Hà Nội: Quy định mức chi bồi dưỡng cho cán bộ tham gia bảo đảm TTATGT (16:25 05/07/2018)


HNP - Tại kỳ họp thứ Sáu, HĐND TP khóa XV, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Quy định mức phân bổ kinh phí ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách thành phố Hà Nội từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ATGT giai đoạn 2019 - 2020 và quy định một số nội dung, mức chi đặc thù phục vụ công tác bảo đảm trật tự ATGT thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố.


Theo Tờ trình của số 87/TTr-UBND của UBND TP về việc ban hành quy định một số nội dung, mức chi đặc thù thuộc thẩm quyền HĐND TP Hà Nội, UBND TP đề xuất: Quy định mức phân bổ kinh phí ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách Thành phố Hà Nội từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ATGT là: 70% cho Công an Thành phố; 30% cho các lực lượng khác của Thành phố tham gia công tác bảo đảm TTATGT.
 
Về quy định nội dung và mức chi đặc thù phục vụ công tác bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn thành phố Hà Nội gồm: Chi hỗ trợ ban đầu cho cán bộ bị thương, tai nạn khi đang làm nhiệm vụ đảm bảo TTATGT là 2 triệu đồng/người; Chi hỗ trợ ban đầu cho gia đình cán bộ hy sinh đang làm nhiệm vụ đảm bảo TTATGT là 5 triệu đồng/người. 
 
Chi bồi dưỡng cán bộ trực tiếp tham gia bảo đảm TTATGT (Thanh tra giao thông) là 1 triệu đồng/người/tháng, số lượng, đối tượng tham gia trực tiếp do Thủ trưởng đơn vị được giao dự toán phân công, tự chịu trách nhiệm.
 
Chi bồi dưỡng cho thành viên của Ban ATGT Thành phố là 700 nghìn đồng/người/tháng.
 
Chi bồi dưỡng cho tổ giúp việc của Ban ATGT Thành phố 500 nghìn đồng/người/tháng.
 
Chi bồi dưỡng cho cán bộ, lực lượng khác thuộc các tổ chức, đơn vị của Thành phố tham gia trực tiếp, phối hợp giữ gìn TTATGT: 50 nghìn đồng/người/ca.
 
Chi hoạt động kiểm tra, giám sát về công tác bảo đảm TTATGT của lực lượng công an và các lực lượng khác là 100.000 đồng/người/ ca.
 
Trong trường hợp mức phân bổ ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách thành phố Hà Nội từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ATGT và các mức chi đặc thù cần phải bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tiễn.
 
Đối tượng áp dụng gồm Ban ATGT Thành phố; Các lực lượng trực tiếp tham gia đảm bảo TTATGT trực thuộc UBND Thành phố; Công an Thành phố; Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm TTATGT.
 
Với 100/100 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quy định mức phân bổ kinh phí ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách thành phố Hà Nội từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ATGT giai đoạn 2019 - 2020 và quy định một số nội dung, mức chi đặc thù phục vụ công tác bảo đảm trật tự ATGT thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố đã được HĐND TP thông qua.

Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật