Vai trò của truyền thông đối với thành phố Hà Nội trong bối cảnh xã hội thông tin (09:25 22/11/2018)


HNP - Sáng 22/11, Thành ủy-HĐND-UBND Thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo khoa học “Vai trò của truyền thông đối với thành phố Hà Nội trong bối cảnh xã hội thông tin”. Đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội và đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản chủ trì hội thảo.


Hội thảo có sự tham dự của gần 300 đại biểu là các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia về truyền thông; đại biểu các bộ, ngành trung ương, Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh: hội thảo nhằm hệ thống hóa một số vấn đề lý luận và thực tiễn về vai trò của truyền thông với tư cách là một nguồn lực, động lực của phát triển, về kinh nghiệm của quốc tế tận dụng nguồn lực này trong bối cảnh xã hội thông tin và sự xuất hiện của nhiều công nghệ, xu hướng, phương tiện truyền thông mới. Đồng thời, đánh giá thực trạng vai trò của truyền thông đối với sự phát triển của thành phố Hà Nội và Hà Nội ứng xử lại với các phương tiện truyền thông đại chúng, trên nhiều lĩnh vực đa dạng của đời sống xã hội.

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung nhận định, xã hội càng hiện đại thì vai trò truyền thông càng phải mạnh mẽ, tuy nhiên, bên cạnh những tác động tích cực đến quá trình phát triển kinh tế-xã hội, sự bùng nổ của công nghệ thông tin và các loại hình truyền thông mới cũng đưa đến những mặt trái, báo chí bị khai thác sử dụng cho các mục đích phản tiến bộ thì hậu quả khó lường. Đặc biệt là khi báo chí bị các thế lực khai thác, sử dụng cho mục đích phản tiến bộ thì nguy hại khôn lường.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu khai mạc hội thảo

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, hội thảo này sẽ làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn của vai trò truyền thông, đặc biệt là báo chí, đối với thành phố Hà Nội trong bối cảnh xã hội thông tin. Làm rõ vai trò của truyền thông trong quá trình phát triển của cả nước nói chung, Thủ đô Hà Nội nói riêng trong những năm qua và giai đoạn hiện này. Đồng thời, nhận diện, đánh giá đúng và rõ thực trạng, đề xuất nội dung, phương thức, giải pháp truyền thông trong bối cảnh xã hội thông tin góp phần thúc đẩy sự phát triển của Thủ đô. Cũng qua hội thảo nhằm tham khảo những bài học thực tế, kinh nghiệm thiết thực về vai trò của truyền thông đối với sự phát triển của một số thủ đô trên thế giới.

Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội sẽ tiếp tục thông tin về hội thảo trong các tin tiếp theo.


Nguyễn Hợp - Lê Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i mã b?o m?t