Quận ủy Hà Đông thực hiện hiệu quả 3 Nghị quyết của Trung ương và Thành ủy (15:27 05/11/2018)


HNP - Sáng 5/11, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn chủ trì Đoàn kiểm tra số 3 của Ban Thường vụ Thành ủy đã làm việc với Quận ủy Hà Đông về kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII và Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 4/7/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.  

Toàn cảnh buổi làm việc


Báo cáo của Quận ủy Hà Đông cho thấy, việc triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, Nghị quyết số 15-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy trên địa bàn quận Hà Đông đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện 3 Nghị quyết được đồng bộ từ quận tới cơ sở, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị. Việc sắp xếp cán bộ, công chức theo Đề án vị trí việc làm đã thực hiện đảm bảo nghiêm túc, dân chủ, tạo được sự đồng thuận trong cán bộ, công chức.
 
Việc sắp xếp, kiện toàn mô hình tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước theo Nghị quyết 09-NQ/TU được thực hiện đúng lộ trình, phù hợp với đặc điểm, tình hình của doanh nghiệp, đến nay Đảng bộ khối Doanh nghiệp quận có 60 chi bộ trực thuộc với 462 đảng viên. Việc sắp xếp, kiện toàn mô hình tổ dân phố theo Đề án số 06-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy đã phát huy được sự lãnh đạo toàn diện của chi bộ và hoạt động hiệu quả của ban công tác mặt trận, các chi hội đoàn thể tổ dân phố. Hiện nay, toàn quận có 250 đồng chí tổ trưởng tổ dân phố, trong đó 170 đồng chí là đảng viên, 80 đồng chí chưa là đảng viên. Ban Thường vụ Quận ủy đã chỉ đạo Đảng ủy các phường có kế hoạch, lộ trình cụ thể để khắc phục việc tổ trưởng tổ dân phố không phải là đảng viên.
 
Bên cạnh đó, công tác sắp xếp, hợp nhất một số đơn vị sự nghiệp đã giảm được đầu mối, khắc phục tình trạng chồng chéo trong một số hoạt động tương đồng, phát huy hoạt động của các đơn vị. Sau khi sắp xếp kiện toàn lại tổ chức bộ máy theo quyết định của UBND TP thì hiện tại quận còn 07 đơn vị sự nghiệp; giảm 06 đơn vị sự nghiệp; giảm 04 cấp trưởng và giảm 11 cấp phó.
 
Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm; kịp thời khắc phục các khuyết điểm, hạn chế, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đơn vị vững mạnh. Sự vào cuộc của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ quận đến cơ sở trong thực hiện các Nghị quyết của Trung ương và Thành ủy được triển khai thực hiện một cách đồng bộ trong cả hệ thống chính trị. Việc giải quyết các vụ việc dân sinh bức xúc được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đúng lộ trình và đảm bảo thời gian giải quyết.
 
Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện 3 Nghị quyết của Quận ủy Hà Đông với nhiều cách làm hay, sáng tạo, tạo sự chuyển biến tích cực trong cán bộ và đảng viên. Tuy nhiên, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế đề nghị Quận ủy Hà Đông tập trung khắc phục trong thời gian tới; đó là về phẩm chất, đạo đức, tính nêu gương của cán bộ công chức, đảng viên một số nơi còn hạn chế, vẫn để xảy ra các vụ việc phức tạp; khâu kiểm tra, giám sát chưa được làm một cách triệt để, nhiều nơi việc xử lý cán bộ vi phạm chưa đạt yêu cầu; việc đấu tranh các đối tượng quá khích, cơ hội vẫn bộc lộ nhiều hạn chế...
 
Trong thời gian tới, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đề nghị lãnh đạo Quận ủy Hà Đông cần tiếp tục xây dựng kế hoạch, phân công, phân nhiệm cụ thể việc triển khai 3 Nghị quyết của Trung ương và Thành ủy sao cho rõ người, rõ việc, gắn với trách nhiệm người đứng đầu, kiểm đếm được kết quả và tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của cán bộ, đảng viên. Ngoài ra, quận Hà Đông nên xác định được lĩnh vực thế mạnh của mình để phát huy, cụ thể như giải quyết các dịch vụ công trực tuyến, đây là quận có đủ điều kiện với cơ sở vật chất khang trang, đồng bộ, cần quan tâm; cùng với đó cần đánh giá sự hài lòng của người dân trên cả một hệ thống từ quận tới cơ sở chứ không chỉ đánh giá mức độ hài lòng qua bộ phận một cửa như hiện nay. 
 
Nhấn mạnh năm 2019 là năm chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, Phó Bí thư Thành ủy yêu cầu Quận ủy Hà Đông cần chủ động rà soát lại các nhiệm vụ chính trị cũng như chuẩn bị nhân sự cho đại hội theo hướng tinh gọn và nâng cao chất lượng. Tiếp tục rà soát và chủ động phối hợp với các cơ quan của thành phố trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố và quận; đồng thời giải quyết dứt điểm các vụ việc liên quan đến khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng trên địa bàn…

Huy Kiên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật