Ban Chỉ đạo Chương trình 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội triển khai nhiệm vụ quý IV/2018 (14:34 11/10/2018)


HNP - Sáng 11/10, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy chủ trì cuộc họp Quý III/2018, Ban Chỉ đạo Chương trình 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVI “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) tạo chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016-2020”.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu kết luận hội nghị


Dưới sự điều hành của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng, hội nghị đã rà soát, đánh giá toàn diện tình hình, kết quả triển khai các công việc cụ thể của Chương trình 01 trong Quý III/2018: Triển khai Đề tài "Đổi mới mô hình, nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức Đảng trong các tổng công ty trực thuộc Thành ủy Hà Nội trong giai đoạn mới"; Đề án "Nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trong Đảng bộ thành phố Hà Nội"; Đề án "Nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo xã, phường, thị trấn trên địa bàn";... kết quả các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTTQ và đoàn thể chính trị-xã hội các cấp.
 
Theo đánh giá chung, Chương trình 01-CTr/TU tiếp tục được Ban chỉ đạo Thành ủy triển khai đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp, góp phần quan trọng trong thực hiện, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Kế hoạch năm 2018. Trong triển khai thực hiện Chương trình, vai trò, trách nhiệm và tính nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị được đề cao và ngày càng thể hiện rõ nét. Quá trình thực hiện Chương trình đã thể hiện ở những kết quả, sự kiện nổi bật: Tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 10 năm điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội, sơ kết, kiểm điểm, đánh giá kết quả công tác giữa nhiệm kỳ Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố và các cấp ủy trực thuộc; triển khai xây dựng Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị của thành phố Hà Nội,...
 
Đặc biệt, một nội dung chuyên đề được Hội nghị tập trung thảo luận là tổng kết 5 năm thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU ngày 24/9/2013 về "Kiện toàn, sắp xết tổ chức đảng và các tổ chức tỏng hệ thống chính trị trên địa bàn dân cư, tổ dân phố, thôn, xóm ở xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội".
 
Có thể khẳng định, Đề án 06 đã khắc phục được tình trạng chồng chéo, nhiều chi bộ lãnh đạo một tổ chức trong hệ thống chính trị ở thôn, tổ dân phố. Các thôn, tổ dân phố có quy mô hợp lý hơn, thu gọn được đầu mối, đảm bảo hiệu quả hoạt động, là cánh tay nối dài của chính quyền ở cơ sở. Chi bộ thực hiện được vai trò hạt nhân chính trị ở địa bàn dân cư; lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động và công tác xây dựng củng cố tổ chức thôn, tổ dân phố, nhất là khu bầu trưởng, phó thôn, tổ trưởng, tổ phó dân phố, chỉ đạo các đoàn thể chính trị - xã hội.
 

Nhấn mạnh Chương trình 01-CTr/TU là chương trình cốt lõi, “xương sống” trong 8 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải ghi nhận những kết quả đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là việc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện chủ đề công tác năm 2018 của Thành ủy "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị".

 
Đồng tình với những đánh giá về ưu điểm cũng như hạn chế, khuyết điểm cần tập trung khắc phục trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo xác định là những trọng tâm công tác trong Quý IV/2018 cũng như thời gian tiếp theo. Trong đó, cần là làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, nắm bắt, dự báo diễn biến tình hình tư tưởng, dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân, thông tin tình hình cơ sở; công tác cán bộ; công tác kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm về biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở.
 
Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng lưu ý việc tiếp tục chủ động chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt Nghị quyết số 15, Chỉ thị số 15 của Thành ủy, trọng tâm là xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém, giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn. Bên cạnh đó là việc thực hiện tốt các chủ trương, kế hoạch về công tác tổ chức, cán bộ, tinh giản biên chế, công tác kiểm tra, giám sát theo Điều 30, 32 Điều lệ Đảng.
 
Về Đề án số 06-ĐA/TU, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đánh giá Đề án đã đạt được thành công cơ bản trong giai đoạn 5 năm vừa qua. Thời gian tới, khối lượng, mục tiêu nhiệm vụ của Đề án vẫn còn rất lớn và khó hơn, các cấp, ngành cần tập trung đánh giá kỹ hơn những vấn đề thực tiễn phát sinh, đặc biệt là những bất cập, khó khăn liên quan đến gia tăng quy mô dân số, các chi bộ có đông đảng viên, mô hình đảng bộ bộ phận thôn, tổ dân phố, mô hình thí điểm kiêm nhiệm các chứng danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, tổ dân phố. Đồng chí lưu ý cần làm tốt công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công tác tư tưởng, tuyên truyền sâu rộng tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện chủ trương về sắp xếp, kiện toàn các tổ chức trong hệ thống chính trị ở địa bàn dân cư theo Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Trung ương.

Trọng Toàn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật