Tăng cường kiểm tra, giám sát để giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng (12:53 13/11/2018)


HNP - Sáng 13/11, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải trao Bằng khen cho các tập thể


Cùng dự có Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Tô Quang Thu; Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Vũ Hồng Khanh, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Huy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Nguyễn Thị Tuyến; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà; đại diện các sở, ban, ngành; lãnh đạo các quận, huyện, thị ủy và các cấp ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội.
 
Báo cáo tại hội nghị do Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hoàng Trọng Quyết trình bày cho thấy, trong 10 năm qua, thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X), Thành ủy, các cấp ủy và UBKT các cấp trong Đảng bộ Thành phố đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tích cực và chủ động tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, đạt nhiều kết quả tích cực.
 
Thành ủy, các cấp ủy luôn chú trọng đổi mới phương pháp lãnh đạo và chỉ đạo chặt chẽ, khoa học, bài bản; kịp thời sửa đổi, bổ sung, xây dựng, ban hành hệ thống văn bản để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Công tác kiểm tra được đổi mới theo phương châm giám sát thì mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm. Nội dung kiểm tra được tiến hành ở tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, xác định rõ kiểm tra không có vùng cấm, không có ngoại lệ,...
 
Trong 10 năm qua, Thành ủy, các cấp ủy đã kiểm tra trên 134 nghìn lượt tổ chức đảng và trên 106 nghìn đảng viên; giám sát gần 66,8 nghìn lượt tổ chức đảng và trên 141 nghìn đảng viên. Trong đó, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức 183 đoàn kiểm tra và 38 đoàn giám sát đối với 778 lượt tổ chức đảng.
 
UBKT Thành ủy và UBKT các cấp đã kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đối với gần 3 nghìn đảng viên và 924 tổ chức đảng, kết luận 2.081 đảng viên và 557 tổ chức đảng có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 1.028 đảng viên và 64 tổ chức đảng... UBKT các cấp trong Đảng bộ Thành phố cũng tổ chức giám sát chuyên đề đối với 8.445 tổ chức đảng và gần 18 nghìn đảng viên.
 
Cũng trong 10 năm qua, toàn Đảng bộ Thành phố đã xem xét, thi hành kỷ luật 6.658 đảng viên và 138 tổ chức đảng, trong đó, Thành ủy, UBKT Thành ủy thi hành kỷ luật 59 đảng viên; Ban Thường vụ, UBKT Huyện ủy và tương đương thi hành kỷ luật 1.902 đảng viên; cấp cơ sở và chi bộ thi hành kỷ luật gần 4,7 nghìn đảng viên. Ban Thường vụ Thành ủy thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng; Huyện ủy và tương đương thi hành kỷ luật 68 tổ chức đảng; Đảng ủy cơ sở thi hành kỷ luật 69 tổ chức đảng.
 
Đồng chí Đào Đức Toàn trao Bằng khen cho các cá nhân
 
Các cuộc kiểm tra tại Đảng bộ Thành phố trong những năm qua đã giúp cho tổ chức Đảng và đảng viên được kiểm tra, giám sát phát huy ưu điểm, phòng ngừa vi phạm xảy ra; đồng thời, giúp Ban Thường vụ Thành ủy kịp thời chỉ đạo, điều chỉnh một số chủ trương, chính sách, quy định cho phù hợp với tình hình thực tiễn của Thành phố...
 
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Tô Quang Thu đánh giá, công tác kiểm tra tại Đảng bộ Hà Nội có tính chiến đấu, hiệu quả cao, có sự đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Tuy vậy, đồng chí lưu ý còn một số đảng bộ, một số nơi nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của kiểm tra, giám sát chưa thật đầy đủ, kể cả người đứng đầu, vì vậy, còn tình trạng khoán trắng cho cơ quan UBKT. Công tác kiểm tra ở một số ngành khác còn chưa rõ ràng, trong khi đây là nhiệm vụ của toàn Đảng...
 
Trên cơ sở đó, đồng chí Tô Quang Thu cho rằng trong thời gian tới, Hà Nội cần nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, xác định rõ quan điểm “không kiểm tra coi như không lãnh đạo”. Sớm phát hiện, kiểm tra và xử lý dứt điểm vi phạm ngay từ đầu và ngay từ cơ sở. Cấp ủy, UBKT các cấp phải ra quân đồng bộ, tập trung vào những vấn đề bức xúc của đảng viên, của nhân dân.
 
Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh 3 nhóm nhiệm vụ mà cấp ủy và UBKT các cấp trong Đảng bộ Thành phố cần tập trung thực hiện. Trong đó, UBKT các cấp phải chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với Thành ủy, các cấp ủy đảng xây dựng chương trình, kế hoạch và thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Thành phố. “Thông qua kiểm tra, giám sát phát hiện những nhân tố mới, những điển hình tiến tiến của các tổ chức đảng và đảng viên để kịp thời động viên và nhân rộng. Đồng thời, chỉ rõ những bất cập, những sơ hở trong cơ chế chính sách để kiến nghị với cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện; phát hiện và xử lý nghiêm những tổ chức đảng và đảng viên lợi dụng những kẽ hở trong cơ chế chính sách, chức trách nhiệm vụ được giao để vụ lợi”, Bí thư Thành ủy yêu cầu. 
 
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu kết luận hội nghị
 
Cùng với đó, UBKT các cấp cần tập trung tổ chức triển khai toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng, trọng tâm là kiểm tra đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm để kịp thời phát hiện và phòng ngừa vi phạm, không để vi phạm nhỏ trở thành vi phạm lớn. 
 
Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, đối với những tổ chức đảng và đảng viên có sai phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì phải xử lý nghiêm để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ Thành phố. Đồng chí cũng yêu cầu phát huy mạnh mẽ tinh thần chỉ đạo của Trung ương đối với công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng là “không có vùng cấm, “không có ngoại lệ”, không nể nang, né tránh. Tất cả vì sự bình yên của Thủ đô.
 
Người đứng đầu Đảng bộ Thành phố cũng lưu ý phải tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra trong Đảng bộ Thành phố giỏi chuyên môn nghiệp vụ, am hiểu về công tác xây dựng Đảng, có trí tuệ, bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức cách mạng, công tâm, khách quan đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ kiểm tra trong giai đoạn mới. 
 
Muốn vậy, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đề nghị phải chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng, tuyển chọn cán bộ, đặc biệt coi trọng chất lượng cán bộ; kết hợp tự học tập, tự nghiên cứu để cập nhật kiến thức với việc tăng cường tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng và nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát. Đồng thời quan tâm đổi mới phương pháp, phong cách làm việc, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Thành phố.
 
Nhân dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy trao Bằng khen cho 9 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X).

Trọng Toàn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật