Giao ban công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2018 (21:38 09/07/2018)


HNP - Chiều 9/7, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2018. Đồng chí Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn kết luận tại hội nghị


6 tháng đầu năm, công tác PBGDPL luật trên địa bàn Thành phố đã bám sát kế hoạch của Trung ương và Thành phố để xây dựng, ban hành các văn bản và triển khai toàn diện theo đúng kế hoạch đề ra. Nội dung và hình PBGDPL thiết thực, phù hợp với từng đối tượng, có trọng tâm, trọng điểm, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của Thành phố. Trong đó, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật của Thành phố tập trung triển khai PBGDPL theo những nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố, như: Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền phổ biến mục đích, ý nghĩa, các nội dung, nhiệm vụ của “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị năm 2018”; phổ biến, giáo dục pháp luật về cải cách TTHC, trật tự văn minh đô thị, an toàn giao thông; phổ biến tuyên truyền về công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ; phổ biến pháp luật về xây dựng nếp sống văn hóa; tuyên truyền an toàn thực phẩm; tuyên truyền về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Công tác tuyên truyền PBGDPL được thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng như tuyên truyền trên truyền hình Trung ương, bằng các hình thức thi tìm hiểu pháp luật và đẩy mạnh tuyên truyền PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng khác… Qua đó, ý thức chấp hành pháp luật của người dân, cơ quan, tổ chức về pháp luật được nâng lên.
 
Trong công tác hòa giải ở cơ sở, kết quả 6 tháng qua, toàn Thành phố đã hòa giải thành 2.945/3.572 vụ việc, đạt tỷ lệ 82.45%. Về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, đến nay, các quận, huyện, thị xã, phường, thị trấn đã cơ bản tổ chức đánh giá và công nhận xã, phường, thị xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định. Trong 29/30 quận, huyện, thị xã, có 424/566 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, đạt tỷ lệ gần 75%. 
 
Việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước thôn, làng, tổ dân phố, khu dân cư đang tiếp tục được rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới, đảm bảo phù hợp với các quy định của Hiến pháp 2013, về thực hiện dân chủ ở cơ sở, chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, chương trình xây dựng nông thôn mới, quy tắc ứng xử nơi công cộng… 
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP ghi nhận đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác PBGDPL của Thành phố trong 6 đầu năm, trong đó, đã đưa ra được những giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND TP đánh giá cao Sở Tư pháp là cơ quan thường trực đã bám sát vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thành phố để tập trung tuyên truyền vào những lĩnh vực dân sinh bức xúc, những vấn đề nóng mà toàn hệ thống chính trị của Thành phố phải vào cuộc như: CCHC, trật tự kỷ cương hành chính, trật tự văn minh đô thị, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường…
 
Đáng chú ý, đối tượng PBGDPL đã được quan tâm, tập trung vào các đối tượng đồng bào dân tộc thiểu số xa trung tâm, người lao động các khu công nghiệp, sinh viên các trường học… đây là nhóm tiềm ẩn nhiều nguy cơ về TTATXH.
 
Để phát huy kết quả đạt được, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn đề nghị, thời gian tới, tiếp tục đẩy mạnh công tác PBGDPL, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các Luật có hiệu lực trong năm 2018, các văn bản pháp luật mới được Quốc hội thông qua như Luật tiếp cận thông tin, Luật an ninh mạng, Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017, Bộ Luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017)… đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Đẩy mạnh tuyên truyền PBGDPL trên sóng phát thanh, truyền hình, cơ quan báo chí của thành phố để tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố. Tiếp tục tuyên truyền, triển khai cuộc thi tìm hiểu pháp luật, cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật hình sự năm 2015” trên địa bàn Thành phố.
 
Đồng chí lưu ý, việc tuyên truyền, PBGDPL phải tập trung vào nhóm nhiệm vụ còn yếu như phòng chống cháy nổ, nhất là ở các khu chung cư nhằm nâng cao ý thức cho người dân; quan tâm phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội tại các cơ quan, đơn vị, địa phương thông qua hoạt động của phong trào nhân dân tự quản, các cuộc họp tổ dân phố, sinh hoạt đoàn thể…

Thu Uyên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật