Tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW về xây dựng, thực hiện QCDC ở cơ sở (14:24 16/10/2018)


HNP - Sáng 16/10, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 18/2/2008, của Bộ Chính trị (khóa VIII) về “xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở” và khen thưởng mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu năm 2018. Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở TP Hà Nội chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao Bằng khen của Thành ủy cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 30


Cùng dự có đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội: Chủ tịch UB MTTQ TP Vũ Hồng Khanh, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn.
 
Góp phần phát triển kinh tế - xã hội
 
Quán triệt tinh thần Chỉ thị số 30 của Bộ Chính trị (khóa VIII) và Kết luận số 120 của Bộ Chính trị (khóa XI), Thành ủy Hà Nội đã chủ động triển khai nghiêm túc, bài bản, sáng tạo, đã ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở. Đặc biệt, Hà Nội đã thành lập Ban Chỉ đạo từ Thành phố đến cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC. Giai đoạn 2010-2015, đã khảo sát, kiểm tra việc thực hiện QCDC ở 400 đơn vị, trong đó có 300 xã, phường, thị trấn… Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, đã kiểm tra 205 đơn vị, trong đó có 100 xã, phường, thị trấn.
 
Với phương châm làm từng bước vững chắc, Thành phố chọn mỗi loại hình một số cơ sở làm “điểm” để rút kinh nghiệm sau đó nhân ra diện rộng. Đến nay, 8 loại hình thực hiện QCDC ở cơ sở đã được Thành phố kiên trì triển khai và mang lại hiệu quả rõ rệt. Nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội, của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân về thực hiện QCDC đã có những chuyển biến rõ nét, tạo bầu không khí dân chủ, cởi mở trong xã hội, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết hơn giữa Đảng, chính quyền với người dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.
 
Vai trò và quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được tăng cường, thông qua việc thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền do MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp phối hợp tổ chức. Tính trong 3 năm gần đây (2014-2016), Ban Thanh tra nhân dân đã tổ chức trên 24 nghìn cuộc giám sát; Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đã tổ chức giám sát trên 12,7 nghìn công trình, dự án của cộng đồng, qua đó đã kiến nghị thu hồi trên 157 nghìn m2 đất và trên 14,6 tỷ đồng.
 
Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Phước Lộc trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận” năm 2018 cho các cá nhân
 
Đáng chú ý, nhằm thực hiện Quyết định 217/QĐ-TW và Quyết định 281-QĐ/TW hiệu quả, đi vào chiều sâu, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Quyết định 2200 về Quy chế tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn. Sau hơn 1 năm, việc triển khai Quyết định 2200 của Thành ủy Hà Nội đã được cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai nghiêm túc và trở thành nền nếp, lãnh đạo Thành ủy, UBND TP đã tổ chức 6 hội nghị tiếp xúc, đối thoại; 30/30 quận, huyện, thị xã đã tổ 81 hội nghị đối thoại; 468/584 xã, phường, thị trấn tổ chức 751 hội nghị đối thoại… qua đó đã kịp thời tiếp thu, giải quyết những kiến nghị, đề xuất của nhân dân ngay từ cơ sở. 
 
Thành ủy Hà Nội đánh giá, chính nhờ thực hiện tốt QCDC ở cơ sở đã tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở Thành phố. Kinh tế Thủ đô vượt qua khó khăn, tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị có nhiều chuyển biến tích cực; hạ tầng kỹ thuật và xã hội được quan tâm đầu tư. Cảnh quan đô thị ngày càng khang trang, văn minh, hiện đại.
 
Đặc biệt, việc thực hiện QCDC gắn với vận động nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã được Hà Nội triển khai hiệu quả. Từ việc làm cho “dân hiểu”, người dân đã đồng thuận, tự nguyện, hăng hái tham gia xây dựng nông thôn mới, đã huy động đóng góp công sức, kinh phí hàng nghì tỷ đồng, hàng vạn ngày công để xây dựng hạ tầng cơ sở và các công trình phục vụ dân sinh. Đến nay, Hà Nội dẫn đầu cả nước về số xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 4 huyện (Đan Phượng, Đông Anh, Thanh Trì, Hoài Đức) và 294/386 xã (đạt 76,2%) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.
 
Tiếp tục coi QCDC là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng
 
Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng biểu dương, đánh giá cao những kết quả của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố trong quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW về xây dựng, thực hiện QCDC ở cơ sở. Cơ bản thống nhất với những đánh giá về kết quả cũng như tồn tại, hạn chế đã được hội nghị chỉ ra, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp cần nhận thức sâu sắc về những hạn chế này, từ đó, đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới.
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu kết luận hội nghị
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh, nhiệm vụ xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở là một trong những nhiệm vụ cơ bản, lâu dài. “Dân vận khéo” vừa là mục tiêu, vừa là phương pháp thực hiện công tác dân vận. Chính vì thế, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ Thành phố đến cơ sở cần tiếp tục quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 30, Kết luận số 120 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 04 của Thành ủy “Về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở".
 
Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cũng đề nghị phải gắn thực hiện QCDC ở cơ sở với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các Quyết định 217, 218-QĐ/TW, để “phát huy dân chủ gắn với kỷ cương, kỷ luật, xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật những vụ tiêu cực, sai phạm của cán bộ và những hành vi lợi dụng dân chủ để gây rối làm ảnh hưởng an ninh trật tự trên địa bàn”.
 
Đặc biệt, việc thực hiện QCDC phải gắn với các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Thành phố, của các cơ quan, đơn vị, nhất là Quyết định 6525, Quyết định số 2200 của Thành ủy về tiếp xúc, đối thoại; Nghị quyết 15 của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng. "Hằng năm tổ chức tốt Ngày hội đại đoàn kết toàn dân, Hội nghị đại biểu nhân dân, góp phần phát huy dân chủ, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân ngay từ cơ sở, cộng đồng dân cư”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh.
 
Đồng chí cũng lưu ý nhiệm vụ phải nâng cao chất lượng, hiệu quả việc triển khai xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” và các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền các mô hình “Dân vận khéo” trên các phương tiện thông tin đại chúng để tạo sự lan tỏa trong xã hội.
 
Nhân dịp này, Ban Dân vận Trung ương đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận” năm 2018 cho 7 cá nhân; Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW; UBND TP tặng Bằng khen cho 20 tập thể, 15 cá nhân có mô hình, điển hình "Dân vận khéo" tiêu biểu.

Nguyễn Văn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật