Mê Linh cần tập trung xây dựng các chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp (14:24 19/10/2018)


HNP - Sáng 19/10, Ban chỉ đạo Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020” làm việc với huyện Mê Linh về tiến độ và tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình. Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình 02-CTr/TU chủ trì buổi làm việc.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng thăm vùng trồng rau an toàn tại xã Tráng Việt


Đầu giờ sáng, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế mô hình sản xuất rau an toàn tại thôn Đông Cao, xã Tráng Việt và mô hình hoa hồng thế tại xã Mê Linh.
 
75% số xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới
 
Theo Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Đoàn Văn Trọng, thực hiện Chương trình 02 của Thành ủy, huyện Mê Linh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức giao ban định kỳ hàng tháng, quý để đánh giá những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề ra giải pháp để hoàn thành mục tiêu đề ra.
 
Đáng chú ý, ngoài những cơ chế, chính sách khuyến khích của Thành phố, UBND huyện đã ban hành một số văn bản về việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển kinh tế trang trại, kinh tế hộ gia đình; đồng thời, triển khai 3 Đề án: Đề án cơ giới hóa sản xuất trong nông nghiệp (hỗ trợ mua 48 máy gặt đập liên hợp, 3 máy cấy, 1 máy gieo hạt…); Đề án phát triển cây vụ Đông quy mô 200ha đậu tương và 30ha khoai tây (hỗ trợ: Hỗ trợ 100% giá trị giống) và Đề án hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu chăn nuôi từ chăn nuôi nhỏ lẻ trong khu dân cư sang chăn nuôi gia trại, trang trại xa khu dân cư...
 
Đến nay, trên địa bàn huyện đã hình thành một số vùng chuyên sản xuất chuyên canh tập trung như vùng sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao quy mô từ 50 ha trở lên (tại các xã Tam Đồng, Liên Mạc, Kim Hoa...); vùng sản xuất rau an toàn (tại các xã Tráng Việt 200ha, Tiến Thắng 70ha, Tiền Phong 90ha...); vùng sản xuất hoa, cây cảnh (tại các xã Mê Linh với 190ha hoa hồng, Văn Khê 110ha hoa hồng, Đại Thịnh 20ha hoa hồng và 60ha hoa cúc…); vùng chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản tập trung xa khu dân cư (tại các xã Liên Mạc, Tự Lập, Tiến Thắng…).
 
Ngoài ra, toàn huyện có có 18 mô hình ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao (nhiều nhất Thành phố), có 3 mô hình liên kết trong sản xuất nông nghiệp. Huyện cũng chấp thuận chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cho 227 hộ… nhờ đó đã góp phần nâng cao thu nhập cho các hộ gia đình. Ước tính hiện nay, giá trị nuôi trồng thủy sản của Mê Linh đạt khoảng trên 500 triệu đồng/ha/năm, cây ăn quả đạt khoảng trên 350-400 triệu đồng/ha/năm, chăn nuôi đạt 500 triệu đồng/ha/năm.
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng thăm mô hình chuyển đổi sang trồng hoa hồng thế tại xã Mê Linh
 
Về xây dựng NTM, năm 2010, huyện Mê Linh bước vào công cuộc xây dựng NTM với xuất phát điểm thấp, toàn huyện chỉ đạt 1 tiêu chí (an ninh trật tự), các tiêu chí còn lại đều đạt thấp. Đến hết năm 2017, toàn huyện có 12/16 xã đạt chuẩn NTM (chiếm 75% số xã). Năm 2018, huyện tiếp tục phấn đấu thêm 2 xã (Hoàng Kim và xã Chu Phan); 2 xã còn lại sẽ phấn đấu hoàn thành vào năm 2019. Lũy kế giai đoạn từ 2016 đến nay, tổng nguồn vốn dành cho xây dựng NTM của Mê Linh đạt trên 994 tỷ đồng. Đáng chú ý, hiện các xã trên địa bàn huyện không còn nợ xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM.
 
Về nâng cao đời sống nông dân, tính đến hết tháng 8/2018, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện đạt 39,12 triệu đồng/người/năm; dự kiến đến cuối năm 2018 ước đạt trên 41 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên trên địa bàn là 97,8%; tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo là 59,6%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 84,2%; tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2017 là 2,35%...
 
Đến năm 2020 Mê Linh cán đích nông thôn mới
 
Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các đồng chí lãnh đạo huyện Mê Linh và các sở, ngành Thành phố, các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình 02, kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng biểu dương kết quả thực hiện Chương trình 02 trên địa bàn huyện Mê Linh. Đồng chí cho rằng, những kết quả trên là do sự vào cuộc chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy, sự triển khai đồng bộ của chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân huyện Mê Linh.
 
Tuy nhiên, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình 02 của Thành ủy cũng chỉ ra một số điểm còn tồn tại, hạn chế mà Mê Linh cần tập trung khắc phục, trong đó, việc đấu giá quyền sử dụng đất, huy động nguồn lực còn hạn chế; tỷ lệ huy động vốn xã hội hóa, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ dân sử dụng nước sạch còn thấp; tỷ lệ hộ nghèo còn cao hơn mức bình quân của các huyện trên địa bàn Thành phố...
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu kết luận hội nghị
 
Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh, lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND phải xác định thực hiện 18 tiêu chí xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo các tiêu chí theo quy định, chuẩn bị kỹ hồ sơ trình cấp có thẩm quyền công nhận để năm 2018 hoàn thành 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, năm 2019 hoàn thành 2 xã còn lại để phấn đấu năm 2020 huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ của các cấp, các ngành và của toàn dân.
 
Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình 02 của Thành ủy đề nghị huyện cần tích cực chuyển đổi cơ cấy cây trồng, rà soát quy hoạch để sử dụng hiệu quả quỹ đất. “Phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp tập trung, quy mô lớn, công nghệ sạch có năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế cao; đặc biệt là xây dựng các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nhằm nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp”, đồng chí yêu cầu.
 
Cùng với đó, tích cực ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, quan tâm xây dựng thương hiệu sản phẩm nông sản của Mê Linh để qua đó thu hút sự tham gia của doanh nghiệp, hình thành chuỗi sản xuất khép kín từ người nông dân đến chế biến, tiêu thụ sản phẩm.
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng lưu ý Mê Linh cần đẩy mạnh xã hội hóa, tăng cường trao đổi, phối hợp để nhận được sự hỗ trợ của các quận nội thành trong xây dựng nông thôn mới, nhất là trong xây dựng trường học, nhà văn hóa. Nâng cao tỷ lệ các hộ dân được sử dụng nước sạch; chất lượng công tác giáo dục đào tạo, y tế, phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa gắn với phát triển du lịch.
 
Đặc biệt, huyện phải hết sức quan tâm dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trong sạch, vững mạnh. Rà soát những nơi có biểu hiện yếu kém để kịp thời kiện toàn, củng cố đảm bảo ổn định từ cơ sở theo tinh thần Nghị quyết số 15-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ người dân của đội ngũ cán bộ, công chức.

Trọng Toàn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t