Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp (14:48 06/11/2018)


HNP - Sáng 6/11, Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Thường vụ Thành ủy, do đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm trưởng đoàn, đã kiểm tra tại Sở NN&PTNT về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW và Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 4/7/2017, của Ban Thường vụ Thành ủy.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu kết luận buổi kiểm tra


Tham dự buổi làm việc còn có có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu; Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Huy; Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ Trần Huy Sáng.
 
Báo cáo với đoàn kiểm tra, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Xuân Đại cho biết: thực hiện Nghị quyết 18 và Nghị quyết 19 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) và các kế hoạch của Thành ủy Hà Nội, Sở NN&PTNT đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền, làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; xây dựng các kế hoạch sắp xếp tổ chức lại các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc; chỉ đạo các đơn vị hoàn thiện đề án chuyển giao Trạm thú y, Bảo vệ thực vật, Khuyến nông cấp huyện về UBND cấp huyện quản lý…
 
Kết quả, sau sắp xếp, kiện toàn, Sở NN&PTNT đã giảm từ 33 đầu mối xuống còn 22 phòng, chi cục, đơn vị sự nghiệp (giảm 11 đầu mối), trong đó giảm từ 8 phòng chuyên môn xuống 5 phòng; giảm từ 17 đơn vị sự nghiệp xuống còn 9 đơn vị và trong thời gian tới tiếp tục giảm 1 đơn vị sự nghiệp thuộc Sở.
 
Đối với kết quả thực hiện Nghị quyết số 15, Đảng ủy Sở đã tổ chức triển khai các nội dung phù hợp với đặc điểm tình hình cơ quan; thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở; kiểm tra, giám sát thường xuyên, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng…
 
Đảng ủy Sở tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, trọng tâm là thực hiện mục tiêu tổng quát “Xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, giá trị gia tăng cao và hiệu quả”. Trong 9 tháng đầu năm, giá trị tăng thêm của ngành nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,37% so với cùng kỳ năm ngoái, ước cả năm tăng 3,33%, vượt so với chỉ tiêu kế hoạch. Cùng với đó, kết quả thực hiện mục tiêu “Xây dựng nông thôn mới, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của cư dân nông thôn” cũng sẽ vượt so với chỉ tiêu kế hoạch, dự kiến, thêm 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018...
 
Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá: Sở là một trong những đơn vị thực hiện tốt việc tinh giản, sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 18, 19 của Trung ương. Số đơn vị đầu mối của Sở giảm 30%, riêng các đơn vị sự nghiệp giảm gần 50%. Đồng thời, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ, công chức, viên chức ngành NN&PTNT, nhất là tham mưu, làm tốt vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình 02 của Thành ủy.
 
Dù vậy, Trưởng đoàn kiểm tra cho rằng, một trong những tồn tại, hạn chế của Sở NN&PTNT chính là kết quả xếp hạng về cải cách hành chính còn thấp. Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cho rằng, mục tiêu của tinh giản tổ chức, bộ máy cuối cùng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, muốn vậy Sở phải tăng cường ứng dụng CNTT, khoa học công nghệ vào quản lý, điều hành.
 
Nêu 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm mà Sở NN&PTNT cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị, trước hết, Sở cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy.
 
Trong thực hiện các Nghị quyết 18, 19 của Trung ương, các kế hoạch và Nghị quyết 15 của Thành ủy, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng lưu ý Sở phải chủ động nắm bắt các chủ trương của Bộ chuyên ngành để ban hành văn bản, tổ chức thực hiện, trên tinh thần không duy ý chí, tinh giản phải gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, quản lý nhà nước của ngành. Mục tiêu cuối cùng là nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Cùng với đó, rà soát, sắp xếp vị trí việc làm, làm cơ sở để cải cách tiền lương.
 
“Sở phải rà soát lại về tổ chức, bộ máy, nhân sự, không để tình trạng nơi thừa, nơi thiếu, đặc biệt phải khắc phục tình trạng hợp đồng làm công tác chuyên môn” – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh.
 
Đồng chí cũng yêu cầu trong năm 2019, Sở phải phối hợp rà soát, hoàn thành việc sắp xếp lại hệ thống chính trị, từ các tổ chức Đảng, các đoàn thể trong các đơn vị trực thuộc để thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các hoạt động.
 
Cùng với đó, chăm lo công tác xây dựng Đảng; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và trình độ lý luận chính trị; xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn sâu để tham mưu, phát triển nền nông nghiệp Hà Nội phải là nông nghiệp công nghệ cao.
 
Với vai trò cơ quan thường trực Chương trình 02 của Thành ủy, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị Sở NN&PTNT bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, UBND TP, khai thác phát huy tiềm năng, lợi thế của Thủ đô, nhất là tiềm năng về nhân lực chất lượng cao, về khoa học công nghệ… Khuyến khích, thu hút doanh nghiệp, doanh nhân, nhất là thanh niên trí thức khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp ở nông thôn; đồng thời ưu tiên thúc đẩy hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, nhất là sản xuất nông nghiệp sạch - an toàn và theo hướng hữu cơ ở những nơi có điều kiện.

Nguyễn Văn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật