Tọa đàm khoa học tổng kết 30 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (17:08 20/10/2018)


HNP - Sáng 20/10, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Thành ủy Hà Nội tổ chức Tọa đàm khoa học "Tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; trọng tâm là 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011". 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại buổi tọa đàm


Chủ trì buổi tọa đàm có các đồng chí: Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội. 
 
Cùng dự còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Vũ Đức Bảo, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; Nguyễn Văn Phong, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Nguyễn Lan Hương, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố.
 
Theo báo cáo chung của Thành ủy Hà Nội, do Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong trình bày tại buổi tọa đàm, hơn 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, trọng tâm là 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011, Đảng bộ Hà Nội đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đóng góp vào thành tựu chung của cả nước. Nổi bật là, Thủ đô tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ cả về quy mô, diện mạo với những thành tựu to lớn, toàn diện, xứng đáng là trái tim của Tổ quốc, là đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế.
 
Kinh tế Thủ đô luôn duy trì tăng trưởng, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực. Lĩnh vực văn hóa xã hội, giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học công nghệ tiếp tục phát triển, an sinh xã hội được bảo đảm; khoảng cách về đời sống giữa các vùng miền, khu vực đô thị và nông thôn ngày càng được thu hẹp; giá trị văn hóa truyền thống của Thăng Long và xứ Đoài được gìn giữ, cộng hưởng và phát huy; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt.
 
Hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở được củng cố kiện toàn, chất lượng và hiệu quả hoạt động có chuyển biến tốt hơn, có nhiều mô hình hay, cách làm mới được Trung ương nghiên cứu, nhân rộng và các tỉnh, thành trong nước học tập kinh nghiệm. Dân chủ trong Đảng, trong xã hội không ngừng được mở rộng; khối đoàn kết toàn dân được củng cố vững chắc. Vai trò, vị thế của Thủ đô ngày càng được nâng cao trong nước, khu vực và quốc tế.
 
Tại buổi tọa đàm, các thành viên Ban Chỉ đạo tổng kết Cương lĩnh đã trao đổi nhiều vấn đề với Thành ủy Hà Nội để cùng tập trung làm rõ, như việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ ở thôn, tổ dân phố; về phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và thực hành dân chủ; nhận thức về Đảng cầm quyền và hoạt động của Đảng bộ Thành phố; về xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về công tác tuyên truyền, quán triệt Cương lĩnh…
 
Phát biểu tại buổi tọa đàm, trao đổi và làm rõ hơn một số vấn đề về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhất là mối quan hệ giữa kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân trên địa bàn Thủ đô, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho rằng, kinh tế tập thể trên địa bàn đang có sự cơ cấu lại và đầu tư công nghệ, nên có hiệu quả hơn, năng suất lao động cao hơn, sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường hơn. Còn kinh tế tư nhân trên địa bàn Thủ đô cũng đang đầu tư mạnh mẽ, đổi mới về công nghệ, nhiều doanh nghiệp có những công nghệ tương đương thế giới.
 
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung phát biểu tại buổi tọa đàm
 
Chủ tịch UBND TP cho rằng, trước bối cảnh hội nhập sâu rộng, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4 đòi hỏi phải mạnh dạn bổ sung lý luận và những nguyên tắc cơ bản của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đảm bảo phù hợp với từng vùng, miền, từng tỉnh, thành phố. Đặc biệt phải tăng cường cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp trong tiếp cận, chuyển giao khoa học công nghệ; đồng thời, thay đổi mạnh mẽ tư duy, nhận thức về doanh nghiệp tư nhân, gắn với chuyển dịch hợp lý kinh tế nhà nước…
 
Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng, nhận thức rõ Cương lĩnh 2011 là văn bản rất quan trọng, Thành ủy, các cấp ủy và cả hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở đã quán triệt, triển khai rất nghiêm túc. Trong công tác lãnh đạo của Đảng bộ Thành phố, Hà Nội đã chú trọng đổi mới, cụ thể hóa các Nghị quyết Đại hội Đảng thành các chương trình công tác lớn, các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá. Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ rất quyết liệt, chú trọng kiểm tra, giám sát; mở rộng và phát huy dân chủ gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương…
 
“Nội dung buổi Tọa đàm khoa học hôm nay rất quan trọng, góp phần làm sáng tỏ lý luận và thực tiễn trong quá trình thực hiện Cương lĩnh năm 2011, đồng thời giúp Thành ủy Hà Nội nhận thức sâu sắc hơn về những kết quả đã đạt được để phát huy, những vấn đề còn tồn tại, hạn chế để rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra giải pháp trong thời gian tới”, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh. 
 
Kết luận buổi Tọa đàm khoa học, GS.TS Phùng Hữu Phú đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, bài bản, khoa học của Đảng bộ Hà Nội trong thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đồng chí nhấn mạnh, với 1 báo cáo tổng thể, 8 báo cáo chuyên đề, 6 ý kiến phát biểu trực tiếp tại buổi tọa đàm, cùng với những thông tin hữu ích qua các buổi nghiên cứu, khảo sát tại huyện Đông Anh đã giúp đoàn có thêm nhiều tư liệu thực tiễn quý để thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, tổng kết lý luận và thực tiễn Trung ương giao.

Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t