1/4/2019: Triển khai Tổng điều tra dân số và nhà ở (13:05 24/10/2018)


HNP - Sáng 24/10, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Doãn Toản, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, đã chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn Thành phố Hà Nội. 

Phó Chủ tịch Nguyễn Doãn Toản kết luận tại hội nghị


Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở nhằm thu thập các thông tin cơ bản về dân số và nhà ở trên địa bàn Thành phố Hà Nội, phân tích quá trình phát triển dân số, nhà ở trên phạm vi cả nước và Thành phố. Qua đó, đáp ứng nhu cầu về thông tin đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020 và xây dựng chiến lược và các kế hoạch giai đoạn 2021-2030; phục vụ công tác giám sát thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; giám sát các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết; cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp về dân số. 
 
Nội dung điều tra gồm: Thông tin chung về dân số; tình trạng di cư, trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật; tình trạng khuyết tật; tình trạng hôn nhân, mức độ sinh, chết và phát triển dân số, tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em, tình hình lao động-việc làm; thực trạng về nhà ở; điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư.

Cuộc Tổng điều tra sẽ được thực hiện vào thời điểm 0 giờ, ngày 1/4/2019. Kết quả sơ bộ sẽ được công bố vào tháng 7/2019, kết quả điều tra mẫu được công bố vào quí IV/2019, kết quả điều tra toàn bộ sẽ được công bố vào quí II/2020.
 
Theo Phó Cục Trưởng Cục Thống kê Hà Nội Nguyễn Thúy Chinh, tổng điều tra lần này ngoài việc sử dụng phương pháp thu thập thông tin là phỏng vấn trực tiếp thì lần đầu tiên BCĐ Tổng điều tra sẽ thực hiện phương pháp hộ tự cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của Tổng điều tra (viết gọn là phiếu trực tuyến). Bên cạnh đó, điểm mới trong Tổng điều tra lần này sẽ không vẽ sơ đồ chi tiết đến từng ngôi nhà mà chỉ xây dựng vẽ sơ đồ nền đến các xã, phường, thị trấn nhằm xác định ranh giới rõ ràng giữa các địa bàn điều tra bảo đảm tránh điều tra trùng hoặc bỏ sót các hộ đã được phân định trong địa giới địa bàn điều tra.
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Doãn Toản, Trưởng BCĐ Tổng điều tra nhấn mạnh, đây là cuộc Tổng điều tra lớn cả về dân số và nhà ở. Qua đó, Thành phố sẽ có các số liệu cụ thể để góp phần hoạch định chính sách của Thành phố cũng như các quận, huyện, thị xã. So với các địa bàn trong cả nước, Hà Nội là địa bàn lớn với dân số đông, khoảng 7,8 triệu dân, 17.476 địa bàn, trong đó, có 1.664 địa bàn đặc thù. Do vậy lực lượng điều tra và phục vụ công tác này đòi hỏi rất lớn. Đặc biệt, Tổng điều tra năm 2019 sẽ không chỉ điều tra trên giấy mà còn thực thiện trên phiếu điện tử và thiết bị thông minh.

Đồng chí khẳng định, Hà Nội có điều kiện thuận lợi để thực hiện cuộc Tổng điều tra. Song, để công tác này đạt hiệu quả hơn nữa, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Doãn Toản đề nghị tăng cường giám sát 4 khâu chính là: Tập huấn, vẽ sơ đồ nền, lập bảng kê, nhập tin. Các quận, huyện xây dựng Ban Chỉ đạo với các thành phần đúng theo quy định, có kế hoạch và phân công thành viên cụ thể. Ngoài ra, Thành phố kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện tại các địa phương; các quận, huyện tập trung huy động lực lượng điều tra viên có trình độ, trách nhiệm đủ điều kiện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận và phối hợp của người dân với chính quyền…

Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t