Sở Nội vụ cần tập trung tham mưu giải pháp chuyển đơn vị sự nghiệp công lập sang tự chủ (21:25 01/11/2018)


HNP - Chiều 01/11, Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Thường vụ Thành ủy, do đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Sở Nội vụ về kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 4/7/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu kết luận buổi kiểm tra


Cùng tham dự buổi kiểm tra có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng đoàn kiểm tra: Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Huy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu.
 
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cho biết, với tinh thần đổi mới phương thức lãnh đạo, tiến hành kiểm tra ngay nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Quyết định số 4957-QĐ/TU, ngày 24/10/2018 thành lập 3 đoàn kiểm tra để làm việc với 12 đơn vị, địa phương về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện 3 nghị quyết, gồm: Nghị quyết số 18 về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19 về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 15 của Thành ủy về “Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội”.
 
Báo cáo với đoàn kiểm tra, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Đình Hoa cho biết thực hiện 3 Nghị quyết quan trọng trên, Sở Nội vụ là một trong những đơn vị gương mẫu, đi đầu thực hiện các yêu cầu về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Sở đã sắp xếp tổ chức bộ máy từ 9 phòng chuyên môn, xuống còn 7 phòng; đảm bảo chỉ tiêu tinh giản biên chế công chức 10% đến năm 2021 theo đúng chỉ đạo của Trung ương và Thành phố.
 
Sở Nội vụ cũng thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động chỉ đạo điều hành và nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, gắn với đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức…
 
Với vai trò là cơ quan tham mưu cho UBND TP thực hiện Kế hoạch số 70, 72 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 18, 19 của Trung ương, Sở Nội vụ đã tham mưu, giúp UBND TP hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy 24 Sở và tương đương, sau sắp xếp giảm từ 204 phòng xuống 158 phòng, giảm 26 trưởng phòng, 116 phó trưởng phòng. Sắp xếp các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở giảm từ 401 đơn vị xuống 280 đơn vị, giảm 121 đơn vị theo Nghi quyết 39 của Bộ Chính trị. Đồng thời, chủ động tham mưu giúp UBND Thành phố hướng dẫn, phê duyệt toàn bộ Đề án vị trí việc làm các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập…
 
Trong công tác tinh giản biên chế, 9 tháng đầu năm 2018, Sở Nội vụ đã tham mưu Thành phố đã giải quyết tinh giản biên chế 202 người theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Lũy kế thực hiện từ năm 2015 đến nay, Thành phố đã tinh giản 13 đợt với 761 người  (trong đó có 125 công chức, 517 viên chức, 110 công chức cấp xã, 09 lao động hợp đồng 68).
 
Sau khi nghe ý kiến phát biểu của thành viên đoàn kiểm tra và các đại biểu tham dự buổi làm việc, phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng ghi nhận, đánh giá cao sự nghiêm túc, bài bản, kịp thời của Sở Nội vụ trong triển khai 3 nghị quyết quan trọng của Trung ương, Thành ủy, nhất là trong công tác tham mưu cho Ban Cán sự Đảng UBND TP triển khai 22 đầu việc theo Kế hoạch số 70, 72 của Thành ủy, đảm bảo tiến độ và kết quả bước đầu quan trọng.
 
Tuy nhiên, bên cạnh đó, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cũng chỉ ra một số hạn chế và yêu cầu Sở Nội vụ cần nghiêm túc đề ra các giải pháp để khắc phục trong thời gian tới, đó là: Việc thực hiện sắp xếp tổ chức và quản lý một số đơn vị sự nghiệp công lập còn chậm; việc quản lý, xử lý đối với các trường hợp ký hợp đồng lao động thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực giáo dục, y tế, công chức cấp xã còn bất cập; việc quản lý tổ chức, hoạt động của các hội còn nhiều vấn đề cần lưu ý…
 
Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị Sở Nội vụ tập trung rà soát lại 22 đầu việc theo Kế hoạch 70, 72 của Thành ủy, trên cơ sở đó phân công rõ người, rõ việc, xây dựng kế hoạch thực hiện, không để sót việc. 
 
Đồng thời, tiếp tục tham mưu kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn và hiệu quả; tập trung tham mưu các giải pháp chuyển đơn vị sự nghiệp công lập sang tự chủ tài chính theo đúng lộ trình. “Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường thanh tra, kiểm tra về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, chế độ chính sách của các cơ quan, đơn vị; việc chấp hành công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót, sai phạm; nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu.
 
Đồng chí cũng nhấn mạnh: Sở Nội vụ cần tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, giữ gìn và phát huy truyền thống gương mẫu, đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Sở. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, chăm lo bồi dưỡng, đào tạo, xây dựng nếp văn hóa; thực hiện tốt công tác cán bộ, bảo đảm dân chủ, phát huy năng lực, sở trường, sức sáng tạo, khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Trọng Toàn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật