Phiên họp tập thể UBND Thành phố tháng 11 (10:57 01/11/2018)


HNP - Sáng 01/11, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung chủ trì phiên họp tập thể UBND TP tháng 11 để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc trách nhiệm, thẩm quyền Thành phố. 

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung chủ trì phiên họp


Tại phiên họp, tập thể UBND TP xem xét, cho ý kiến về báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng của thành phố Hà Nội năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2019. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách, tình hình thực hiện quản lý tài sản công năm 2018; dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp Thành phố, những nhiệm vụ và giải pháp thực hiện có hiệu quả dự toán ngân sách năm 2019. Báo cáo về kế hoạch đầu tư công năm 2019. Báo cáo kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm 2019 - 2021 của thành phố Hà Nội. Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐND, ngày 4/7/2017, về việc thông qua Đề án “Tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.
 
Tập thể UBND Thành phố cũng xem xét, cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2019. Nghị quyết về Quy hoạch bến bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Báo cáo tình hình thực hiện Kết luận của Thường trực HĐND Thành phố tại phiên giải trình về việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội; Quy tắc ứng xử nơi công cộng và công tác tổ chức, quản lý lễ hội trên địa bàn Thành phố. Báo cáo điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Lê Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t