Ban Kinh tế Trung ương khảo sát việc thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW tại thành phố Hà Nội (15:04 12/11/2018)


HNP - Sáng 12/11, Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương, do đồng chí Cao Đức Phát, UVBCHTW Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương làm trưởng đoàn, đã làm việc với thành phố Hà Nội về thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cương quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Đồng chí Cao Đức Phát chủ trì hội nghị


Tiếp và làm việc với đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu; các Phó Chủ tịch UBND thành phố: Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Quốc Hùng cùng lãnh đạo một số sở, ngành, quận, huyện, thị xã...
 
Theo báo cáo, trong thời gian qua Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo Ban Cán sự đảng UBND Thành phố, Ban Tuyên giáo, Mặt trận tổ quốc, các cơ quan đoàn thể, các sở, ngành, quận huyện và thị xã quán triệt sâu rộng nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đến toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân để tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động, tích cực tham gia các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố.
 
Đối với việc ứng phó với biến đổi khí hậu, thành phố đã hoàn thành việc nâng cao năng lực dự báo, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó và thích ứng có hiệu quả với biến đổi khí hậu để giảm nhẹ các thiệt hại do thiên tai gây ra. Triển khai có hiệu quả các hoạt động nâng cao nhận thức, gắn kết lồng ghép các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.
 
Thành phố đã giảm mức phát thải khí nhà kính, hoàn thành mục tiêu từ 8-10% trên đơn vị GDP so với năm 2010. Thành phố đã sử dụng đất tiết kiệm, có hiệu quả theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đảm bảo tỷ lệ che phủ rừng đạt 7,5%; quản lý theo quy hoạch 92.000ha đất trồng lúa. Hoàn thành công tác lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai theo hướng hiện đại.
 
Đã hoàn thành việc xử lý ô nhiễm 25/25 cơ sở theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ; thu gom và xử lý 90% chất thải nguy hại, 100% chất thải y tế; tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt đô thị của 12 quận và thị xã Sơn Tây đạt 98%, của 17 huyện ngoại thành đạt 89%. Thành phố đã có 100% dân cư đô thị,  gần 55% dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh; Tăng diện tích cây xanh đô thị đạt 10-12 m2/người theo quy hoạch.
 
Về quy hoạch thành phố đã tận dụng tối đa cảnh quan tự nhiên, tạo ra đa dạng các loại hình công viên cây xanh trong thành phố, tiến đến tạo ra các công viên công nghệ - nhân tạo - kết hợp giải trí và nghiên cứu khoa học tầm cỡ quốc tế; kết hợp công viên với cây xanh đường phố và cây xanh các khu dân cư tạo nên hệ thống hài hòa giữa cảnh quan vừa môi trường sinh thái. Tăng cường công tác truyền thông trong cộng đồng đặc biệt là các khu vực nông thôn về ý thức của người dân trong việc xả nước thải và rác thải ra môi trường, tăng cường việc trồng cây xanh khu vực dân cư.
 
Ngoài ra thành phố cũng tích cực triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2050 của Thành phố Hà Nội. Xây dựng và triển khai đề án “Tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2014-2020”, trong đó đã lồng ghép việc tái cơ cấu theo hướng tăng trưởng xanh.
 
Để thúc đẩy phát triển, sử dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo, các nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu mới thay thế các nguồn tài nguyên truyền thống. Thành phố đã đẩy mạnh đầu tư phát triển và sử dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo, vật liệu mới, ưu tiên trong lĩnh vực xây dựng, giao thông, chiếu sáng. Áp dụng công nghệ sản xuất sạch hơn trong lĩnh vực công nghiệp, chuyển đổi, sử dụng nhiên liệu sạch, thân thiện với môi trường.
 
Đối với chương trình phát triển năng lượng tái tạo, thành phố đã tổ chức lồng ghép Chương trình phát triển năng lượng tái tạo trong Chương trình về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Triển khai Chương trình “Quảng bá sử dụng bình nước nóng năng lượng mặt trời” hưởng ứng phong trào Hộ gia đình sử dụng tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng hàng năm. Tổ chức mô hình thí điểm tuyên truyền hạn chế sử dụng bếp than tổ ong. Đề xuất cơ chế, chính sách nhằm thay thế 55.000 bếp than tổ ong đang được sử dụng trên địa bàn Thành phố. 
 
Về quy hoạch, thành phố tận dụng tối đa cảnh quan tự nhiên, tạo ra đa dạng các loại hình công viên cây xanh trong thành phố, tiến đến tạo ra các công viên công nghệ - nhân tạo - kết hợp giải trí và nghiên cứu khoa học tầm cỡ quốc tế. Kết hợp công viên với cây xanh đường phố và cây xanh các khu dân cư tạo nên hệ thống hài hòa giữa cảnh quan vừa môi trường sinh thái. Tăng cường công tác truyền thông trong cộng đồng đặc biệt là các khu vực nông thôn về ý thức của người dân trong việc xả nước thải và rác thải ra môi trường, tăng cường việc trồng cây xanh khu vực dân cư.
 
Để đảm bảo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương trong thời gian tới, thành phố sẽ tăng cường quản lý nhà nước về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy, hình thành ý thức chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, sử dụng tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường.
 
Tập trung chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, hướng đến phát triển bền vững. Tăng cường hợp tác, đa dạng hóa nguồn lực tài chính và đầu tư có hiệu quả. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh thiên tai, giảm nhẹ thiệt hại do rủi ro thiên tai.

Lê Tâm


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t