Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung làm việc với huyện Ứng Hòa (22:09 27/10/2018)


HNP - Sáng 27/10, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã làm việc với huyện Ứng Hòa về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 10 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2018.

Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung kết luận tại buổi làm việc


Báo cáo với Chủ tịch UBND TP, đại diện lãnh đạo huyện Ứng Hòa cho biết, trong 10 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp của huyện ước đạt 1.132 tỷ đồng, đạt 89,69% kế hoạch, tăng 6,59% so với cùng kỳ năm 2017; giá trị sản xuất thương mại và dịch vụ ước đạt 3.069 tỷ, tăng 10,8% so với cùng kỳ. Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 186 tỷ 500 triệu đồng, đạt 104% Nghị quyết HĐND huyện giao. Chi ngân sách huyện ước 990 tỷ 472 triệu đồng, đạt 85% Nghị quyết HĐND huyện giao. 
 
Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch được các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc. 10 tháng qua, đã kiểm tra 147 vụ, xử lý 141 vụ, trong các vụ đã xử lý gồm có: 18 vụ hàng cấm, hàng nhập lậu; 9 vụ hàng giả, vi phạm sở hữu công nghiệp, vi phạm về đo lường, 60 vụ vi phạm chất lượng an toàn thực phẩm (ATTP), 54 vụ vi phạm về nhãn mác đăng ký kinh doanh, tổng số tiền thu phạt vi phạm là 426.947.000 đồng. Huyện cũng đã cấp phép xây dựng cho 74 công trình; thẩm định 117 công trình xây dựng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật; đấu thầu 2 công trình; lựa chọn nhà thầu và khởi công được 20 dự án; tổ chức nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng 11 dự án.
 
Năm 2018, thực hiện chủ đề "Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị", công tác cải cách hành chính được huyện chú trọng. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính 10 tháng đối với cấp xã tiếp nhận 45.489 hồ sơ, đã giải quyết 45.436 hồ sơ đúng hạn (đạt 99,9%), đang giải quyết quá hạn 53 hồ sơ (chiếm 0,001%); cấp huyện tiếp nhận 3.429 hồ sơ, đã giải quyết 3.085 hồ sơ (đúng hạn đạt 100%).
 
Cũng trong 10 tháng qua, các mặt các lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Chính sách an sinh xã hội, chăm lo người có công và các đối tượng chính sách được quan tâm thực hiện kịp thời, đầy đủ. Chất lượng sự nghiệp y tế, giáo dục có chuyển biến; các hoạt động văn hóa, thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh, cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra…
 
Kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đánh giá, trong thời gian qua, lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đến các xã đều thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương và Thành phố. Huyện, xã xây dựng chương trình công tác cụ thể, triển khai quyết liệt các phần việc, từ đó đạt những kết quả tích cực. Về các t