Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung làm việc với quận Nam Từ Liêm   (13:53 16/11/2018)


HNP - Sáng 16/11, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo quận Nam Từ Liêm về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 10 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2018.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung chủ trì buổi làm việc


Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Trần Đức Hoạt cho biết, 10 tháng đầu năm 2018, kinh tế của quận duy trì tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất chung các ngành đạt 30.154 tỷ đồng, tăng 14,9% so với cùng kỳ, đạt 68% kế hoạch. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thu ngân sách 10 tháng đầu năm trên địa bàn đạt 4.856,114 tỷ đồng, đạt 59% kế hoạch.
 
Công tác quản lý quy hoạch có nhiều chuyển biến tích cực. Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đô thị, quận đã tập trung lập, thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch 1/500 các điểm dân cư đô thị trên địa bàn quận. Công tác quản lý về môi trường được quan tâm và đạt hiệu quả. 100% các ao trên địa bàn quận được kè, cải tạo, không để nước thải chảy xuống ao; đặc biệt là dự án Nhân rộng mô hình cộng đồng tham gia giám sát ô nhiễm nước mặt tại 15 ao, hồ trên địa bàn 6 phường được nhân dân đồng thuận cao. Thực hiện chủ trương của Thành phố về công tác thu gom, vận chuyển rác thải theo phương thức tập trung, quận đã giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận chủ trì triển khai thực hiện. Về cơ bản việc thu gom, vận chuyển rác thải được thực hiện trong ngày.
 
Xác định công tác GPMB là nhiệm vụ quan trọng giúp các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ dự án, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn, năm 2018, Quận đã tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện công tác GPMB các dự án trọng điểm của Trung ương, Thành phố, quận và các dự án ngoài ngân sách mà các chủ đầu tư có đủ năng lực tài chính. Kết quả triển khai thực hiện GPMB đối với 78 dự án, 10 tháng đầu năm, đã GPMB 37,5ha.
 
Công tác quản lý đất đai, đô thị, trật tự xây dựng và giao thông đô thị được chú trọng và có nhiều chuyển biến rõ nét. 10 tháng đầu năm, thực hiện cấp 191 Giấy chứng nhận, đạt 76,4% kế hoạch và 214 Giấy Xác nhận đăng ký đất đai, đạt 71,3% k