Kiểm tra việc thực hiện 3 Nghị quyết quan trọng tại Sở Công thương (13:08 14/11/2018)


HNP - Sáng 14/11, đoàn kiểm tra số 3 của Ban Thường vụ Thành ủy, do Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn làm trưởng đoàn, đã làm việc với Sở Công thương về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện 3 Nghị quyết quan trọng của Trung ương, Thành ủy.

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn phát biểu kết luận buổi kiểm tra


Đó là 2 nghị quyết được thông qua tại Hội nghị Trung ương 6 (khoá XII): Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” và Nghị quyết 15-NQ/TU ngày 4/7/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc TP Hà Nội”.
 
Báo cáo với đoàn kiểm tra, Phó Giám đốc Sở Công thương Trần Thị Phương Lan cho biết, thực hiện yêu cầu sắp xếp, tinh giản tổ chức bộ máy, Sở Công thương đã giảm từ 9 phòng xuống 6 phòng chuyên môn; giảm 2 đơn vị khối hành chính, sự nghiệp, đồng thời, bàn giao Chi cục Quản lý thị trường về Bộ Công thương, nên, hiện nay, cơ cấu tổ chức của Sở gồm Ban lãnh đạo Sở, 6 phòng chuyên môn và 1 đơn vị là Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp.
 
Ngay sau sắp xếp, kiện toàn, Sở đã ban hành quy chế làm việc của cơ quan Sở và các phòng; ban hành các quyết định về chức năng, nhiệm vụ các phòng; đã được cơ quan chức năng phê duyệt Đề án vị trí việc làm; UBND TP phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm khối hành chính của Sở...
 
Về công tác tinh giản biên chế, đến năm 2021, Sở Công thương phải tinh giản tối thiểu 84 người. Tính đến tháng 10/2018, Sở đã tinh giản 59 người, trong đó Khối Văn phòng Sở tinh giản 10/14 người, Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp đã hoàn thành tinh giản 10/10 người...
 
Về kết quả thực hiện Nghị quyết 15 của Ban Thường vụ Thành ủy, Đảng ủy Sở Công thương đã tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với thực hiện nhiệm vụ chính trị, trọng tâm là quan tâm tổ chức đối thoại, giao ban tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, giải quyết các việc nóng, đơn thư, đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực công thương...
 
Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn ghi nhận sự chủ động, tích cực của Đảng ủy Sở Công thương trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện 3 Nghị quyết quan trọng của Trung ương, Thành ủy, nhờ đó, công tác cơ cấu, sắp xếp lại tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế tại Sở đạt kết quả tốt; công tác đánh giá cán bộ được triển khai bài bản; ứng dụng CNTT, cải cách hành chính được đẩy mạnh. Trưởng đoàn kiểm tra cũng ghi nhận, trong quá trình triển khai, Sở đã chú trọng, làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, công tác tư tưởng cán bộ, đảng viên...
 
Phó Bí thư Thành ủy cho rằng, kết quả trên mới chỉ là bước đầu, trong những năm tới, đòi hỏi phải đi sâu hơn vào việc thực hiện 3 Nghị quyết quan trọng trên. Trước tiên, Sở phải quan tâm rà soát lại, hoàn thiện, bổ sung và tổ chức thực hiện tốt quy chế làm việc, các quy định về chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức, vị trí việc làm của Sở. Đồng chí lưu ý, muốn tinh giản tốt, trước hết phải cải tiến quy trình làm việc, giảm bớt các khâu không cần thiết; tiếp đến phải nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và phải đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào công tác quản lý, điều hành.
 
Đồng chí Đào Đức Toàn cũng đề nghị Sở Công thương cần tiếp tục quan tâm các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng cán bộ, từ bố trí, đào tạo, bổ nhiệm, nhất là khâu đánh giá cán bộ. Cùng với đó, rà soát quy chế phối hợp giữa công tác đảng và công tác chuyên môn, giữa đánh giá cán bộ và đánh giá đảng viên; thực hiện nghiêm 2 bộ Quy tắc ứng xử..., mục đích là phải phát huy tính nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Nguyễn Văn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t