Chiều 26/11, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban công tác PBGDPL năm 2018, định hướng năm 2019. Đồng chí Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn chủ trì hội nghị


Trong năm qua, công tác PBGDPL đã bám sát kế hoạch của Trung ương và thành phố để xây dựng, ban hành các văn bản và triển khai toàn diện theo đúng kế hoạch đã đề ra. Trong đó, đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật được củng cố và phát triển.
 
Hiện nay, đội ngũ báo cáo viên pháp luật thành phố đã lên tới 143 người là cán bộ, công chức của các sở, ban, ngành thành phố. Báo cáo viên pháp luật quận, huyện, thị xã là 788 người và đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật cấp xã, phường, thị trấn là 10.973 người. Sở Tư pháp, các quận, huyện, thị xã thường xuyên tổ chức tập huấn các văn bản pháp luật mới ban hành cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật các cấp, tuyên truyền viên pháp luật xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố.
 
Thực hiện và phát động thi đua hưởng ứng "Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", Hội đồng đã tham mưu cho UBND thành phố tổ chức thành công Lễ hưởng ứng và Tổng kết 5 năm triển khai Ngày pháp luật Việt Nam. Riêng đối với Sở Tư pháp, cơ quan Thường trực của Hội đồng phối họp PBGDPL thành phố đã tích cực, chủ động triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ PBGDPL. Đặc biệt, đã tổ chức 61 hội nghị tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật triển khai các Chương trình, Kế hoạch, Đề án về PBGDPL của thành phố cho 16.330 người là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn thành phố.
 
Ở các quận, huyện, thị xã đã tổ chức 7.465 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 1.329.485 lượt người tham dự; Tổ chức 733 cuộc thi tìm hiểu pháp luật với 942.350 lượt người dự thi; Phát hành 2.730.423 tài liệu PBGDPL. 
 
Bên cạnh những kết quả trên, tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hồ Xuân Hương cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế trong công tác tuyên truyền PBGDPL cần khắc phục trong năm 2019. Cụ thể, một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương chưa dành sự quan tâm và đầu tư thỏa đáng cho công tác tuyên truyền, PBGDPL nói chung, cũng như các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam nói riêng. Đặc biệt, một bộ phận cán bộ, công chức và người dân chưa có thói quen tự tìm hiểu pháp luật để phòng tránh vi phạm pháp luật, để chấp hành pháp luật cho đúng, chỉ khi vi phạm quy định pháp luật mới tìm hiểu pháp luật.
 
Để phát huy kết quả đạt được, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn đề nghị, thời gian tới các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác PBGDPL, nội dung và hình thức thực hiện thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của thành phố. Việc tuyên truyền, PBGDPL phải bảo đảm kinh phí phù hợp, UBND thành phố giao cho Sở Tư pháp có trách nhiệm tổng hợp nhu cầu của các sở, ngành, đơn vị; Sở Tài chính phân bổ kinh phí. Hội đồng Phối hợp PBGDPL thành phố Hà Nội sẽ chấm điểm thi đua các đơn vị triển khai, tạo cơ sở pháp lý đưa công tác PBGDPL ngày càng đi vào nề nếp, thống nhất, hiệu quả.

Lê Tâm


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t