Thông qua chương trình giám sát năm 2019 của HĐND TP (20:41 05/07/2018)


HNP - Tại kỳ họp thứ Sáu, HĐND TP khóa XV, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị Quyết về Chương trình giám sát năm 2019 của HĐND TP Hà Nội.

Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà điều hành phần biểu quyết


Với 100/100 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Chương trình giám sát của HĐND thành phố Hà Nội năm 2019 đã được thông qua với những nội dung chính:
 
HĐND TP giám sát tại các kỳ họp: Xem xét báo cáo của UBND Thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng và cả năm 2019 của Thành phố; các báo cáo công tác của Thường trực HĐND, UBND, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp và các báo cáo khác theo quy định của Luật.
 
Chất vấn UBND, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân, Chánh án Tòa án Nhân dân Thành phố và Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND Thành phố.
 
Hội đồng nhân dân giám sát chuyên đề:
 
Giám sát kết quả thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017” gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các chỉ đạo của Chính phủ, Thành phố về công tác cải cách hành chính.
 
Giám sát việc thực hiện một số chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.
 
Giám sát việc chấp hành quy định pháp luật về quy hoạch xây dựng trên địa bàn Thành phố.
 
Hoạt động giám sát của Thường trực HĐND Thành phố, các Ban HĐND Thành phố, Đại biểu HĐND, Tổ đại biểu HĐND Thành phố được thực hiện theo quy định của Luật; hoạt động giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND sẽ do Thường trực HĐND, các Ban HĐND thực hiện căn cứ vào chương trình công tác năm 2019 của HĐND Thành phố.
 
Thường trực HĐND Thành phố sẽ cụ thể hóa và chỉ đạo, điều hòa, phối hợp các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND Thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật; báo cáo kết quả hoạt động giám sát tại các kỳ họp HĐND Thành phố năm 2019.

Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật