Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý Thành phố (09:46 14/09/2018)


HNP - Sáng 14/9, Thành ủy Hà Nội tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý của thành phố Hà Nội. Đây là lớp thứ nhất trong 3 lớp được Thành ủy Hà Nội tổ chức trong năm 2018 theo Quy định số 164-QĐ/TW, ngày 1/2/2013 của Bộ Chính trị về “Chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng


Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng tới dự và phát biểu chỉ đạo. Dự khai giảng còn có GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương (giảng viên của lớp bồi dưỡng); các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Thị Tuyến cùng 240 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý TP Hà Nội.
 
Phát biểu khai giảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh: Thành ủy đặt ra mục tiêu của lớp bồi dưỡng lần này nhằm bổ sung, cập nhật những kết quả nghiên cứu về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tình hình thế giới đương đại; Quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Nâng cao năng lực tổng kết thực tiễn và khả năng vận dụng thông qua các bài học kinh nghiệm được rút ra từ những mô hình thực tiễn. Nội dung về chính sách công, quản lý kinh tế - xã hội của Thành phố, của đất nước và kinh nghiệm của nước ngoài…
 
Trên cơ sở đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng yêu cầu các học viên cần học tập nghiêm túc, tập trung hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Sau khóa học, tiếp tục tìm tòi, nghiên cứu, không ngừng trau dồi kiến thức, hoàn thiện kỹ năng công tác.
 
Các đại biểu tham dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý Thành phố
 
Trong thời gian 2 ngày, các đồng chí lãnh đạo, quản lý của Thành phố sẽ được các giảng viên là các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ lãnh đạo quản lý của Trung ương và Thành phố có kinh nghiệm truyền đạt 6 nội dung chuyên đề, gồm: Những vấn đề mới về công tác tư tưởng, lý luận theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng trong điều kiện hội nhập quốc tế; Xây dựng Đảng về đạo đức, rèn luyện lối sống, phong cách, tác phong của người cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; An ninh phi truyền thống, “diễn biến hòa bình”, chống diễn biến và tự diễn biến trong bối cảnh hội nhập quốc tế, những thách thức, một số vấn đề rút ra ở Việt Nam; Tư duy hệ thống trong công tác lãnh đạo, quản lý của người lãnh đạo, quản lý; Cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 (4.0) và những vấn đề đặt ra đối với người lãnh đạo; Tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 về công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đến năm 2020.

Trọng Toàn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật