Xây dựng Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị Hà Nội:


Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền thành phố Hà Nội (14:32 10/08/2018)


HNP - Sáng 10/8, tại UBND huyện Thanh Trì, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý của các quận, huyện, thị xã vào dự thảo Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội. Các đồng chí: Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố; Vũ Đức Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; Trần Huy Sáng, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội đồng chủ trì hội thảo.

Toàn cảnh buổi Hội thảo


Phát biểu khai mạc hội thảo, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung cho rằng, tổ chức chính quyền các cấp ở thành phố Hà Nội hiện nay trên thực tế còn có một số hạn chế, bất hợp lý, cả về phân định nhiệm vụ, quyền hạn; cơ cấu tổ chức bộ máy; phương thức hoạt động, cơ chế điều hành, chính sách phân cấp quản lý trên một số lĩnh vực chưa phù hợp với đối tượng, đặc thù quản lý ở đô thị và quá trình đô thị hóa ở khu vực nông thôn đang thay đổi nhanh chóng.
 
Với xu hướng đô thị hóa đang diễn ra mạnh mẽ trên thế giới và Việt Nam, việc triển khai mô hình chính quyền điện tử, cuộc cách mạng 4.0 và hình thành các đô thị thông minh hiện nay đang dẫn đến những thay đổi mạnh mẽ trong nhận thức, phương thức quản lý, tác động đến các cơ quan nhà nước, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cả người dân, doanh nghiệp và xã hội.
 
“Xuất phát từ những căn cứ, cơ sở thực tiễn trên, việc triển khai xây dựng Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị Hà Nội là cần thiết và có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền thành phố Hà Nội phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô trong giai đoạn tới” - Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh.
 
Đại biểu Nguyễn Văn Quân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên tham luận
 
Tại hội thảo đã có 12 lượt ý kiến của các đại biểu tham dự. Các ý kiến đều cơ bản thống nhất với việc lựa chọn phương án 1 của Đề án, đó là xây dựng mô hình tổ chức hai cấp chính quyền (cấp Thành phố và cấp quận, huyện, thị xã), một cấp hành chính (tại các xã, phường, thị trấn). Các đại biểu cho rằng, việc thực hiện theo phương án 1 của Đề án là việc làm cần thiết và có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền Thành phố, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô trong giai đoạn mới. Đặc biệt, nếu thực hiện theo phương án này, sẽ đảm bảo tổ chức bộ máy chính quyền Thành phố gọn nhẹ hơn, hoạt động nhanh nhạy, thông suốt hơn và phù hợp với quy định hiện hành của Hiến pháp và pháp luật về Tổ chức Chính quyền địa phương.
 
Thống nhất về lộ trình thực hiện việc thí điểm tổ chức HĐND cấp xã, phường, thị trấn từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026, các đại biểu cũng đề nghị Đề án cần bổ sung, làm rõ thêm những nội dung của HĐND cấp huyện khi không có HĐND cấp xã, nhất là việc tiếp xúc cử tri, phản ánh, giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân, cần có quy chế, quy định cụ thể để thực hiện. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng kiến nghị, đối với các xã loại 2, loại 3 cần được bổ sung thêm 01 Phó chủ tịch UBND, hiện nay, 01 đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã không đáp ứng được yêu cầu thực hiện quản lý nhà nước cũng như cung cấp các nhiệm vụ hành chính công trên địa bàn...
 
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung phát biểu kết luận Hội thảo
 
Trân trọng cảm ơn các ý kiến của các đại biểu, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung đánh giá các bài tham luận, nhiều ý kiến phát biểu tập trung làm sáng tỏ các vấn đề lý luận và thực tiễn, cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn cho việc hoàn thiện Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội. Các bài tham luận, các ý kiến phát biểu đã tập trung làm rõ một số nội dung quan trọng:
 
Trên cơ sở nhất trí tổ chức mô hình thí điểm với phương án 1, các ý kiến đã tập trung làm rõ hơn về cơ sở đề xuất mô hình. Đánh giá, bổ sung những ưu điểm, nhược điểm của từng phương án. Đánh giá những hạn chế, vướng mắc, những thuận lợi và khó khăn trên thực tế đối với bộ máy chính quyền cấp huyện và cấp xã. Đánh giá tác động đến việc phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng của địa phương và cuộc sống của người dân khi thực hiện. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng CNTT. Đặc biệt là gắn việc xây dựng chính quyền đô thị với xây dựng thành phố thông minh trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0.
 
Về tổ chức, hoạt động và mối quan hệ của tổ chức Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong mô hình bao gồm mối quan hệ giữa cấp ủy với chính quyền các cấp; mối quan hệ giữa cấp ủy với các đảng viên hoạt động trong HĐND, UBND; giữa người đứng đầu cấp ủy với người đứng đầu HĐND, UBND; mối quan hệ giữa Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội với chính quyền các cấp, đảm bảo giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Trong đó, phát huy hơn nữa quyền làm chủ của Nhân dân thông qua hoạt động giám sát, đối thoại…
 
Về lộ trình tổ chức và các giải pháp để thực hiện Đề án, các ý kiến cho rằng cần phải thận trọng, chặt chẽ, tăng cường các điều kiện đảm bảo thực thi thông qua việc động viên hợp lý các nguồn lực tài chính, thực hiện cân đối ngân sách tích cực và sự đồng tâm nhất trí, sự tham gia của các Bộ, Ban ngành Trung ương, các cơ quan Đảng của Thành phố, chính quyền Thành phố và chính quyền các cấp thuộc Thành phố, MTTQ và các Đoàn thể của Thành phố.
 
“Với tinh thần trách nhiệm, hiệu quả, các ý kiến phát biểu trong buổi hội thảo có hàm lượng khoa học cao, có giá trị tham khảo sâu sắc, cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn quan trọng cho việc hoàn thiện Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội. Ban soạn thảo Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị của thành phố Hà Nội sẽ tiếp thu, hoàn thiện để thực hiện theo kế hoạch báo cáo với Trung ương” - Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh.

Lê Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật