Bộ Tư Pháp họp báo tổng kết công tác tư pháp Quý III/2018 (21:27 29/10/2018)


HNP - Trên cơ sở bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Quốc hội, Chính phủ và từng địa phương, trong quý 3 năm 2018, Bộ Tư pháp đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ được giao và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Các đại biểu tham gia dự buổi họp báo


Trong quý III năm 2018, Bộ Tư pháp đã thẩm định 65 đự án, dự thảo VBQPPL, 9 đề nghị xây dựng VBQPPL. Trong quá trình thẩm định các văn bản QPPL, đặc biệt là các dự án luật được trình Quốc hội khóa XIV xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6, như: Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạch, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.
 
Bộ cũng đã kiểm tra 1.074 văn bản của các Bộ, ngành, địa phương, bước đầu phát hiện 23 văn bản có dấu hiệu trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền. Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ thường xuyên đôn đốc việc ban hành văn bản quy định chi tiết. Tính đến nay, đã ban hành được 114 văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật, pháp lệnh. Riêng Bộ Tư pháp, đến nay, không nợ văn bản quy định chi tiết.
 
Về công tác lý lịch tư pháp, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia đã cấp 1.593 phiếu với 100% các trường hợp cấp phiếu đúng hoặc sớm hơn thời hạn theo quy định. Tiếp tục phối hợp với Cục Hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an tra cứu, xác minh thông tin án tích cho 23.038 hồ sơ, qua đó, góp phần rút ngắn hơn thời gian giải quyết TTHC tại các Sở Tư pháp. 
 
Bộ Tư pháp cũng tiếp nhận mới và xử lý đối với 6 trường hợp của cơ quan, tổ chức có yêu cầu hướng dẫn giải quyết bồi thường và đã ban hành 8 văn bản hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết bồi thường đối với các trường hợp này. Thực hiện việc cung cấp thông tin, hỗ trợ việc thực hiện quyền yêu cầu bồi thường cho 10 trường hợp.
 
Bộ Tư pháp tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, đã trình Chính phủ ban hành 2 Nghị định để cắt giảm điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực quản lý của Bộ Tư pháp. Hướng dẫn nghiệp vụ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai các văn bản trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp. Trong đó có vấn đề luật sư nhận ủy quyền của đương sự, thẩm quyền của tổ chức hành nghề luật sư trong việc xác nhận giấy tờ, tập sự hành nghề luật sư, hiệu lực của Chứng chỉ hành nghề luật sư đã được cấp trước đây, vướng mắc trong thu thù lao dịch vụ đấu giá tài sản...
 
Trong các tháng cuối năm 2018, Bộ Tư pháp sẽ tập trung nguồn lực thực hiện tốt việc phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ triển khai tốt các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 6. Trong đó, trình Thủ tướng Chính phủ phân công các cơ quan chủ trì xây dựng các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Lập hồ sơ đề nghị xây dựng 1 Luật sửa đổi, bổ sung 6 Luật trình Chính phủ.
 
Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định các đề nghị xây dựng, dự thảo văn bản QPPL, đặc biệt đối với các dự thảo văn bản thực thi phương án cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Phấn đấu ngay từ đầu năm, để hoàn thành các chỉ tiêu thi hành án dân sự được giao năm 2019.
 
Ngoài ra, Bộ cũng sẽ tích cực triền khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng tận dụng ứng dụng công nghệ thông tin, hiệu quả, thiết thực, tránh sự dàn trải, lãng phí nguồn lực của nhà nước theo Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL đến năm 2021” sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Lê Tâm


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật